20.7.09

Bericht van overlijden

  • Heden ontvingen wij het droevig bericht dat:
  • Bapa Petrus Sinay in het ziekenhuis in Rosendaal op 89-jarige leeftijd is overleden.
  • De dienst van Vertroosting wordt gehouden op donderdag 23 Juli a.s. om 20.00 uur in de Molukse kerk in Doesburg.
  • De dienst voor de Uitvaart is op Vrijdag 24 Juli, om 11.00 uur is er kerkdienst, en om 14.00 de begravenis, op de algemene begraafplaats in Doesburg.

  • Namens de familie Usmany uit Bovensmilde, wensen wij familie P. Sinay veel sterkte met het verlies van hun vader en onze Waté