26.11.07

'Martelingen routine bij voorarrest'

 • JAKARTA -
 • Arrestanten in Indonesië zijn ‘extreem kwetsbaar’ voor geweld en wreedheden. De politie kan hen ongestraft mishandelen, constateert de VN-rapporteur voor Marteling.
 • Enkele agenten werden zelfs op ‘heterdaad betrapt’ door speciaal rapporteur Manfred Nowak tijdens zijn veertiendaags verblijf in Indonesië. Bij de onaangekondigde bezoeken aan gevangenissen in Jakarta, Jogjakarta en Wamena in Papoea trof Nowak en zijn team tijdens ondervragingen ernstig mishandelde mensen aan.

 • ,,Martelen van arrestanten is eerder regel dan uitzondering'', aldus Nowak. ,,Die drie plekken zijn niet de enige’’, benadrukte hij.
 • Ook uit gesprekken en medisch onderzoek van arrestanten en gevangenen elders bleek dat er sprake is van ‘routinemartelingen’. In de meeste gevallen worden mensen geslagen om een bekentenis af te dwingen: met de blote vuisten of met stokken, kabels of hamers. Soms worden elektroshocks toegepast of worden arrestanten van dichtbij in de benen geschoten, zogenaamd tijdens een vluchtpoging.
 • Hoewel Indonesië al in 1985 de VN-Conventie tegen Martelingen ondertekende, ontbreekt nog altijd de vereiste wet die martelingen als misdrijf bestraft. De daders gaan vrijuit. Tot nu toe is nog geen enkele functionaris schuldig bevonden en veroordeeld wegen martelingen, aldus Nowak.
 • Uit onderzoek van het rechtshulpinstituut LBH blijkt dat driekwart van de 700 ondervraagde arrestanten in Jakarta claimt gemarteld te zijn door de politie, terwijl zo’n vijf procent ook cipiers en medegevangen beschuldigt van geweld. In de beruchte en overbevolkte Cipinang-gevangenis in Jakarta sterven jaarlijks ruim 100 jongeren. ,,Dat is zeer verdacht,’’ oordeelt Nowak, maar doordat een lijkschouwing niet bij wet verplicht is, valt een niet-natuurlijke dood niet te bewijzen.
 • De rapporteur dringt er op aan dat Indonesië direct bij wet actie onderneemt tegen de martelpraktijken.

22.11.07

Semmy Waileruny's Strijd tegen NKRI-Geschiedvervalsing

 • Contents:
 • 1. Semmy Waileruny's Struggle against NKRI-Falsification of History
 • 2. Birthday of Maluku Province at August 19, Truth or Lie?
 • 1. Semmy Waileruny's Strijd tegen NKRI-Geschiedvervalsing.
 • Groningen, 22-11-2007
 • Hieronder de vertaling van het document van Semmy Waileruny over de geschiedvervalsing over de Verjaardag van de Provincie Maluku op 19 augustus, dat door Panah Waaier op het Maluku.Pagina-Forum is geplaatst.
 • Wat opvalt is dat hij het heeft over de ontstaansgeschiedenis van de RMS, maar dat hij de RMS nergens noemt. Hij behandelt de ene proclamatie na de andere, maar de RMS-proclamatie is er niet bij.
 • Het zou logisch geweest zijn als hij zou concluderen dat de NKRI, met Maluku als Provincie, pas is geproclameerd is toen Ambon al vrij was, namelijk op 15-8-1950, en dat ligt tussen 25-4-1950 en 3-11-1950. En dat de RMS er dus eerder was dan de NKRI, en dat in NKRI-kringen geprobeerd wordt om dit historische feit met geschiedvervalsing te verdoezelen. Maar hij doet dat niet.
 • Blijkbaar mag Semmy als FKM-leider geen propaganda maken voor de RMS. Als hij dat doet draait hij de bak in. En dat wil hij voorkomen, omdat hij denkt buiten de gevangenis nuttiger werk te kunnen doen voor de RMS-strijd.
 • Hij kiest voor een andere methode om zijn boodschap over te brengen: hij levert de historische feiten en laat de mensen zelf hun conclusies trekken; en dat werkt blijkbaar. Het is behelpen, maar in de gegeven omstandigheden is het voor hem de beste strijdmethode: op een wetenschappelijke manier de NKRI-geschiedvervalsing blootleggen.
 • Wat leven wij in Nederland toch in gezegende omstandigheden, dat wij ons niet zo in allerlei bochten hoeven wringen! Maar onze bewondering is voor strijders als Semmy Waileruny, hoe hij gebruik weet te maken voor de beperkte mogelijkheden die hem ter beschikking staan. Als wij zo creatief zouden zijn in het uitvoeren van de strijd, dan zouden wij veel meer kunnen bereiken. Laten we ons door onze strijdmakkers in Tanah Air Maluku inspireren!
 • Selamat Berdjuang,
 • Secr. Gerakan Maluku.
 • 2. Verjaardag Provincie Maluku 19 Augustus Waarheid of Leugen?
 • Ambon, November 2007
 • Door: Semmy Waileruny (Voorzitter Dagelijks Bestuur Presidium FKM/RMS; Student Nascholingscursus Sociologie aan de UNPATTI)
 • A. Algemeen.
 • Sinds 2005 is de bevolking van Maluku er warm voor gemaakt om de verjaardag te vieren van de Provincie Maluku in de Eenheidsstaat Indonesië. In dat jaar was dit de 60-ste verjaardag. Deze glorieuze en opwindende gebeurtenis werd in 2006 herhaald: de 61-ste verjaardag van de Provincie Maluku in de NKRI. In 2007 waren de verjaardagsactiviteiten iets minder uitbundig, maar ze werden wel uitgezonden door diverse media uit Ambon. Mogelijk worden de festiviteiten ook voortgezet in 2008 en de volgende jaren, zolang God dat toestaat.
 • De verjaardagsplechtigheden in 2005 zowel als in 2006 waren nogal pompeus opgezet; er werd veel geld voor uitgegeven en er werden veel jongeren, studenten, scholieren, onderwijzers, leerlingen, ambtenaren en burgers aangetrokken. Ook verschillende overheidsfunctionarissen, politici, wetenschappers, politiemensen, militairen en genodigden. Er werd geen half werk geleverd, er waren zelfs gasten uit verschillende gewesten buiten Maluku en uit de hoofdstad van de NKRI, Jakarta. Het meest opzienbarende was, dat het programma steeds werd opgeluisterd door artiesten uit Jakarta op open plekken, verspreid over de stad. Dit effect werd nog versterkt door geestelijke leiders, die programmaonderdelen openden met gebed, en zelfs speciale diensten hielden. Als protestant weet ik precies hoe vurig de Protestantse dominees waren en met hoeveel enthousiasme ze hun gebeden opzegden, zowel in de kerkdiensten als in andersoortige erediensten.
 • Zodoende was de viering van de Verjaardag van de provincie Maluku binnen de NKRI zeer opwindend, magnifiek en erg duur, maar ook zeer godsdienstig/zeer gelovig. Kortom: "Het was een zeer bijzondere viering". Maar degenen die zich bekommeren om waarheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid, voor degenen met zelfrespect, voor hen die goed goed noemen en slecht slecht, zij werden nerveus van het meemaken van al die activiteiten. De vraag die hen prangde was: "Is de verjaardagviering van de Provincie Maluku binnen de NKRI op 19 augustus, de 60-ste in 2005, de 61-ste in 2006 en de 62-ste in 2007, enzovoorts, enzovoorts wel oké?, berust dit op waarheid of is het een leugen?". "Waarom is deze verjaardag in 59 jaar tijd dan niet gevierd?" ."Wat is er dan aan de hand met al die jaren?" Dat soort vragen beklemden hun geest.
 • De lezer kan zich ook wel dit soort vragen stellen, en de antwoorden daarop spiegelen aan dit schrijven. Als het hier gaat om historische feiten, dan moeten Molukkers die het initiatief genomen hebben om deze verjaardag vieren, daarvoor geëerd worden; hun naam moet hoog gehouden worden, hun heldendaden dienen dan passende aandacht te krijgen.
 • Maar als het omgekeerde het geval is, namelijk als het NIET zo is dat Maluku een Provincie binnen de NKRI is vanaf 19-8-1945, dan is wat deze initiatiefnemers gedaan hebben niet anders dan een buitengewoon misdadige leugen. En als dit echt een leugen is, dan moet dit gezien worden als een ernstig menselijk falen. Het is er dan één in de rij van vele kwellingen die het Molukse volk heeft ondergaan, en lijden dat het heeft doorgemaakt. Wat voor predikaat moet dan gegeven worden aan deze initiatiefnemers van de leugenachtige verjaardagsactiviteiten? Ik laat dit over aan de samenleving over om deze vraag te beantwoorden.
 • In een poging om de hiervoor gestelde vragen te beantwoorden, bied ik dit schrijven aan Molukse mensen aan, die naar hun eigen zeggen waarheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid liefhebben, om hun oprechte hart te prikkelen. De analyse in dit korte schrijven zou kunnen botsen met de geschiedenis van de korte tijdsperiode waarin de naam 'Indonesië', de status van Maluku binnen de NKRI en de status van Maluku binnen de RI naar voren komen. Daarbij steunen wij op verschillende geschiedkundige feiten en op rechtsprincipes. Wij denken dat dit korte schrijven kan dienen als een inleiding bij de transparante, objectieve en vrije discussies (dwz. waar geen enkele druk op ligt), die wij zullen voeren als wij straks de collegezaal binnengaan.
 • B. De Opkomst van de naam Indonesië.
 • Er is bewijs genoeg uit de literatuur dat de naam INDONESIË aanvankelijk niet de naam is van een etnisch bepaalde bevolkingsgemeenschap, of van een volksstam, of van een bepaald volk. Ook is Indonesië geen naam, die een bepaalde volksgemeenschap als de hare heeft geadopteerd om de eenheid van haar nationale staat mee aan te duiden. De naam Indonesië is oorspronkelijk een uitheemse naam, die vervolgens naar eigen believen gebruikt wordt. Thung Ju Lan, Bachtiar Alam c.s. hebben in hun boek, getiteld: 'Etniciteit en Integratie in Indonesië een Mengelmoes', onder anderen uiteengezet dat:
 • INDONESIË is slechts een academische kwalificatie, samengesteld uit de woorden Indus en Nesos. Het woord INDONESIË is voor het eerst als naam gebruikt door etnologen G.W. Earl en J.R. Logan, en door de antropoloog Adolf Bastian. Daarna verspreidde het woord zich naar buiten academische kringen. Door het bekend worden van de naam INDONESIË door de activiteiten van de Indologische studenten van de Universiteit van Leiden binnen kringen van 'inheemsen', die om een of andere reden in Nederland verbleven, werd het woord INDONESIË steeds vaker gebruikt. Om precies te zijn door een organisatie, of eerder een federatie van organisaties, die in 1916 werd opgericht onder de naam DE VRIJE GEDACHTE, waarbinnen ook betrokken was "Soewardi Suryaningrat", één van de leidende figuren in de INDISCHE PARTIJ, die een jaar later, 1917 werd omgedoopt tot INDONESISCH VERBOND VOOR STUDERENDEN.
 • Dit Verbond werd de plaats waar de naam INDONESIË bekendheid kreeg, en van waaruit de proces van politisering van het woord Indonesië plaats vond. In dit proces speelden twee organisaties een belangrijke rol, namelijk: de INDISCHE VEREENIGING en de INDOLOGENVERENIGING. Belangrijk om te vermelden is dat het woord Indonesië bij het binnentreden in het verenigingswezen in Nederlands-Indië, waar het zijn plaatsvond in het vocabulaire, niet slechts ervaren werd als een uitholling van de oorspronkelijke betekenis van het woord, maar tegelijk ook als een nieuw woord, dat ook een nieuwe vorm kreeg. Het woord INDONESIË kreeg bekendheid en kwam steeds meer in gebruik. In het vocabulaire van het partijwezen werd het woord INDONESIA steeds meer verbonden aan territorium, en zogezien werd het woord Indonesia steeds meer geïdentificeerd met Nederlands Indië, en werden de mensen binnen Indonesia/Indonesië steeds meer geïdentificeerd met Indiërs, oftewel Indische mensen.
 • Ondertussen was de academische betekenis van het woord Indonesië, zowel etnologisch als antropologisch, een begrip dat in de vorm gegoten was van een samenhangend gebied, dat zich uitstrekte van Formosa tot Madagascar, waarvan Nederlands-Indië het kerngebied was, met 49 miljoen inheemsen, tegenover 66 miljoen in het hele gebied van Indonesia. (Etniciteit en Integratie in Indonesië: een Mengelmoes, een studie die is uitgegeven door het Centrum voor Studie en Ontwikkeling van Samenleving en Cultuur van Indonesia; Jakarta 2000: 11-12)
 • Uit een daarop volgend schrijven van Thung Ju Lan, Bachtiar Alam c.s. krijgen wij de aanwijzing dat het woord Indonesië, dat aanvankelijk een uitheems woord was daarna werd gebruikt in namen van verenigingen, en nog later ook in die van politieke partijen.
 • Een verdere ontwikkeling was het feit dat Indonesia de naam werd van de REPUBLIEK INDONESIË (RI), waarvan de onafhankelijkheid op 17-8-1945 werd geproclameerd. Het gebied dat de RI omvatte strekte zich uitvanaf het Residentschap Jogjakarta tot aan een deel van het District Jakarta. De naam Indonesië werd ook gebruikt in de naam van de Staat Oost-Indonesië (NIT) bij de proclamatie van de NIT op 23-12-1946. De gebied van de NIT omvatte: Maluku, Sulawesi, de Kleine Soenda Eilanden en Bali.
 • De naam Indonesië werd ook gebruikt in de naam van de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië(RIS), die op 27-12-1949 haar bestaan begon, om daarna de naam Eenheidsstaat RI te krijgen, namelijk bij de proclamatie van de NKRI op 15-8-1950, twee dagen voor de 17-de augustus van 1950. Twee dagen na de NKRI-Proclamatie , namelijk op 17-8-1950, werd in die zin een Constitutionele Wijziging aangebracht, de UDDS 1950. De Grondwet van 1950 werd gebruikt als de Grondwet voor de NKRI en was geldig tot 5-7-1959, op welke dag het Vijfde Presidentiële Decreet werd uitgevaardigd.
 • C. De Positie van Maluku binnen de NKRI.
 • De Oprichtingsproclamatie van de NKRI op 15-8-1950 door Soekarno (de President van de RIS) was zeer strijdig met de inhoud van de Grondwet van de RIS, met de Van Royen-Roem Overeenkomst en ook met de Akkoorden van de Ronde Tafel Conferentie(RTC), die zijn gesloten op een Conferentie in Den Haag. Ze was ook niet in overeenstemming met de toenmalige internationale regels over zelfbeschikkingrecht van volkeren.
 • Na de NKRI-Proclamatie van 15-8-1950 werd de het leger van de RIS (APRIS) naar verschillende gebieden gestuurd, onder anderen naar Maluku, en toen pas was Maluku een fysiek onderdeel van de NKRI geworden. Nadat hij deze gebieden onder zijn heerschappij had gebracht onder de paraplu van de UUDS 1950, vaardigde Soekarno na vijf jaren (in 1957) een de Noodwet (nr. 22) uit en in 1958 een nieuwe Noodwet (Nr. 20). Op grond van deze wetgeving was Indonesië gebaseerd op een provinciaal stelsel, waaronder Maluku, maar zonder Papua (Irian Jaya) en O. Timor.
 • In verschillende aanvalsgolven kreeg de NKRI de heerschappij over verschillende gebieden, en er werden ook met succes pogingen gedaan om in de TRIKORA-operatie Papua in te lijven. Na dit succes in Papua deed de NKRI nog pogingen om Maleisië, Singapore, Serawak/Sabah en Brunei in te lijven in de DWIKORA-operatie. Misschien zijn er onder U nog die zich het NKRI-strijdlied herinneren over de Operatie DWIKORA, waarin de volgende regels voorkomen:
 • Hé Engeland, wij breken je volledig op, en Amerika, wij strijken jou ook op, Voorwaarts DWIKORA, succes! Help het gekoloniseerde volk, Pak de bevolking van Maleisië, Singapore, Sabah, Serawak en Brunei en maak het ons bezit, Ja, laten we overwinnen, overwinnen, laat onze revolutie overwinnen….
 • Hoewel de operatie DWIKORA een mislukking was, en ten koste ging van veel mensenlevens, bleef de NKRI niet stil zitten. Ze ging door met het annexeren van andere volken, met name Oost-Timor, in de Operatie SEROJA. De NKRI slaagde er inderdaad in om het gebied van Oost-Timor te annexeren en de bevolking ervan in te lijven. Maar omdat de bevolking van Oost-Timor zich bewust was van haar recht op soevereiniteit, nationaliteit en vrijheid, heeft de meerderheid van bevolking van Oost-Timor daar eendrachtig voor gestreden, en met internationale hulp is de bevolking van Oost-Timor uiteindelijk vrij geworden van banden met de NKRI. Maar er zijn zeker in de verschillende operaties van de NKRI veel slachtoffers gevallen.
 • Dit is in het kort de gang van zaken bij de pogingen van de NKRI na de NKRI-Proclamatie van 15-8-1950 om de heerschappij te verwerven over verschillende gebieden. De NKRI-Proclamatie van 15-8-1950 is een historisch feit, dat niet kan worden tegengesproken, noch kan worden veranderd door wie dan ook. Je kunt niet maar zo doen alsof de ontstaansdatum van de NKRI 17-8-1945 is. Dat kunnen doorgewinterde boeven niet zo maar veranderen. De lezer kan er ook andere bronnen op naslaan, onder anderen de Politieke Encyclopedie van Indonesië, editie 1954.
 • Daarom, als men de verjaardag van de Provincie Maluku binnen de NKRI wil vieren, dan is het goed om er bij voorbaat rekening mee te houden, dat de NKRI pas op 15-8-1950 bestaat, want op die datum is de NKRI geproclameerd, en dat de wettelijke vastlegging heeft plaats gevonden in 1957 (Noodwet Nr. 22) en in 1958 (Noodwet Nr. 20). Al het andere is leugen en bedrog!
 • D. De Positie van Maluku tijdens de RI-Proclamatie op 17-8-1945.
 • In de periode na mijn aanstelling als Docent in het vak Inleiding Beleving en Uitvoering Pantjasila(P4), heb ik vaak gezegd dat Maluku als Provincie van de RI geproclameerd is in 1945. Misschien op grond van het bewustzijn, dat ik toen had, zijn er onder diverse Molukse wetenschappers discussie gevoerd, waarbij de idee geboren is om de precieze geboortedatum van de Provincie Maluku vast te stellen. Deze idee die ontsproten is aan het brein van de wetenschappers, is daarna uitgewerkt door het Parlement van de Provincie Maluku, en de geboortedatum van de Provincie Maluku vastgesteld op 19-8-1945. Ik zeg 'misschien' want ik heb dit proces niet van dichtbij meebeleefd; ik heb het slechts waargenomen via de media.
 • Ik ben me bewust, en ik voel me daar ook schuldig om, dat ik al verklaard heb dat Maluku een Provincie binnen de NKRI is sinds de proclamatie van 17-8-1945, zonder dat deze verklaring gebaseerd is op enig onderzoek. Nadat ik wetenschappelijk onderzoek ben gaan plegen dat gebaseerd is op historische feiten, op diverse meningen van geleerden met een internationale reputatie, op rechtsbesluiten, op aanbevelingen van internationale instellingen en enkele aanwijzingen uit andere bronnen, ben ik het volgende te weten gekomen:
 • 1. Op het moment van de Onafhankelijkheids Proclamatie van de RI op 17-8-1945, besloeg het territorium van de RI slechts het gebied vanaf de Residentie Jogjakarta tot aan een deel van het District Jakarta. Daarom als gezegd wordt, dat twee dagen na de proclamatiedatum, namelijk op 19-8-1945, Wet Nr. 1 geboren is, waarin die de basis moet zijn voor het een plaats geven van Maluku binnen de RI, dan moet dat beschouwd worden al een wetenschappelijke provocatie, waarvoor geen aanleiding is en een zeer lage realiteitswaarde heeft, omdat een dergelijk Wet Nr. 1 helemaal niet bestaat. En als het er toch wel zou zijn, dan is het slechts een vooropgezet plan, want het is niet mogelijk dat er een Wet wordt geïntroduceerd door een lichaam dat niet een parlement is. Op 19-8-1945 had de RI nog helemaal geen parlement. Als er al iets is dat op zo'n wet lijkt dan is dat alleen maar een fantasie/illusie, enkel en alleen om het manipulatieproces te versterken.
 • 2. Op 23-12-1946 is de Staat Oost-Indonesië (NIT) geproclameerd, waarvan deel uitmaakten Maluku (inclusief Noord-Maluku), Sulawesi, de Kleine Soenda Eilanden en Bali. De oprichting van de NIT is moreel en democratisch gelegitimeerd, zowel historisch als wettelijk, op grond van het Besluit van de Den Pasar Conferentie op 23-12-1946. Met de oprichting van de NIT in deze gewesten is het niet mogelijk om enige aanleiding te hebben om te verklaren dat Maluku vanaf de RI-proclamatie een Provincie is binnen de NKRI. Hoe kan Maluku nu een provincie zijn van twee staten tegelijk, van de RI en van de NIT? Zelfs in een sprookjesboek staan er niet zulke verhalen. Wat er wel is zijn een aantal Molukse academici, enkele ambtenaren van de Provincie Maluku en enkele leden en leiders van het Molukse Provinciale Parlement, die dit verhaal de wereld in gebracht hebben.
 • 3. Zowel de RI als de NIT waren soeverein in eigen gebied. De RI besloeg het gebied vanaf de Residentie Jogjakarta tot aan een deel van het District Jakarta. Om naar Maluku te komen zou de RI enkele zeeën, eilanden, zeestraten, enz. moeten passeren. Het is volstrekt onmogelijk dat de RI soevereiniteit had over een gebied tot Maluku, omdat Maluku behoorde tot het soevereiniteitsgebied van de NIT. Ook dit is een bewijs van boze opzet. Vreemd genoeg, dat zij die bij deze manipulatie betrokken waren, dezelfde zijn die eigenlijk een goed voorbeeld zouden moeten geven. Hun wandaden leveren hun tot op dit ogenblik een ereplaats op in de maatschappij, terwijl daartegenover het gewone volk dat moedig zijn stem verheft tegen deze leugenpropaganda, mishandeld wordt, zelfs met de dood tot gevolg.
 • 4. Vanaf het moment van de Proclamatie heeft de RI een bestuursapparaat gehad, en wat daarbij hoort, een vrije en onafhankelijke staat waardig. Hetzelfde geldt voor de NIT. De NIT voldeed volledig aan de vereisten voor haar bestaan als staat. Ze had een territorium, ze had een bevolking en ze had een soeverein bestuur. Het staat zwart op wit dat de beste Molukse zonen belangrijke functies bekleedden in de NIT, onder anderen Putuhena als Premier en Soumokil als Procureur-Generaal. Naast de prestaties van andere Molukkers moeten ook hun prestaties vermeld worden. Als Maluku deel uitmaakte van de RI vanaf 1945, dan is de vraag: waarom is er dan in de opeenvolgende kabinetten van de RI van 1945 tot 1950 nooit een enkele Molukker opgenomen?
 • 5. De eerste Gouverneur van Maluku onder de RI of NKRI was Latuharhary. Hij bekleedde zijn functie van 1950 tot 1955. Als Maluku vanaf 1945 Provincie was van de RI, waarom is er dan geen Gouverneur geweest vanaf de Proclamatie van de NKRI in 1945? Dit is toch ook een leugen!
 • 6. De Goeverneur van Maluku onder de NIT was Mr. Mantouw. Onder de NIT was er een Premier (Putuhena) en een Procureur-Generaal (Soumokil). Waarom worden de prestaties van deze Molukse persoonlijkheden niet doorverteld aan de Molukse nakomelingen. Is er weer iets te verbergen?
 • 7. Op 19-1-1948 is er door de RI en de NIT een document ondertekend met de naam: "Gezamenlijke Verklaring". In deze verklaring erkennen de RI en de NIT elkaar als wettige staat, omdat ze die erkenning van andere staten al gekregen hebben, alhoewel niet als onvermijdelijke vereiste.
 • 8. Behalve de RI en de NIT, elk met hun soevereine gebieden, waren er ook de staten Borneo, Pasundan, Oost Sumatra, enzovoort, elk met hun territorium, bestuur en bevolking. Dit liep zo door tot 27-12-1949, het moment dat de Grondwet van de RIS van kracht werd, met een veranderde staats- en bestuursvorm. Deze RIS-Grondwet bevat verschillende akkoorden, waarmee ook de RI haar instemming heeft betuigd en die zij ook heeft ondertekend.
 • 9. Op 27-12-1949 verenigden de verschillende soevereine staten zich in de RIS. Dit waren de RI, de NIT, de staat Borneo, enzovoort, en na de officiële oprichting van de RIS veranderde de status van onafhankelijke en soevereine staten in die van deelstaten van de RIS. Elk van hen had als deelstaat dezelfde bevoegdheden, en er was onder de deelstaten van de RIS geen enkele die een speciale status had.
 • 10. In verschillende akkoorden, die waren ondertekend door de Indonesische delegatie, maar ook in de Grondwet van de RIS en in verschillende Internationale Reglementen, zijn er bepalingen opgenomen met betrekking tot vereniging en afscheiding van staatsgebieden, waarin duidelijk wordt vastgelegd, dat een soeverein volk beslissingsrecht heeft om zijn eigen standpunt te bepalen door middel van bijvoorbeeld een referendum.
 • 11. Het is duidelijk dat de NKRI-Proclamatie van Soekarno op 15-8-1950 niet gebaseerd is op de principe in deze akkoorden al waren overeengekomen en die ook al door Indonesië (RI) waren ondertekend, dat ze niet gebaseerd waren op de vaststelling van de volkswil, dat ze niet in overeenstemming zijn met de Grondwet van de RIS, ja zelfs daarmee in strijd zijn, maar dat ze wel gebaseerd is op dwang met machtsmiddelen en overtreding de verschillende akkoorden, de Indonesische Grondwet en algemene rechtsbeginselen.
 • 12. De Njong Ambon, die deelnamen aan de Sumpah Pemuda (Eed van de Jongeren) op 28-10-1928, waren geen wettige vertegenwoordigers van het Molukse volk, omdat ze op dat moment geen enkel mandaat gekregen hadden van enige wettige bestuursinstantie in Maluku. Onder hen waren leraren, sportslieden, kunstgroepen en dergelijke. Als op dit moment er Molukkers in Jakarta zouden zijn die hun activiteiten uitvoeren namens het Molukse volk, zonder mandaat of aanbeveling van het Provinciebestuur en het provinciale parlement van Maluku, zou het dan wel geaccepteerd worden dat ze met hun activiteiten op legale wijze Maluku vertegenwoordigen? Geen sprake van!
 • 13. Molukkers hebben een eigen historische achtergrond, die verschilt van die van Javanen en andere volken uit die contreien. Vanaf de tijd van de voorouders had elk volk zijn eigen koninkrijk.
 • 14. En zo zijn er nog heel wat punten op te noemen.
 • Om al deze redenen, en nog veel meer redenen, die de lezers zelf kunnen aanvullen op grond van eigen zorgvuldige en grondige analyse, moet gezegd worden, dat er geen enkel bewijs is dat Maluku vanaf de Proclamatie van 17-8-1945 als Provincie deel uitmaakt van de RI, en dat er daarom geen enkele aanleiding is om de 60-ste en volgende verjaardag van de Provincie Maluku binnen de NKRI te vieren, OMDAT DE NKRI PAS OP 15-8-1950 GEPROCLAMEERD IS, noch dat Maluku al vanaf 19-8-1945 deel uitmaakt van de RI. Daarom kunnen we zeggen dat er alleen maar willekeurige en leugenachtige redenen zijn om naar te kunnen verwijzen bij het instellen van de viering van de verjaardag van Maluku binnen de RI/NKRI op 19 augustus.
 • De initiatiefnemers van de viering van Maluku binnen de RI/NKRI zijn in feite sluwe lieden, maar doordat ze zo slecht zijn bezitten ze niet meer de wijsheid van God. Daarom zijn ze de werkelijke historische feiten al vergeten, of ze doen op z'n minst alsof. Mogelijk zijn ze ook al de eigenwaarde van het Molukse volk vergeten.
 • Slot.
 • Nog een anekdote ter afsluiting van dit korte schrijven:
 • Eens, ergens, zonder vooropgezette bedoeling, werd ik geconfronteerd met enkele afgestudeerde juristen met een docentenstatus. Onder hen waren er ook al die hun vervolgopleiding al hadden afgerond. In een korte discussie over de actuele situatie van Maluku, stelde ik hen de volgende vraag: "Wanneer is de NKRI geproclameerd?" Eén van hen gaf het antwoord: "De NKRI is geproclameerd op 17-8-1945". Dit antwoord werd door de anderen beaamd. Nadat ik in grote lijnen wat uitleg gegeven had, was er spontaan iemand onder hen die zei: "Het is duidelijk dat er in de geschiedschrijving veel manipulatie plaats vindt; wij leren het zelf verkeerd en geven het ook verkeerd door aan de studenten".
 • Een kort gebed: "Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, en ze weten ook niet wat ze aanrichten, maar vast en zeker zullen ze voortdurend last hebben van hun geweten".

21.11.07

Politieke discussiemiddag te Geleen op 1 december 2007

 • DJIWA RMS " het andere gezicht "
 • Politieke discussiemiddag met als vraagstelling:
 • " Hoe verhoudt zich het ideaal van een vrije Zuid-Molukse republiek dat met de huidige situatie op de Molukken anno 2007 "
 • Deze zaken komen aan de orde met drie prominente Molukkers, die binnen de Molukse samenleving in Nederland bekendheid genieten. Een ieder zal middels hun persoonlijke verhaal en visie uiting geven aan de door ons bovenstaande geformuleerde vraagstelling. De inleiders van deze middag zijn Dr. Elias Rinsampessy, Dhr. Rocky Tuhuteru en Drs. Wim Manuhutu.
 • Dag / Datum : Zaterdag, 1 December 2007
 • Aanvang : 12.30 uur - 17.00 uur
 • Locatie : Stichting Merpati
 • Adres : Borrekuilstraat 124
 • Plaats : 6163 AG Geleen
 • Programma:
 • 12.30 uur : Ontvangst met koffie en thee
 • 13.00 uur : Welkomstwoord + 1 minuut stilte door Abé Sahetapy
 • 13.15 uur : Korte inleiding van discussieleider door Freddy Tomasoa
 • 13.30 uur : Kennismaking met inleiders middels interview
 • 13.45 uur : Inleiding van de drie sprekers met korte informatieve vragen
 • 14.45 uur : Pauze
 • 15.00 uur : Discussie
 • 16.30 uur : Afronding / samenvatting en conclusies
 • 17.00 uur : Dankwoord en afsluiting
 • 17.15 uur : Gelegenheid voor warme maaltijd tegen betaling van € 5,-
 • Namens Dewan wijk Maluku Borrekuil Geleen i.s.m. Theo Franciscus en Abé Sahetapy
 • ** Voor verdere informatie: Abé Sahetapy - 06 / 41555029

Vijf FKM-RMS Aangeklaagden voor de Rechter in Ambon

(Five indicted FKM/RMS Sympathizers brought in at Ambon Court) ---------------- 19-11-2007 ---------------- Ambon: Niet minder dan vijf sympathisanten van het FKM, een organisatie die de separatistische RMS ondersteunt, zijn op maandag 19-11-2007 voorgeleid in verschillende rechtszittingen op de Rechtbank in Ambon. ----------------- De vijf gedaagden zijn aan een politieonderzoek onderworpen in verband met hun betrokkenheid bij de wilde 'tjakalele'-dans, waarbij ze de RMS-vlag hebben ontvouwd voor de ogen van President Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) op het hoogtepunt van de HARGANAS-viering op het Merdeka Plein in Ambon, op 29-6-2007. ------------------ De vijf gedaagden, die beschuldigd zijn van samenzwering tegen de staat, hetgeen juridisch geregeld is in de Artikelen 106 en 110 van het Wetboek van Strafrecht, zijn Daniel Akihary, Ruben Saiya, Johanis Saiya, Rumanus Batseran en Daniel Maluwau, alias Dangker . ------------------- Een van de gedaagden was niet opgenomen in de groep tjakaleledansers, namelijk Daniel Akihary. Hij is in de procesgang verwikkeld geraakt vanwege zijn lidmaatschap van de FKM/RMS, en vanwege zijn steun aan deze organisatie. ------------------- Zijn betrokkenheid is daardoor aangetoond, dat Daniel de dansuitrusting van de tjakaleledans heeft vervoerd van Aboru, Onderdistrict Haruku, District Midden-Maluku naar Ambon Stad. ------------------- Ruben Saiya en Johanis Saiya zijn als gedaagde voorgeleid, nadat ze zijn gearresteerd voor hun betrokkenheid bij het FKM/RMS en dat zij als zodanig de tjakaleledans hebben opgevoerd met medeneming van de RMS-vlag. -------------------- Daniel Malawau is aan een politieonderzoek onderworpen in verband met het bezit van tientallen RMS-vlaggen en honderden stukken stof met de kleuren rood, wit, blauw en groen, nota bene de kleuren van de RMS-vlag, ook door het volk wel vaak de Koningsvlag genoemd, die gevonden zijn bij een huiszoeking door de Gewestelijke Politie van Maluku op 21-6-2007 in zijn woonhuis in de wijk Benteng Atas, Onderdistrict Nusaniwe, Ambon Stad. ----------------------- De huiszoeking is uitgevoerd door de Politie van Maluku, omdat er informatie was gekregen, dat het woonhuis van de aangeklaagde Malawau vaak gebruikt werd als een ontmoetingsplaats van FKM/RMS-sympathisanten, en ook een plaats waar RMS-attributen werden vervaardigd. ----------------------- Hetzelfde geldt voor de gedaagde Rumanus Batseran. Hij is ook onderzocht vanwege het bezit een RMS-vlag en twee stuks ammunitie. Er zijn een vlag en twee stuks ammunitie gevonden bij een politieonderzoek bij hem thuis, na afloop van de huiszoeking bij de gedaagde Malawau. ------------------------ De politie heeft het initiatief genomen tot huiszoeking bij Batseran in Kudamati, Onderdistrict Nusaniwe, Ambon Stad, omdat zij bij het betreden van de woning van Malawau in Benteng Atas om daar een huiszoeking uit te voeren, toevallig daar Batseran aantrof, die in het huis van Malawau op bezoek was. ------------------------- Op grond van het onderzoek in de zaak Batseran is komen vast te staan dat zijn doel om het huis van de gepensioneerde werknemer van de Post- en Girodienst van Ambon te bezoeken, was om bij deze informatie te vragen over de ontwikkelingen met de Illegale FKM/RMS-Organisatie; Batseran heeft dat bekend.

20.11.07

Lima Terdakwa FKM/RMS Hadir Di Pegadilan Negeri Ambon

19-Nov-2007, Sri Kartini Makatita,– Ambona
-----------------------
SEDIKITNYA lima simpatisan Fron Kedaulatan Maluku (FKM) yang merupakan organisasi pendukung gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS). dihadirkan dalam persidangan yang diselengarakan secara terpisah, di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Senin (19/11). --------------- Kelima terdakwa ini diperiksa terkait keterlibatan mereka melakukan tarian liar "cakalele" dan mempertontonkan bendera RMS didepan Presiden Susilo Bambang Hudoyono (SBY) saat puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di lapangan merdeka, Ambon, 29 juni lalu. ---------------- Kelima terdakwa yang didakwa bersalah melakukan perbuatan makar sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 106 dan 110 KUH Pidana, yakni Daniel Akihary, Ruben Saiya, Johanis Saiya, Rumanus Batseran dan Daniel Malawau alias Dangker. --------------- Salah satu terdakwa yang tidak termasuk dalam kelompok tarian cakalele, namun turut sebagai terdakwa adalah, Daniel Akihary. Ia terpaksa melalui serangkaian proses peradilan karena turut serta mendukung rencana anggota FKM/RMS. ---------------- Keterlibatannya ini ditunjukan Daniel dengan cara membawakan peralatan tarian cakalele dari Desa Aboru, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah ( Malteng) Ke Kota Ambon. ---------------- Sedangkan Ruben Saiya dan Johanes Saiya, dihadirkan dalam persidangan selaku terdakwa, karena tertangkap tangan tergabung dalam kelompok FKM/RMS beraksi membawakan tarian cakalele sambil membawa atribut RMS berupa Bendera. ---------------- Sedangkan Daniel Malawau juga diperiksa terkait dengan kepemilikkan puluhan bendera RMS serta ratusan pengalan kain berwarna Merah, Putih, Biru Dan Hijau yang merupakan warna-warna bendera RMS yang sering disebut "benang raja" oleh masyarakat, saat dilakukan penggeledahan oleh aparat Polda Maluku pada 21 Juni 2007 lalu di rumahnya di kawasan Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. --------------- Penggeledahan dilakukan aparat Polda Maluku, karena telah mendapatkan informasi bahwa rumah terdakwa Malawau sering dilakukan sebagai lokasi pertemuan simpatisn FKM/RMS dan tempat pembuatan atribut atribut RMS. ---------------- Hal yang sama juga dialami terdakwa Rumanus Batseran. Ia juga diperiksa karena kepemilikan secarik bendera RMS dan 2 buah amunisi. Satu Lembar bendera dan 2 buah amunisi tersebut berhasil ditemukan saat pengeledahan oleh kepolisian seusai melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Malawau. ----------------- Pihak kepolisian berinsiatif melakukan pengeledahan di rumah Batseran di Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, karena disaat berkunjung ke rumah Malawau di Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, untuk melakukan pengeledaan, tanpa sengaja pihak kepolisian memergoki Batseran sementara berkunjung di rumah Malawau. ------------------ Berdasarkan hasil pemeriksaan Basteran Mengaku tujuannya datang kerumah pria pensiunan Pos dan Giro Ambon ini, untuk mempertannyakan sejauh mana Organisasi illegal ini berjalan. (rbb)

18.11.07

Jojo geeft Opheldering; Dangker in Staat van Beschuldiging

Contents: 1. Yoyo gives Explanation; Dangker indicted now 2. Teterissa denies Involvement of Akihary in the Tjakalele-RMS-Project 3. Fredy Akihary as a Participant in the Wild Tjakalele Dance at Ambon brought in Court 4. Needleman of Hundreds of RMS-Flags indicted now ------------------- 1. Jojo geeft Opheldering; Dangker in Staat van Beschuldiging ------------------- Groningen, 18-11-2007 ------------------ Ongeveer tegelijk met het posten van het vorige verslag onder de titel MOGELIJK LEVENSLANG VOOR JOJO TETERISSA heeft Radio Baku Bae kort verslag gedaan van een paar zittingen van de afgelopen week. Daarvan plaatsen we hieronder de vertalingen. --------------------- In de zaak tegen Daniel Akihary ontstaat nu wel een duidelijk beeld. De vragen zijn: ------------------- 1. Heeft hij als wilde danser meegedaan aan de actie? 2. Wist hij wat in het pakket zat dat hij van Aboru naar Ambon vervoerd heeft? 3. Wordt de aanwezigheid van hem bij de ontmoeting in Karang Panjang ook aangerekend? ----------------- Het is de vraag wat de rechter daarvan vindt, en hoeveel jaren gevangenisstraf er dan uitrolt. ------------------ Het optreden van Jojo Teterissa en Dangker Malawau ter zitting is bewonderenswaardig te noemen. Ze moeten wel heel veel zelfvertrouwen hebben. Laten wij hen steunen met onze acties. ------------------- Selamat Berdjuang, ------------------ 2. Teterissa spreekt tegen dat Akihary betrokken is bij Tjakalele RMS-Project. ------------------ 15-11-2007 Reporter: Sri Kartini Makatita. ------------------- Ambon: De Vice-Voorzitter van het FKM, dat geaffilieerd is aan de separatistische organisatie RMS, John Teterissa, spreekt tegen dat de gedaagde Daniel Akihary als wilde danser betrokken is geweest, op het hoogtepunt van viering van de HARGANAS in Ambon op 29-6-2007, die werd bijgewoond door President Susilo Bambang Yudhoyono. -------------------- "De gedaagde is niet betrokken geweest als tjakalele-danser, en hij heeft niets geweten van het plan om een wilde dans op te voeren voor de ogen van President ten tijde van de HARGANAS-viering", verklaarde hij als getuige voor rechter tijdens de rechtszitting op de Rechtbank in Ambon, op 15-11-2007. ------------------ Volgens de getuige, die tevens gedaagde is in dezelfde zaak, heeft de gedaagde Daniel Akihary alleen maar een kartonnen doos met inhoud in bewaring gekregen om die af te geven bij een andere getuige, Obi Teterissa, toen hij naar Ambon terugkeerde na een bezoek aan zijn ouders in Aboru, Onderdistrict Haruku, District Midden-Maluku. ------------------ Maar de gedaagde heeft niet geweten, dat er in de kartonnen doos, die hij aan de andere getuige gegeven heeft, voorwerpen zaten, die door deze getuige en zijn groep zijn gebruikt bij de opvoering van de tjakalele-dans tijdens de HARGANAS-viering. ------------------- De uitrusting van de dans bestond onder anderen uit houten parangs, houten speren en schelp (kulit bia). De RMS-vlaggen, die volgens de planning aan President SBY getoond moesten worden, waren op 24-6-2007 bij de ontmoeting in Aboru al uitgedeeld. ------------------- Bij aankomst in de Stad Ambon heeft de gedaagde het pakket onmiddellijk aan voornoemde Obi Teterissa overhandigd. Daarna, op 28-6-2007, heeft deze getuige de woning in de wijk Karang Panjang, Onderdistrict Sirimau, Ambon Stad van Fredi Akihary bezocht, een FKM/RMS-sympathisant, die wel persoonlijk deel uit maakte van de dansgroep. ------------------ De getuige was gekomen met de bedoeling om het dansprogramma op de HARGANAS-viering aan Fredi Akihary te overhandigen. Pas op het moment van de ontmoeting tussen de getuige, een onderwijzer op een basisschool in Aboru, en Fredy Akihary, die nog steeds tot de beklaagden gerekend wordt, is de gedaagde (Daniel Akihary) het plan van de RMS-sympathisanten te weten gekomen, omdat hij op dat moment ook aanwezig was in het huis van Fredy Akihary. ------------------ Ook toen pas is de gedaagde te weten gekomen dat de hem door Johan Teterissa in bewaring gegeven doos, om die naar Ambon te brengen, voorwerpen voor gebruik bij de wilde dans bevatten. ------------------- De gedaagde, die aangeklaagd is voor misdaden, voor de regeling waarvan voorzien is in de Artikelen 106 en 110 van het Wetboek van Strafrecht, reageerde instemmend op dit spervuur aan informatie. -------------------- De rechtbank van Ambon verdaagde daarna de zitting tot donderdag 22-11-2007. Op die zitting zullen andere getuigen worden gehoord. ------------------- 3. Fredy Akihary als Deelnemer aan Wilde Tjakalele Dans in Ambon voor Rechter. ------------------- 15-11-2007 ------------------ Reporter: Sri Kartini Makatita. -------------------- Ambon: Fredy Akihary werd op 15-11-2007 op de Rechtbank in Ambon voorgeleid als aangeklaagde, omdat hij rechtstreeks betrokken was bij de opvoering van de 'wilde dans' op het hoogtepunt van de HARGANAS-viering in Ambon op 29-6-2007, die ook werd bijgewoond op Indonesische President Susilo Bambang Yughoyono, ministers van hem, een aantal ambassadeurs van bevriende staten, en andere gasten uit 33 provincies van Tanah Air Indonesia. --------------------- Op deze zitting stond op de agenda getuigenverhoor, en de Officier van Justitie, mr. Ocen Almahdi, riep een getuige op van de Gewestelijke Politie Recherche, namelijk Ridwan Gani, voor het uitspreken van zijn getuigenverklaring. -------------------- In zijn verklaring voor de rechtbank, die werd voorgezeten door mr. Imam Supriyadi, verklaarde Ridwan Gani dat hij op het moment van HARGANAS-viering in de straten rond het Merdeka Plein, Ambon Stad, het HARGANAS-vieringscentrum, moest patrouilleren. -------------------- Hij verklaarde getuige te zijn geweest van de arrestatie van de tjakalele-dansers en van het bijeenbrengen van hen naar het Hoofdkwartier van Politie in Batu Meja, Onderdistrict Sirimau, Stadsdistrict Ambon, waar ze in detentie genomen werden. ------------------- De getuige heeft gezien, dat de gedaagde daden pleegde, waarin de Artikelen 110 en 106 van het Wetboek van Strafrecht voorzien, samen met de andere leden van de dansgroep. De getuige heeft ook gezien dat op het moment van de arrestatie dat ze tjalalele-kleding droegen, namelijk een rode broek en een ontbloot bovenlijf. ------------------- Maar hij erkende in zijn getuigenverklaring, dat ook dat hij zich niet zo precies kon uitspreken over de gedaagde, omdat op dat moment er veel politie op de been was, die bezig was met het arresteren en bewaken van hem en zijn vrienden. -------------------- De Rechtbank heeft de zitting verdaagd tot donderdag 22-11-2007. Dan zullen andere getuigen gehoord worden. -------------------- 4. Naaier van Honderden RMS-Vlaggen nu ook aangeklaagd. --------------------- 15-11-2007. --------------------- Reporter: Sri Kartini Makatita. --------------------- Ambon: Daniel Malawau , alias Dangker, inwoner van de wijk Benteng, Onderdistrict Nusaniwe, Ambon Stad, is als gedaagde in de beklaagdenbank gezet op de zitting van de Rechtbank van Ambon. Hij moet zich daar verantwoorden voor het naaien van tientallen vlaggen van de organisatie RMS, in zijn eigen woonhuis. --------------------- Tijdens de lopende zitting op donderdag 15-11-2007, van de Rechtbank onder voorzitterschap van mr. Iwayan Kawisada , vonden verhoren plaats van getuigen, die door de Officier van Justitie mr. C. Wattimury waren opgeroepen. --------------------- Een getuige genaamd Veronica Alerhitu is opgeroepen om te bevestigen wat de Politie van het Gewest Maluku aan bewijsmateriaal gevonden heeft, namelijk tientallen kant en klaar genaaide RMS-vlaggen en honderden stukken stof met de kleuren rood, wit, groen en blauw waaruit RMS-vlaggen samengesteld kunnen worden, die onder de bevolking vaak de 'Koningsvlag' genoemd wordt. ------------------------- Behalve de tientallen vlaggen en honderden stukken stof heeft de politie ook een aantal documenten van deze splinterorganisatie in beslag genomen, die bewaard werden in de klerenkast van een van de kinderen van de gedaagde. ------------------------- De huiszoeking , die door de Politie van Maluku is uitgevoerd op 21-6-2007 is een beveiligingsmaatregel van de politie aan de vooravond de centrale HARGANAS-viering op 29-6-2007 in Ambon, die is bijgewoond door President SBY, ministers van hem en een aantal ambassadeurs van bevriende staten, alsmede vertegenwoordigers uit de 33 provincies van het Indonesische Vaderland. ------------------------ De getuige heeft verklaard dat ze tijdens de huiszoeking gezien heeft dat politieagenten RMS-vlaggen gevonden hebben, die verstopt waren onder een bed, terwijl de RMS-documenten gevonden zijn in een kleerkast op de kamer van een van de kinderen van de gedaagde. ----------------------------- Voor de rechter heeft de gedaagde, die een straf boven het hoofd hangt op grond van de Artikelen 110 en 106 van het Wetboek van Strafrecht inzake samenzwering tegen de staat, van wel meer dan 15 jaar gevangenisstraf, toegegeven dat alle gegevens die door de getuige Veronica naar voren zijn gebracht, juist zijn. -------------------------- De rechter heeft daarop de zitting verdaagd. Ze zal op 19-11-2007 worden voortgezet. Dan zal de getuige Romanus Batseran gehoord worden, die beschouwd wordt als kroon getuige.

Mogelijk Levenslang voor Jojo Teterissa

Contents: ------------ 1. Possibly Life Sentence for Yoyo Teterissa (Secr. Gerakan Maluku) 2. Vice-President of FKM appearing as a Witness in a Court Session at Ambon 3. Court Session at Ambon in the Case of the Tjakalele Dancers 4. Data from Witness in Case Tjakalele Dancers different from those in Police Report --------------- 1. Mogelijk Levenslang voor Jojo Teterissa. Groningen, 17-11-2007 ----------------- We worden de laatste tijd niet verwend met berichten over de Molukse Politieke Gevangenen in Ambon. Als het waar is dat er elke week 's maandags en donderdags rechtszittingen worden gehouden, dan komen we te kort. De druk op de waarnemers en de pers zal wel groot zijn, geen pottenkijkers gewenst! ----------------- De oogst op het internet van de laatste twee weken is een drietal artikelen, waarvan hieronder de vertaling. In deze artikelen speelt Jojo Teterissa een centrale rol. Hij wordt opgevoerd als de Secretaris van het FKM(?). Als je alles leest, dan zou je zeggen: een waardige collega van Moses Tuwanakotta . Zijn aanpak is wat je van een echte strijder verwacht: recht voor zijn raap, er niet omheen draaien. Als je dat durft te doen in het hol van de leeuw, dan ben je een echte held. ---------------- Bij anderen zie je de twijfel. Bij hen is de aanpak meer gericht op minimalisering van de straf; dan moet je niet te fanatiek zijn. Maar dat is niet erg, dat moeten we respecteren. ----------------- In die sfeer is het ook niet zo duidelijk wat waar is en wat niet waar is. Maar dan is het toch ook wel weer goed om te zien dat de jongens elkaar steunen, onderling solidair zijn. ---------------- Al met al een situatie waarvan het begrijpelijk is dat bij de autoriteiten openheid en transparantie niet hoog scoren. Aan onze vriend Pattimura hebben we helaas ook al niet veel. We moeten maar afwachten, maar wel alvast actie voeren. ----------------- Selamat Berdjuang, ----------------- 2. Vice-Voorzitter FKM treedt op als Getuige op Rechtszitting in Ambon. ---------------- 8-11-2007 ------------------ Reporter: Jossi Linansera. ------------------ Ambon: De Vice-Voorzitter van het Front voor de Soevereiniteit van Maluku(FKM), Johan Teterissa, alias Jojo, is door de Officieren van Justitie mr. Evie Hattu en mr. Siti Ariani opgeroepen als kroongetuige in de zaak van een mogelijke samenzwering tegen de staat, van de beklaagde Jordan Saija. Dit is gebeurd op een rechtszitting van de Rechtbank van Ambon op donderdag 8-11-2007. ------------------ Behalve Johan Teterissa in zijn hoedanigheid van Vice-Voorzitter van het FKM zijn ook nog twee andere kroongetuigen opgeroepen, namelijk Josias Saija en Jonathan Riry. De drie getuigen zijn tegelijkertijd zelf ook aangeklaagd in dezelfde zaak, alleen met een ander dossier. -------------------- In zijn getuigenverklaring stelde Jojo dat voordat de wilde dansactie voor de ogen van President Susilo Bambang Yudhoyono en de andere genodigden werd uitgevoerd, op het hoogtepunt van de HARGANAS-viering op 29-6-2007, hij en zijn vrienden een vergadering hadden gehouden in zijn woning in het dorp Aboru, Onderdistrict Haruku Eiland, District Midden Maluku. ------------------- In totaal zijn er vier van dit soort voorbereidingsbijeenkomsten gehouden. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 10-6-2007 in de woning van de getuige Jojo. Deze bijeenkomst was een voorbespreking van de dansactie, die op het hoogtepunt van de HARGANAS-viering zou moeten plaatsvinden. Verder is er gesproken over het materiaal dat bij de dansopvoering gebruikt zou worden. ---------------- De tweede bijeenkomst vond plaats op 17-6-2007, eveneens in de woning van de getuige, waarop er een inspectie plaatsvond van het materiaal/uitrusting, dat zou worden gebruikt bij opvoering van de tjakalele-dans. ----------------- De derde bijeenkomst werd ook in de woning van de getuige gehouden, en wel op 24-6-2007. Daarop hebben de getuige en zijn vrienden, waaronder beklaagde, bekeken hoe ze het beste in Ambon konden komen om bij de HARGANAS-viering aanwezig te zijn. ------------------ De getuige Jojo heeft voor de Rechtbank, die voorgezeten was door mr. Imam Supriady, ook verklaard dat hij een ontmoeting heeft gehad met het Dorpshoofd van Hutumury, en dat hij een schriftelijke instructie gekregen heeft van Simon Saiya, die genoemd wordt als leider van een transitie-parlement van de RMS in Indonesië. ----------------- Gevraagd over de bedoeling van de vlaghijsacties van de RMS-vlag, die ook wel de Regenboogvlag genoemd wordt, op het hoogtepunt van de HARGANAS-viering in Ambon, verklaarde Jojo dat dit gedaan is om Indonesië en de wereld te laten zien dat de door de Nederlandse kolonialen opgerichte splinterorganisatie nog bestaat. ------------------ "Wat wij op de HARGANAS gedaan hebben is om tegenover de op de HARGANAS-viering aanwezige ambassadeurs van de bevriende mogendheden te laten zien, dat de soevereiniteit van de RMS teruggegeven moet worden. De soevereiniteit van de RMS is er ooit geweest, en wel in het jaar 1950, zei Jojo Teterissa met nadruk. ------------------ De getuige Teterissa heeft bevestigd dat de beklaagde Jordan Saija als danser betrokken is geweest bij de hiervoor genoemde actie, en hij voegde daaraan toe, dat de wilde dansactie, waarbij zo'n 40 FKM-volgelingen betrokken waren, niet op het officiële programma van de HARGANAS-viering stond. ------------------- Volgens de planning zou de groep onder zijn leiding al dansend de hoofdingang voor de kazerne van het Detachement Kavaleri 733 binnengaan, maar dat werd door de dienstdoende functionarissen niet toegestaan, met als reden dat er op die plaats geen ingang was. ------------------ Uiteindelijk besloten de getuige en zijn vrienden om naar de andere kant van het Vrijheidsplein te gaan, bij de Baileu Oikumene (kerkelijk vergadercentrum bij de Maranathakerk), en op het moment dat ze aankwamen bij het Kantoor van de Gouverneur van Maluku werd plotseling het afzettingskoord weggehaald en traden ze allemaal naar binnen, terwijl het daar bij de ingang vol stond met bewakingspersoneel. ------------------ Nadat ze het Vrijheidsplein betraden, dat als het centrum van de HARGANAS-viering was ingericht, begonnen ze onmiddellijk hun dans uit te voeren, zich bewegend in de richting van het hoofdpodium, waar President Susilo Bambang Yudhuyono en zijn ministers, de ambassadeurs van bevriende staten, en anderen genodigden gezeten waren. ------------------ De getuige gaf te kennen dat hij en zijn groep nooit enige hulp gekregen hadden van wie dan ook, om de plaats van de HARGANAS-viering op het Vrijheidsplein, binnen te betreden. ------------------ Hij gaf toe dat op het moment van het binnentreden van het Vrijheidsplein door de tjakalele-dansgroep, er veel bewakingspersoneel aanwezig was om de ingang te bewaken, maar dat zij zonder enige moeite de bewaking konden passeren, zonder dat ze daarbij hinder ondervonden. ------------------ De Voorzitter van de Rechtbank van Ambon heeft de zitting tot 15-11-2007 verdaagd; dan zullen andere getuige worden opgeroepen om hun informatie te geven. ------------------ Vertaling: Secr. Gerakan Maluku. ------------------ 3. Rechtszitting in Ambon in de Zaak Tjakalele Dansers. ------------------- 8-11-2007 ------------------ Ambon: Vandaag zijn op de rechtbank in Ambon de zittingen begonnen in de zaak van de infiltratie van tjakalele-dansers tot vlak voor de zetel van President Susilo Bambang Yudhoyono tijdens de viering van de Nationale Familie Dag (HARGANAS), enige tijd geleden. Op de agenda van de zitting stond het voorlezen van de eis door de Officier van Justitie tegen een viertal beklaagden van de groep infiltranten. ----------------- Eén van de beklaagden is een onderwijzer op een basisschool, genaamd Johan Teteririssa, alias Jojo. Hij heeft gefunctioneerd als coördinator van de tjakalele-dansopvoering. In zijn aanklacht stelde de Officier van Justitie dat wat de beklaagde gedaan heeft een daad is van aantasting van de integriteit van de NKRI-staat, het streven naar afscheiding van het territorium van de NKRI. Daarom beschuldigde de Officier de vier tjakalele-dansers van STAATSONDERMIJNING, WAAROP EEN MAXIMALE STRAF VAN LEVENSLANGE GEVANGENIS STAAT. ------------------- 4. Gegevens van Getuige in Zaak RMS Tjakalele-Dans anders dan in Rechercherapport. ------------------ 12-11-2007 ------------------ Reporter: Sri Kartini Makatita. ------------------- Ambon: Er was weer een rechtszitting in Ambon in de zaak van de RMS Tjakalele Dansers op het hoogtepunt van HARGANAS-viering in de afgelopen maand juni. Een sympathisant van het FKM en van de RMS, Daniel Akihary, was de gedaagde die op de rechtbank in Ambon werd voorgeleid. ---------------- Daniel Akihary maakt deel uit van een gecombineerd rechtsproces op grond van de aanklacht van betrokkenheid bij de tjakalele-dans en het vertonen van de RMS-vlag voor de ogen van President Susilo Bambang Yudhoyono, op het hoogtepunt van de HARGANAS-viering op het Merdeka Plein op 29-6-2007. ----------------- Ter zitting, op de agenda waarvan getuigenverhoor staat, heeft de Officier van Justitie Mr. Oceng Almahdi twee getuigen opgeroepen, die eveneens FKM/RMS-leden zijn, namelijk Fredy Akihary en Alexander Tanate. -------------------- In hun verklaringen voor de rechtbank, waarvan de voorzitter was Mr. Susilo Utomo, zeiden de beide getuigen dat zij niets wisten over de mogelijke betrokkenheid van de gedaagde bij de tjakalele-dansuitvoering. ------------------ Maar de rechters geloofden de getuigenverklaringen van deze beiden niet zomaar. De kwestie is namelijk deze dat in het politieonderzoeksrapport de twee de betrokkenheid van de gedaagde bij het incident bevestigd hadden. ---------------- Om de verklaringen in het onderzoeksrapport te kunnen bevestigen liet de rechter de getuigen citaten van wat zij zelf gezegd hadden, uit het rapport voorlezen. Ook wilde de rechter bevestigd zien dat de handtekeningen in het onderzoeksrapport hun handtekeningen zijn. ----------------- "Volgens uw uitleg hier heeft de gedaagde de voorwerpen, die bij de tjakalele-dans horen, bij zich gehad. Is het waar, wat U tijdens het onderzoek gezegd heeft? Bekijkt U Uw handtekeningen en de parafen eens goed, en leest U Uw eigen verklaringen eens voor. Hoe kan het zijn dat er zo'n verschil is met de verklaring die U hier hebt afgelegd?", vroeg de rechter. ----------------- Evenzo verklaarde de getuige Alexander Tanate dat hij de gedaagde nauwelijks kende, voordat hij hem had ontmoet bij Johan Teterisa, een ander beklaagde in een andere zaak, die er sterk op had aangedrongen dat het tjakalele-plan uitgevoerd moest worden. ------------------ Volgens getuige Fredi was het plan van de tjakalele-dans al besproken op 24-6-2007 ten huize van Johan Teterisa in het dorp Aboru. Vervolgens hebben ze het plan verder ontwikkeld op een vergadering in Karang Panjang, Onderdistrict Sirimau, Districtsstad Ambon, om precies te zijn, in de woning van Elisa Saiya. Bij deze bespreking van hen werden de voorwerpen, die bij de opvoering van de tjakalele-dans gebruikt werden klaargemaakt. ------------------- Op grond van de uitleg van de getuigen heeft Daniel Akihary, die beschuldigd is van het overtreden van Artikel 106 van het Wetboek van Strafrecht dat handelt over samenzwering tegen de staat, gezegd, dat zijn aanwezigheid in Karang Panjang alleen maar bedoeld was om een antwoord te krijgen op de vraag van Johan Teterissa over bewaarplaats van de voorwerpen die gebruikt zouden worden tijdens de tjakaleledans. -------------------

13.11.07

Sidang Tarian Cakalele Digelar di PN Ambon

Sidang kasus penyusupan tarian cakalele di Pengadilan Negeri Ambon, Maluku
---------------------------------
Pengadilan Negeri Ambon, Maluku, hari ini, mulai menyidangkan kasus penyusupan tarian cakalele di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam peringatan Hari Keluarga Nasional beberapa waktu silam. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum menghadirkan empat orang terdakwa dari kelompok penyusup. --------------------------------------
Salah satu terdakwa adalah seorang guru sekolah dasar bernama Johan Teterisa alias Yoyok. Ia bertindak sebagai koordinator tarian cakalele. Dalam dakwaannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa sudah mengancam keutuhan Negara Kesatuan RI dan ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI. Karena itu, jaksa mendakwa empat penari cakalele telah melakukan tindak pidana makar dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. (DEN)

Patung Pattimura yang Baru

PEMERINTAH Kota Ambon menciptakan Miniatur Patung Pattimura yang baru untuk menggantikan patung Pattimura yang ada di areal Lapangan Segitiga Ambon. Miniatur ini mulai diperlihatkan kepada masyarakat sejak Kamis (8/11) lalu. Patung pattimura yang baru dan terbuat dari perunggu akan melengkapi dan memperindah kawasan Pattimura Park yang sementara dibangun Pemkot Ambon dengan menelan dana Rp2,57 milyar dan akan diresmikan bertepatan dengan peringatan Hari Pattimura ke-190, 15 Mei 2008. [Foto Jossi Linansera - Perkumpulan Fotografer Maluku-PERFORMA]

Keterangan Saksi Tarian Cakalele RMS Berbeda dengan BAP

12-Nov-2007, Sri Kartini Makatita, Radio Baku Bae - Ambon ------------------ KEMBALI, penari 'Cakalele RMS' saat puncak perayaan Hari Keluarga Nasional, Juni lalu disidang di Pengadilan Negeri Ambon. Salah seorang simpatisan Front Kedaulatan Maluku (FKM) serta organisasi Republik Maluku Selatan (RMS), Daniel Akihary, dihadirkan sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Senin pagi. ------------------ Daniel Akehari harus mengikuti serangkain proses hukum karena dituduh terlibat tarian cakalele dan mempertontonkan bendera RMS di depan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono, saat puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas), di lapangan Merdeka Ambon, 29 juni lalu. ----------------- Pada persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oceng Almahdi SH, menghadirkan dua orang saksi yang juga anggota FKM-RMS yakni Fredy Akihary dan Alexander Tanate. ------------------ Dalam keterangannya di depan majelis hakim yang diketuai oleh Susilo utomo, SH, kedua saksi mengatakan mereka tidak mengetahui apakah terdakwa terlibat dalam tarian cakalele atau tidak. ------------------ Namun, majelis hakim tidak mempercayai begitu saja kesaksian keduanya. Pasalnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian, keduanya membenarkan keterlibatan terdakwa dalam insiden itu. Guna memastikan keterangan yang ada pada BAP, Hakim kemudian menyuruh saksi membacakan BAP yang memuat keterangan mereka serta memastikan tandatangan yang ada dalam BAP, adalah tandatangan keduanya. -------------------- "Menurut keterangan saudara disini Terdakwa yang membawa alat-alat untuk tarian cakalele. Apakah betul begitu keterangan saudara kepada dipenyidik. Coba saudara lihat ini tanda tangan atau paraf saudara dan coba baca keterangan saudara. Bagaimana dengan keterangan saudara mengapa bisa berbeda," tanya Hakim. -------------------- Sementara saksi Alexander Tanate hanya mengenal terdakwa sebatas perkenalan saat saksi bertemu dengan Jhon Teterisa (terdakwa lain dalam kasus berbeda) untuk menganjurkan agar rencana cakalele harus direalisasikan. -------------------- Menurut saksi Fredi, rencana tarian cakalele ini telah dibicarakan pada 24 juni 2007, di rumah terdakwa Jhon Teterisa, di desa Aboru. Kemudian rencana ini mereka matangkan dengan mengadakan pertemuan kembali di Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya di rumah Elis Saiya. Pada pembicaraan itu, mereka mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam tarian cakalele. -------------------- Atas keterangan para saksi, Daniel Akihary yang didakwa melanggar pasal 106 KUHP tentang tindakan makar, mengatakan, kehadiranya di Karang Panjang hanya untuk menjawab pertanyaan Jhon Teterisa mengenai tempat disimpanya peralatan yang akan digunakan dalam tarian cakalele tersebut. (rbb)

12.11.07

Wakil Ketua Front Kedaulatan Maluku Jadi Saksi Di Pengadilan Ambon

Jossi Linansera, Radio Baku Bae - Ambon -------------- WAKIL Ketua Front Kedaulatan Maluku atau FKM, Johan Teterissa/ alias Yoyo, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Evie Hattu, SH, dan Siti Ariani, SH, selaku saksi mahkota dalam perkara dugaan makar yang dilakukan Terdakwa Jordan Saija, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Kamis (8/11). -------------- Selain Johan Teterissa sebagai Wakil Ketua FKM, hadir juga dua orang saksi mahkota lainnya, yakni Josias Saija dan Jonathan Riry. Ketiga saksi juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama, namun dengan berkas yang berbeda. ---------------- Yoyo dalam kesaksiannya mengungkapkan, sebelum melakukan aksi tarian liar di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para Undangan lainnya, pada Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional, 29 Juni 2007 lalu, ia dan kawan-kawannya melakukan rapat yang bertempat di rumahnya, di Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. ---------------- Rapat persiapan ini digelar sebanyak empat kali. Rapat pertama berlangsung 10 Juni 2007 di rumah Saksi Yoyo. Rapat ini membicarakan persiapan aksi tarian, yang dilangsungkan saat puncak perayaan Harganas. Selain itu juga dibicarakan mengenai peralatan yang akan dipakai untuk menari. ---------------- Rapat kedua berlangsung 17 Juni 2007, juga bertempat di rumah saksi dan membahas kesiapan peralatan dan perlengkapan yang akan di pakai saat mempertunjukkan tarian cakalele. Rapat ketiga juga dilakukan dirumah saksi pada 24 Juni 2007. Saat itu saksi dan teman-temannya, termasuk tersangka, membahas tentang rencana keberangkatan mereka ke Ambon untuk mengikuti perayaan Harganas. ----------------- Saksi Yoyo dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Imam Supriady, SH, juga mengaku ia sempat melakukan pertemuan dengan Raja Hutumury dan mendapat perintah dari Simon Saija yang disebut-sebut sebagai pimpinan transisi Saniri Kecil organisasi Republik Maluku Selatan (RMS) di di Indonesia, melalui sepucuk surat. ---------------- Saat ditanya Majelis Hakim mengenai maksud dan tujuan pengibaran Bendera RMS yang lebih dikenal dengan sebutan "Benang Raja" saat puncak peringatan Harganas, di Ambon, Yoyo mengaku hal ini dilakukan agar Indonesia dan dunia tahu bahwa organisasi sempalan bentukan Kolonial Belanda itu masih ada. --------------- "Apa yang kami lakukan di Harganas ini guna menunjukan kepada duta-duta besar negara-negara sahabat yang hadir pada acara Harganas dengan tujuan untuk mengembalikan kedaulatan RMS. Kedaulatan RMS sendiri pernah ada yakni pada tahun 1950 an " tegas saksi Yoyo Teterissa. ---------------- Saksi Yoyo Teterissa juga membenarkan bahwa terdakwa Jordan Saija juga turut terlibat sebagai penari dalam aksi tersebut, seraya menambahkan, aksi tarian liar yang melibatkan 40-an pengikut FKM itu, tidak termasuk dalam rangkaian acara resmi Harganas. ---------------- Sesuai rencana kelompok yang dipimpinnya ini akan masuk dan menari melalui pintu utama di depan markas Detasemen Kavaleri 733, namun, mereka tidak diijinkan masuk oleh petugas, dengan alasan tidak ada pintu di lokasi tersebut. ---------------- Akhirnya, saksi dan rekan-rekannya memutuskan untuk mengitari lapangan merdeka menuju arah Baileo Oikumene dan saat tiba disamping kantor Gubernur Maluku, tiba-tiba kain penutup jalan masuk terbuka dan mereka semua masuk melalui pintu tersebut, padahal di pintu itu banyak aparat yang bertugas menjaga. --------------- Setelah masuk ke area lapangan merdeka yang menjadi pusat peringatan Harganas, mereka pun kemudian menari sambil menuju ke arah podium utama, yang ditempati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama para menteri, duta besar negara sahabat dan undangan lainnya. ---------------- Saksi juga mengaku ia bersama kelompoknya tidak pernah mendapat bantuan pihak mana pun untuk masuk ke lokasi Peringatan Harganas di Lapangan Merdeka ----------------- Diakui Teterissa, saat ia beserta kelompok penari cakalele masuk, terdapat banyak petugas yang menjaga pintu tersebut, namun, mereka dengan entengnya dapat melewati barisan penjaga keamanan, tanpa ada hambatan sama sekali. ------------------ Majelis Hakim PN Ambon, kemudian menunda persidangan 15 November 2007 mendatang untuk mendengarkan keterangan dari saksi lainnya.

Titel Upulatu Maluku van Jusuf Kalla slechts een Symbool

Contents: --------------- 1. Title Upulatu Maluku of Jusuf Kalla just a Symbol 2. Sirih Pinang Ceremonial in Cultural House Siwalima ---------------- 1. Titel Upulatu Maluku van Jusuf Kalla slechts een Symbool. ----------------- Groningen, 3-11-2007 -------------- Toen in februari 2002 onder leiding van de toenmalige NKRI-Minister van Welzijn, Jusuf Kalla, het Malino II Akkoord werd ondertekend, was één van de meest opvallende verschijnselen in Maluku de versteviging van de adatinstellingen, die toe begon. Destijds werd de naam van Jusuf Kalla in dit verband niet genoemd. Versterking van de adat was een initiatief van Molukse leiders in het kader van de versterking van de Molukse culturele identiteit en de verzoening tussen de religieuze gemeenschappen. ----------------- Nu, na bijna 8 jaar, krijgt de huidige Indonesische Vice-President Jusuf Kalla de eer in de vorm van een Molukse eretitel. ----------------- Waarom zo'n hoge culturele titel voor een niet-Molukker? Wat zit daar achter? Wat willen de Molukse culturele en politieke leiders daarmee bereiken? Ze gaan wel erg ver; het lijkt wel de uitverkoop van het Molukse eerstgeboorterecht. ------------------- Ervan uitgaande dat de Molukse elite niet helemaal gek is geworden, kunnen we wel een paar dingen bedenken. Het uitreiken van eretitels aan verdienstelijke buitenlanders is een sterk element in de Melanesische cultuur. Leden van de FKMCPR hebben ook chief-functies gekregen in Vanuatu, en laatst hoorden we van een Molukse vrijheidsstrijder, die de boer opging met de mededeling dat hij ook van Papua's zon eretitel gekregen had. Waarom dan niet aan Jusuf Kalla? Molukkers zijn echte Melanesiërs! ------------------ Maar wat voor verdienste heeft Jusuf Kalla nu helemaal voor Maluku gehad? Goed, hij heeft een einde gemaakt aan de kerusuhan. Maar dat deed hij namens de instantie, die de kerusuhan in Maluku ook begonnen was, namelijk de politieke elite van de NKRI. Daar hoort JK volop bij, als multimiljonair, en als GOLKAR-corifee. Hij doet zijn werk niet voor het Molukse volk, maar voor het instandhouden van het koloniale NKRI-rijk in de Indonesische archipel. ------------------- En toch krijgt hij zo'n hoge titel van de Molukse leiders, die het welzijn van het Molukse volk hoog in het vaandel hebben. Nou, misschien willen ze het volgende bereiken: -------------------- 1. Dat Jakarta niet weer een kerusuhan in Maluku gaat provoceren en daar terroristen op loslaat. Molukkers hebben daar de schrik goed te pakken. 2. Om de harten in Jakarta week te maken voor het toekennen van budgetten, die Ambon zo bitter nodig heeft. --------------------- Misschien willen de Molukse leiders ook wel van het imperialisme af, maar ze zitten zo in de klem, dat ze tegenovergestelde signalen afgeven. --------------------- Er zijn al protesten tegen de toekenning van een hoge adattitel voor een hoge niet-Molukse politicus. Bij navraag in Ambon zeggen de mensen dat er een debat gaande is over deze zaak. ------------------------ Maar ze zeggen eenparig ook wat anders, namelijk: DE ADATTITEL VOOR JK IS SLECHTS EEN SYMBOOL. De adattitel die Gouverneur Ralahalu heeft gekregen, dat is de titel die ertoe doet. De Gouverneur is de baas in adat-land en niet JK! -------------------- Nou, dat is een geruststelling. Nu kunnen we weer rustig slapen. Maar oh, wat hebben de mensen het daar moeilijk, kasian, we leven met ze mee, zeker als RMS-ers, maar waarschijnlijk ook de niet-RMS-ers. ---------------------- Selamat Berdjuang, --------------------- 2. Sirih Pinang Ceremonie in Adathuis Siwalima. --------------------- Dagblad Siwalima, 30-10-2007 ---------------------- Ambon: Jusuf Kalla(JK) moest tijdens de Grote Raadgevende Vergadering van Molukse Dorpshoofden, die vandaag, op maandag 29-10-2007 heeft plaatsgevonden in het Adathuis Siwalima, Karang Panjang, Ambon, volgens de traditie sirih pinang gebruiken om de installatie als UPULATU MALUKU te bezegelen. -------------------- Dit heeft de Voorzitter de Stichting van Grote Raadgevende Vergadering van Dorpshoofden, Fachri Sangadji, zondag 28-10-2007 tegenover de pers verklaard. Volgens Sangadji zal JK voor de installatie richtlijnen formuleren voor de Grote Vergadering van Molukse Dorpshoofden, en tegelijk de Vergadering officieel openen. "Behalve JK zal de Grote Vergadering van Molukse Dorpshoofden ook de Gouverneur van Maluku, Karel Albert Ralahalu installeren als ADATHOOFD VAN MALUKU", verklaarde hij. --------------------- Hij voegde daaraan toe, dat deze adattitels niet moeten worden gezien tegen de achtergrond van bepaalde politieke belangen in verband met de Presidentiële Verkiezingen en de verkiezing van een Molukse Gouverneur en andere gewestelijke leiders in 2009. ---------------------- "De dorpshoofden blijven neutraal en geven geen steun aan bepaalde politieke figuren. De Raad van Dorpshoofden van Maluku is geen politieke organisatie, maar een organisatie tot instandhouding van de adat en de Molukse cultuur, zozeer zelfs dat een en ander volgens de regels van de adat en de cultuur wordt uitgevoerd", benadrukte Sangadji, die overigens ook radja is van het dorp Rohomini, Onderdistrict Haruku, District Midden-Maluku. ----------------------- Volgens hem zal de installatie van zowel JK als Upulatu Maluku bezegeld worden met het opzetten van een kroon en het aantrekken van een staatsiekleed, terwijl bij de Gouverneur van Maluku, Karel Albert Ralahalu een hoofdband wordt aangebracht en hem een staatsiekleed wordt aangedaan. "JK en de Gouverneur zullen volgens adatritueel ook pinang sirih tot zich nemen", verklaarde hij. ------------------------- Sangadji verduidelijkte dat de titel UPULATU MALUKU aan JK wordt uitgereikt vanwege zijn betrokkenheid bij Maluku en zijn wens om de onderlinge broederlijke betrekkingen in Maluku, die veel tegenslagen en verleidingen hebben moeten verduren tijdens de sociale onlusten in Maluku, weer op te bouwen, en waarvoor hij hard heeft gewerkt, en ook zijn initiatief voor MALINO II, en de steun aan de radja's bij het herwinnen van hun imago en zelfrespect, in het bijzonder de identiteit van de Molukse adatsamenleving als een eilandengemeenschap", verduidelijkte hij. --------------------------- Speciaal wat betreft de titel ADATHOOFD VAN MALUKU, die is toegekend aan de Gouverneur van Maluku, Karel Albert Ralahalu, die is gebaseerd op de overweging van hem als eerste Gouverneur die de eerste verjaardag van de Provincie Maluku op 19-8-2005 heeft ingevoerd, namelijk om met vaste wil en hard werken de onderlinge broederlijke betrekkingen in Maluku, die veel tegenslagen en verleidingen te verduren gehad hebben als gevolg van de sociale onlusten in Maluku, om die weer op te bouwen, en om de adatgemeenschappen ver van de Provinciale Hoofdstad in de gaten te houden en de dorpshoofden te ondersteunen in hun strijd voor het herwinnen van hun imago en en zelfrespect, en vooral van hun identiteit als adatgemeenschappen in een archipelgebied. ------------------ Het toekennen van de adattitels is uitgevoerd door: ----------------- 1. De Radja van Mamala, Abdullah Malawat (Algemeen Voorzitter van de Grote Vergadering van Molukse Dorpshoofden), 2. De Radja van Tawiri, Joseph Tuhuleruw (Algemeen Secretaris van deze Grote Vergadering) -------------------- en als getuigen namens alle dorpshoofden zijn opgetreden: -------------------- 1. F. Salembun (Radja Olilit, District Zuid-Oost-Maluku), 2. Rahael (Radja Watlan, District Zuid-Oost Maluku), 3. De Radja van Wokam, District Aru Archipel, 4. Notje Hentihu (Radja Lisela, District Buru), 5. Junus Pariama (Radja Mamarian, District West-Ceram), 6. Ibrahim Wokas (Radja Goram, District Oost-Ceram), 7. Al Lailossa (Radja Waraka, District Midden Maluku), 8. Lodewyk Maspaitella (Radja Rutong, Stadsdistrict Ambon).

Titel Gouverneur voor Dokter Alex een Propaganda-Offensief

Contents: ------------- 1. Title of Governor for Dr. Alex a Propaganda-Offensive 2. Candidature for Governorship of Alex Manuputty a Step Forward ----------------------- 1. Titel Gouverneur voor Dokter Alex een Propaganda-Offensief. ---------------------- Groningen, 5-11-2007 ---------------------- Dokter Alex Manuputty staat op de Indonesische opsporingslijst(DPO); sterker nog, de NKRI-bezettingsautoriteiten en de huidige Gouverneur van Maluku schreeuwen om het hardst, dat hij wegens staatsondermijning en separatisme door Amerika moet worden uitgeleverd. ------------------------ Nu wordt hij door een moslimpartij en de advocaat van de RMS-Tjakalele-activisten voorgesteld als kandidaat voor het Gouverneurschap van Maluku in 2008. Mr. Hatane is een doorgewinterde advocaat in FKM-zaken. Waarom gaat hij met een moslimpoliticus (Made Rahman Marasabessy) in zee om zo'n voorstel te doen? -------------------- Stel dat de Indonesische overheid hieraan meewerkt en Dokter Alex voor de duur van de verkiezingen onschendbaarheid geeft, is er dan garantie dat deze soepele houding na de verkiezingen aanhoudt? Voor hetzelfde geld wordt dan niet alleen Dokter Alex alsnog opgesloten, maar ook al diegenen die op hem hebben gestemd. Dat is het scenario waar veel RMS-ers bang voor zijn, en terecht: zo kwaadaardig is de bezettingsmacht van de Gordel van Smaragd wel. -------------------- De enige optie voor Dokter Alex om terug te gaan naar Tanah Air Maluku is om dat ondergronds te doen, en van daaruit de FKM/RMS-strijd mee te helpen leiden. Voor iemand die Semmy Waileruny verwijten heeft gemaakt, dat hij niet enthousiast genoeg meedoet met RMS-vlaghijsacties, is dit het enige alternatief voor terugkeren naar Maluku onder de huidige NKRI. --------------------- Waarom dan toch zo'n voorstel? -------------------- Voor de advocaat is dat misschien, dat zo de aandacht van zijn cliënten, de RMS-Tjakaleledansers, wordt afgeleid. Een strategie voor lagere straffen. Daar is hij advocaat voor. -------------------- Voor het FKM kan deze strategie een middel zijn voor meer publiciteit. Praten over de mogelijkheid van een FKM/RMS-verwinning kan positief werken. Het is een aanval op de Indonesische voorstelling van zaken, dat de RMS een onbeduidende splintergroepering is. Als dit beeld overheerst, is de RMS sowieso verloren. Het is helemaal niet slecht om het schijnbaar onmogelijke als mogelijk voor te stellen en er dan je acties op toe te spitsen. Zo is een onbekende RMS in de wereld op de kaart te zetten. Zo zal een vergeten RMS weer serieus genomen kunnen worden. -------------------- Het is niet goed om lacherig te doen over de voorstellen van het duo Marasabessy/Hatane. Het voorstel hoeft niet kritiekloos geïmplementeerd te worden, de situatie van de RMS is anders dan van de GAM, maar we kunnen er samen verder constructief over nadenken. De Atjehers hebben er al iets mee bereikt. De initiatiefnemers hebben duidelijk de Atjehse Gouverneur Irwandi Jusuf als voorbeeld genomen. Deze is uit de GAM gestapt en is nu gekozen tot Gouverneur van Atjeh. Wie niet sterk is moet slim zijn. Het gaat er niet in de eerste plaats om hoe het RMS-ideaal verwezenlijkt wordt, maar dat het verwezenlijkt wordt. -------------------- Nog even dit: wij (SGM) zijn niet verantwoordelijk voor een aantal feitelijke onjuistheden die in het onderstaande artikel staan. -------------------- Selamat Berdjuang, -------------------------- 2. Kandidatuur van Alex Manuputty voor Gouverneurschap Stap vooruit (Hatane). ------------------------- 31-10-2007 ------------------------ Reporter: Jossy Linansera. ------------------------- Ambon: Het plan voor het kandideren van de Executieve Leider van het FKM, dokter Alex Manuputty voor de functie van Gouverneur, zoals dat door onlangs door de Partij voor Gerechtigheid en Welzijn (PKS) naar buiten is gebracht is een veel besproken onderwerp geworden binnen de samenleving van Maluku, omdat Manuputty bekend is als een felle voorvechter van de terugkeer van de RMS-staat. ------------------------ Manuputty staat op dit moment op de opsporingslijst van Indonesische Politie, omdat hij de vlucht genomen heeft naar Los Angeles, USA, nadat hij kans heeft gezien om te ontsnappen uit het Huis van Bewaring van Waiheru. Hij is toen, in 2004, uit Maluku gevlucht naar Los Angeles en is daarna helemaal uit het oog verloren. --------------------------- Een praktiserend advocaat in de Stad Ambon, mr. Antony Hatane, heeft op woensdag 31-10-2007 tegenover de pers verklaard dat hij de kandidatuur van Manuputty, die een medische achtergrond heeft en in dienst is geweest van het Gezondheidsministerie van Maluku, ziet als een stap vooruit in de politieke wereld van Maluku. ---------------------------- Volgens Hatane is de kandidaatstelling van de FKM/RMS-voorman als Gouverneur, zoals die door de PKS naar voren is gebracht, een opvallende zaak. "Ik ga ervan uit dat ik er niet naast zit, dat als zelfs de PKS de kandidatuur van Manuputty als Gouverneur stelt, dit een stap vooruit is op het democratische feest in Maluku in het komende jaar 2008. Het is logisch, en tegelijkertijd opmerkelijk. Wettelijk gezien zijn alle burgers hiervoor gerechtigd en hiertoe bevoegd. In Atjeh was het Atjehse Bevrijdings Front(GAM) ook in staat om haar vertegenwoordiger als Gouverneur te kandideren, waarom dan niet in Maluku?", zei Hatane met klem. ------------------------ Daar moet nog aan worden toegevoegd dat Dokter Alex Manuputty als Indonesisch staatsburger het hetzelfde recht heeft als elke andere kandidaat voor het gouverneurschap in Maluku, zolang betrokkene voldoet aan de daarvoor door de politieke partijen gestelde voorwaarden. In het proces van de verkiezingen voor Gewesthoofd mogen er geen factoren een rol spelen die betrekking hebben op stam, ras en godsdienst. ------------------------ "Wij moeten bezien of de wens van de PKS om Alex Manuputty politiek onderdak te verschaffen op passende wijze gerespecteerd en ondersteund wordt. Dit is een stap vooruit in de politiek in Maluku. We moeten ons spiegelen met de GAM in Atjeh", benadrukte Hatane. ------------------------ Als Manuputty bereid is om zich kandidaat te stellen voor het gouverneurschap in Maluku voor de volgende periode van vijf jaar, voegde Hatane daaraan toe, dan kan daar geen bezwaar tegen bestaan, want de kandidatuur voor Gouverneur of Vice-Gouverneur is het recht van iedere staatsburger. En als dit recht wordt ingeperkt, dan is dit duidelijk een schending van mensenrechten. Dit recht is gegarandeerd in de Grondwet. ------------------------- "Met verwijzing naar de vastgestelde voorwaarden voor toelating tot de kandidatuur van het Gouverneurschap of Vice-Gouverneurschap ben ik van mening dat Dokter Alex daarvoor geschikt is, en dat hij hetzelfde recht heeft als alle andere kandidaten om deel te nemen aan de komende gewestelijke verkiezingen. Zolang maar aan de voorwaarden is voldaan", zette hij verder uiteen. -------------------------- Daar moet nog wel aan toegevoegd worden, dat Dokter Alex niet als leider van het FKM/RMS kan kunnen kandideren, net zo min als mensen die betrokken zijn bij zaken van terrorisme zich kandidaat kunnen stellen voor de functie van Gouverneur of Vice-Gouverneur, als niet aan de voorwaarden voldaan wordt. -------------------------- Hatane is van oordeel dat het naar voren brengen van de kandidatuur van de Secretaris-Generaal van het FKM voor het komende gouverneurschap van Maluku, geen hevige discussies in de Molukse samenleving teweeg zal brengen. -------------------------- "De samenleving van Maluku is nu politiek volwassen. Als de Secretaris-Generaal van het FKM zich kandidaat zal stellen, dan geloof ik niet dat dit veel discussie onder het Molukse publiek zal losmaken. Persoonlijk ondersteun ik het voorstel dat door de Afdeling Maluku van de PKS naar voren is gebracht", aldus Hatane.

6.11.07

Vanavond 20.25 in Netwerk op Nederland 2

RMS-Leider roept op tot massale demonstraties in Nederland
------------------------------
Indonesie mishandelt Molukkers die uitkomen voor de onafhankelijke Molukse staat, de RMS. Na het hijsen van de RMS-vlag in 2003 worden Molukkers uitgekleed, geslagen en tegen het hoofd geschopt. Wanneer juni 2007 Molukkers de RMS-vlag tonen aan de Indonesische president worden tientallen mannen en jongens gearresteerd en enkele voor het oog van de camera mishandeld. Ze riskeren tot 12 jaar gevangenisstraf. "Mensenrechtenschendingen", zeggen Molukkers in Nederland. "Draconische straffen", zegt VVD-politicus Hans van Baalen die minister van Buitenlandse Zaken Verhagen zal vragen de kwestie te bespreken met de Indonesische ambassadeur.
---------------------
Verleden tijd "Maar", voegt Van Baalen toe, "Molukkers moeten ophouden over de RMS, want dat is verleden tijd". "Onzin", zegt vice-premier van de RMS John Wattilete, "de acties op de Molukken zijn juist een teken dat de mensen echt onafhankelijkheid willen en daarvoor ook een prijs willen betalen."
-------------------------
Los Angeles Het zenuwcentrum van de RMS-strijd bevindt zich vandaag de dag niet meer in Nederland maar in Los Angeles, Hollywood. Daar worden de orders gegeven voor RMS-acties op de Molukken. Leider is dr. Alex Manuptty, die in 2003 asiel vroeg in Amerika, en nu samen met Amerikaanse Molukkers voor een wedergeboorte van de RMS heeft gezorgd. Manuputty noemt zichzelf de koning van het Zuid-Molukse volk en zou 1,5 miljoen mensen op de Molukken vertegenwoordigen. Maar door bepaalde Indonesische autoriteiten wordt hij als gevaarlijker gezien dan Osama Bin Laden. Met de laatste actie, waarmee hij de Indonesische president publiekelijk provoceerde, zette hij de RMS weer de op kaart. Er werd dagenlang over niets anders gesproken. Maar de actie leidde ook tot een klopjacht op de daders waarbij een arrestant omkwam. "Verwerpelijk", noemt Van Baalen de plannen van Manuputty, "Molukkers moeten het binnen de republiek Indonesie zoeken.
-------------------------------
" Demonstraties
-------------------------------
Dr. Alex Manuputty werpt alle kritiek op hem van zich af. De uitvoerders deden het met blijdschap en bij een strijd hoort nu eenmaal opoffering. En als er iemand schuldig is aan de ellende op de Molukken dan is het Nederland wel, aldus de zelfgekroonde koning der Zuid-Molukken. Want Nederland heeft na de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd de Molukkers verraden en in de afgelopen 57 jaar nooit wat voor ze gedaan. En daarom roept hij de Molukse gemeenschap in Nederland op om massaal de straat op te gaan, elke dag opnieuw, om de Nederlandse regering tot actie te dwingen.
-----------------------
"Gevaarlijke man" Van Baalen vindt Manuputty "een gevaarlijke man" en keurt de oproep tot demonstraties ten zeerste af. Omdat hij wel begaan is met het lot van de gevangengenomen RMS-activisten zal hij ook zelf bij de Indonesische ambassadeur pleiten voor een clemente behandeling.