21.5.07

Ambon gaat Illegalen aanpakken

Contents: 1. Ambon going to deal with Illegals (Secr. Gerakan Maluku) 2. City Government going to check Identity Cards, and Illegals will be returned Home (Website Ambon-Stad; Translation SGM). ---------------------------- 1. Ambon gaat Illegalen aanpakken. ------------------------ Groningen, 16-5-2007 ----------------------- Als iemand zich in de Stad Ambon wil vestigen moet hij/zij daar een vergunning voor hebben. Dat dit voor de Onlusten van 1999-2002 niet voldoende geregeld was heeft mede geleid tot de Onlusten(Kerusuhan) en de intensiteit ervan. Enerzijds werden migranten ervan verdacht dat ze deelgenomen hebben aan de provocaties, die geleid hebben tot de Onlusten. Anderzijds is de kerusuhan aangegrepen om grote aantallen migranten, vooral BBM-ers van Sulawesi te lozen. ------------------ Het probleem is nog steeds actueel, maar de autoriteiten in Ambon treden nu harder op, zoals uit het onderstaande artikel blijkt. De illegalen (migranten zonder geldig persoonsbewijs) komen nog steeds vaak van Sulawesi, maar ook van Ceram. Op Ceram wonen niet alleen maar Alfoeren, maar ook grote transmigrantenkolonies, onder anderen van Javanen, die eigen gesloten gemeenschappen vormen. ------------------- In het artikel is er sprake van dat de illegalen vaak voor problemen zorgen. In dat verband herinneren wij ons dat bij één van de recente bomaanslagen in Ambon de daders getraceerd waren, maar ze in staat waren om naar Ceram te vluchten. -------------------- Maluku heeft veel last van de NKRI, waarin dit soort dingen als normaal beschouwd worden, maar Molukkers verzetten zich hier in toenemende mate tegen. Politiek je eigen boontjes doppen zou je dat kunnen noemen. Dat zijn stappen naar meer zelfstandigheid en daar kun je onder de Indonesische bezetting al mee beginnen. Alleen al daarom is dat toe te juichen. Selamat Berdjuang, -------------------- 2. Stadsbestuur gaat Persoonsbewijzen controleren en Illegalen worden naar Huis gestuurd. -------------------- Website Ambon-Stad, 16-5-2007 ------------------------ Ambon: ------------------------ Ilegalen, die geen burgers zijn van de Stad Ambon en niet in het bezit zijn van een geldig persoonsbewijs, zullen door het bestuur van de Stad Ambon tot de orde worden geroepen en naar hun gebied van herkomst worden teruggestuurd. ----------------------- Deze maatregel is noodzakelijk omdat de aanwezigheid van ILLEGALEN van buiten de Stad Ambon, en het feit dat ze niet in het bezit zijn van een duidelijk identiteitsbewijs, EEN GROOT POTENTIËEL GEVAAR betekent voor de bevolking, afgezien daarvan, dat dit verschillende sociale problemen met zich mee kan brengen. ---------------------- Het Hoofd van de Dienst Bevolking van de Stad Ambon, Dra. Helena Maail, maakte gisteren duidelijk dat het haar beleid is illegalen in de Stad Ambon onmiddellijk terug te sturen naar hun gebied van herkomst en dat dit beleid een directe instructie is van de Burgemeester van Ambon, als de hoogst verantwoordelijke instantie. ---------------------- Als eerste stap zullen volgens de uitleg van Maail razzia's worden uitgevoerd naar bewoners die geen Ambons persoonsbewijs op zak hebben. Zij die geen persoonsbewijs hebben worden tot illegaal verklaard. Hopelijk zal met de razzia's spoedig kunnen worden begonnen, en wel eind mei aanstaande. ----------------------- "Dus voorlopig houden wij razzia's naar bewoners, die geen persoonsbewijs hebben; dat is in elk geval het beleid van de Burgemeester, maar de Burgemeester heeft ons ook geïnstrueerd dat we ze naar hun gebied van herkomst terugsturen, zodat ze voor de burgers en het stadsbestuur van Ambon geen probleem zullen worden", zei ze. ------------------------- Naar waarneming van de pers op het moment dat de Afdeling Ruimtelijke Ordening bezig was met een inspectie in het gebied A.J. Patty, hebben een groot deel van de illegalen met persoonsbewijs zich daar gevestigd tussen de ruïnes, door er een hutje te bouwen, dat eigenlijk ongeschikt is voor bewoning, maar waar ze wel met hun gezinnen ingetrokken zijn en daar een kleine kiosk begonnen zijn. ------------------------- De meerderheid van deze illegalen komt van Zuid-Oost-Sulawesi of van het eiland Ceram en enkele andere gebieden. Gemiddeld genomen geven ze de verklaring af dat ze al enkele maanden in Ambon verblijven, met het doel om hun geluk te zoeken in de handel. ------------------------- Hun komst verhoogt zichtbaar de bevolkingsdichtheid van de Stad Ambon, en behalve dat geeft ze aanleiding tot het ontstaan van lastige kwesties, waar het Stadsbestuur van Ambon tegenwoordig mee geconfronteerd wordt. --------------------------------- Bron: www.ambon.go.id ; PEMKOT RENCANA SWEEPING KTP, PENDUDUK LIAR AKAN DIPULANGKAN.

20.5.07

Voortdurende Conflicten in Ambon

Voortdurende Provocaties vanuit Jakarta. (Ongoing Provocations from Jakarta) ----------------- Groningen, ----------------- VOORTDUREND CONFLICT IN AMBON luidt de titel van onderstaand artikel. Maar als je het artikel leest dan bedoelen de journalisten eigenlijk: VOORTDURENDE PROVOCATIES VANUIT JAKARTA. Ze schrijven dat er eigenlijk geen conflicten zijn in Ambon, maar dat de provocaties waarschijnlijk uit Jakarta komen; dat was tijdens de kerusuhan (1999-2002) zo en dat is nu nog zo. Ze geven er ook verklaringen voor, maar het absolute bewijs is er niet, en daarom moeten ze net doen alsof er in Maluku nog een religieus conflict is. Als ze dat niet doen dan worden ze als journalisten onderworpen aan sancties en kan dat zelfs hun baan kosten. Zo is dat in de Indonesische Eenheidsstaat NKRI, dat zit aan onderdrukking en verdraaiing van de waarheid in elkaar. Het is al knap wat deze journalisten durven. Petje af! Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku. ------------------------- Voortdurende Conflicten in Ambon. ------------- TheJakarta Post; ---------------- Reporters: Hyginus Hardoyo en M. Azis Tunny. ------------------ Ambon, Jakarta: ---------------------- Als het toeval is, dan is dat toch wel een keer te veel. De recente reeks bomaanslagen in Ambon, de hoofdstad van Maluku, vindt plaats precies in een periode dat men in Jakarta bezig is met de voorbereidingen voor reeds lang verwachte kabinetswijzingen, die zijn ontworpen om het imago van de regering op te poetsen. Het is interessant om op te merken dat provocaties in Ambon en andere steden, die door conflicten verscheurd worden, altijd plaatsvinden als in Jakarta het politieke klimaat verhit is. Toen in 1999 in Ambon het drie jaar durende Conflict tussen Moslims en Christenen begon, viel dat ook samen met een hevige machtsstrijd in Jakarta na de val van Soeharto, terwijl toen in 2004 het geweld (de zogenaamde Tweede Kerusuhan(Onlusten), SGM) plaats vond in de tijd dat er voorbereidingen waren voor de Presidentsverkiezingen op 5 juli van dat jaar. Er zijn in de laatste drie maanden vier explosies geregistreerd in Ambon en ook één op een andere plaats in Midden-Maluku (Masohi-Ceram, SGM), maar er zijn geen doden gerapporteerd. Zes mensen zijn gewond bij een bomexplosie op het Busstation van Mardika op 25-4-2007, op de dag dat voorstanders van de onafhankelijkheid bezig waren met het vieren van de verjaardag van hun beweging. Bomaanslagen zijn niet nieuw in Ambon. Sinds de uitbarsting van het Conflict in 1999 zijn praktisch alle gebieden binnen de Provincie Maluku erdoor getroffen. Granaatexplosies en bomontploffingen werden vaak gehoord bij aanvallen van de ene religieuze groep op de andere. Zelfs toen de situatie geleidelijk begon te verbeteren waren van tijd tot tijd nog steeds explosies en ontploffingen te horen. Politici speelden het klaar om mensen te infecteren met religieus fanatisme, en waren er voortdurend op uit om hen op te ruien. De ervaringen met het bloedige conflict tussen de twee religies in Ambon laten duidelijk zien dat beide kanten tot de verliezers gerekend moeten worden. Gegevens van het Molukse Interreligieuze Bureau laten zien dat bijna 90% van het gebied van de Provincie Maluku is opgedeeld langs religieuze lijnen (tussen Moslims en Christenen). In Ambon zijn slechts twee dorpen nog religieus gemengd, namelijk Wayame en Latta. Maar de inspanningen om verzoening tot stand te brengen, gebaseerd op het toegenomen besef onder diegenen die verschrikkelijk geleden hebben van de strijd tussen de beide gemeenschappen, laten in toenemende mate resultaat zien. De plaatselijke bevolking kon zich weer veilig voelen, ook al had ze een hoge prijs moeten betalen in de vorm van mensenlevens en materieel bezit. De dagelijkse activiteiten van de leden van beide gemeenschappen konden weer normaal worden uitgevoerd en op openbaar terrein waren de mensen vrij van achterdocht en vrees. Maar nu ligt de vrede weer in duigen. Mysterieuze provocateurs proberen nog steeds angst te verspreiden. Als spoken zijn de provocateurs, die de ene gemeenschap proberen tegen de ander op te zetten, ongrijpbaar voor de politie. De daders en de aanstichters van de recente reeks van terroristisch acties moeten nog steeds door de autoriteiten worden geïdentificeerd. De manier waarop de aanslagen worden uitgevoerd heeft geleid tot de speculatie dat bepaalde gevestigde belangengroepen bezig zijn om een sfeer van angst te creëren in de samenleving. Het terrorisme wordt ontworpen om de burgers van Ambon, wier leven juist weer normaal begon te worden nadat ze gedurende het Conflict jarenlang in vrees geleefd hadden, te terroriseren / de stuipen op het lijf te jagen. Niet alleen openbare gebouwen zijn aangevallen, maar ook religieuze symbolen waren het doelwit. Zelfs de Al Fatah Moskee in Ambon, die door de Moslims gedurende het Conflict gezien werd als een symbool van verzet, is ook het doelwit geworden van een bomexplosie. Het goede van dit alles is dat ondanks de terroristische handelingen, de bevolking van Ambon, die het Conflict spuugzat is, de verleiding heeft kunnen weerstaan om terug te slaan, en dat het leven normaal doorgaat. De vraag is nu wie er profiteert van deze onruststokerij in Ambon. Ofschoon er geen hard bewijs is, kan men onder degenen die mogelijkerwijs voordeel hebben van de provocaties niet alleen de moslimfanatici en christendiehards aanwijzen, maar ook elementen uit het leger en de politie. Het aanhoudende geweld in Ambon roept vragen op of de veiligheidstroepen misschien helemaal geen definitieve oplossing van het Molukse Conflict willen. Routinematige terroristische excessen creëren een sfeer waarin handelsmensen en eigenaars van onroerend goed zich onveilig voelen, en zij gedwongen worden beschermingsgeld te betalen aan het veiligheidsapparaat. Hoe groter het gevoel van onveiligheid, hoe meer geld ze bereid zijn op tafel te leggen, volgens een rapport van de Internationale Crisis Groep (van Sydney Jones, SGM). Evenwel is hard bewijs moeilijk te leveren; wat de werkelijke motieven zijn achter het terrorisme blijft een duistere zaak. Dit is een vraag die alleen de politieke elite in Jakarta kan beantwoorden.

13.5.07

Het meest vernielend virus ooit

Aandacht !!!! -------------- Hallo Je mag het volgende zeer ernstig nemen. --------------------------------- Je harde schijf zal crashen en iemand anders op het Internet neemt jouw naam en password over. Het is nog maar pas in circulatie, vanaf dinsdag. Het is een nieuw en heel gemeen virus waarvan weinig mensen op de hoogte zijn. Een nieuw virus werd pas ontdekt en volgens Microsoft normen is dit virus het meest (?) vernielend ooit!!!!!!!!! Dit virus werd gisteren namiddag ontdekt door McAfee en er werd nog geen bescherming ontwikkeld. Het virus vernietigt gewoon Sector Zero van de harde schijf, waar alle vitale informatie van de computer gestockeerd is. Het virus werkt als volgt: Het verzendt zich automatisch naar alle adressen van uw 'address book' onder de naam 'A Virtual Card for You'. Zodra de zogezegde virtuele kaart geopend wordt, blokkeert de computer en moet de gebruiker heropstarten. Op het ogenblik dat de toetsen 'ctrl+alt+del' of de reset toets gebruikt worden, vernietigt het virus Sector Zero, wat een definitieve vernietiging van de harde schijf betekent. Volgens CNN heeft het virus gisteren in een paar uur tijd paniek gezaaid in New York. Open dus geen e-mail met als onderwerp 'A ?virtual Card for You'. Zodra u zo 'n mail ontvangt, moet u deze ?onmiddellijk deleten. Bovendien heeft Intel het bestaan van een andere zeer vernielende virus aangekondigd. Indien u een e-mail ontvangt met ?als onderwerp 'An Internet Flower for You', moet u deze onmiddellijk deleten, zonder te open. Het virus vernielt alle 'dynamic link libraries' files (.DLL). Uw pc zal onmogelijk kunnen heropstarten! Stuur dit bericht naar al uw kennissen. Beter 25 maal ontvangen dan helemaal niet.

8.5.07

Transparant Onderzoek geëist naar recente Bomaanslagen in Ambon

Contents: 1. Transparant Investigation needed in the Case of Recent Bombing Attacks in Ambon (Secr. Gerakan Maluku). ------------------------------- 2. ELAIEM strongly rejects the Hidden Agenda of Terrorrist Actions in Ambon(Radio baku Bae; Translation Secr. Gerakan Maluku) -------------------------------- 1. Transparant Onderzoek geëist naar recente Bomaanslagen in Ambon. ------------------------------- Groningen, 5-5-2007 -------------------------------- Anno 2007 wordt er weer geprobeerd om in de Molukken onlusten te provoceren. Dat gebeurt door een reeks bomaanslagen. Zoals gebruikelijk gebeurt dat weer in april, ter gelegenheid van de RMS-herdenkingen. Dit om de RMS de schuld in de schoenen te kunnen schuiven. Maar de RMS doet alleen nog schuchtere pogingen om de RMS-vlag te hijsen, en dat lukt maar nauwelijks omdat er een enorme gewapende macht paraat is om dat te verhinderen. --------------------------------- Wie doen dat dan wel? Dat moet natuurlijk onderzocht worden. Nu eisen Molukse christenen en moslims samen, dat dit op een transparante manier gebeurt. ---------------------------------- Blijkbaar is deze extra eis van transparantie nodig. Transparantie in de NKRI is niet gebruikelijk. Kijk maar naar het onafhankelijke onderzoek dat in het Vredesakkoord van Malino II is geëist naar de Onlusten 1999-2002. Dit onderzoek, het is de vraag of het überhaupt heeft plaatsgevonden. Er is in elk geval geen enkel resultaat openbaar gemaakt. Zo gaat dat in de veelgeprezen Indonesische Eenheidsstaat NKRI: wat fout is systematisch in de doofpot stoppen. ---------------------------------- Heeft het eisen van een transparant onderzoek dan nog wel zin? Niet, als je de eis stelt, en als er niks gebeurt, het er dan bij laat zitten. DOORZETTEN IS EEN ABSOLUTE NOODZAAK. ---------------------------------- Molukse christenen en moslims kunnen samen wat bereiken door karakter te tonen. Dan zullen ze ook wel door de internationale wereld geholpen worden. Van de steun van de RMS kunnen ze bij voorbaat verzekerd zijn. ---------------------------------- Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku. --------------------------------- 2. ELAIEM wijst met Kracht Geheime Agenda achter Terreuracties in Ambon af. -------------------------------- Radio Baku Bae; 2-5-2007 -------------------------------- Reporter: Halid Sabban -------------------------------- Ambon: -------------------------------- In verband met de serie bom- en granaatexplosies in Ambon in de laatste tijd, heeft het Inter-Religieuze Instituut van Maluku(ELAIEM) op 2 mei in Ambon via de een persbericht uitgegeven, waarin ze de geheime agenda daarvoor, en de initiatiefnemers van de recente serie bomaanslagen in Ambon, met kracht veroordeelt. ---------------------------------- Zoals reeds eerder bericht, namelijk op woensdag 2 mei, om 4.30 uur Oost Indonesische Tijd, heeft er nu weer een terroristische granaataanslag plaatsgevonden. Deze keer was het doelwit de Grote Al Fatah Moskee in Ambon. Daarvoor, op woensdag 25 april in de avonduren, en op donderdag 26 april overdag hebben bom- en granaatexplosies plaatsgevonden in de wijk Mardika in Ambon. ---------------------------------- Middels een persbericht, ondertekend door Jacky Manuputty, Hasbollah Toisuta, Abidin Wakanno, Zairin Salampessy, Oliva Lasol, Warni Belo en Onya Ely, heeft ELIAEM deze terroristische bomaanslagen, en met name ook dat daarvan religieuze instellingen het doelwit zijn, krachtig veroordeeld. ----------------------------------- Volgens ELAIEM is naar hun waarneming de granaataanslag op het terrein van de Grote Al Fatah Moskee onderdeel van een systematisch opgezette poging om de weerbaarheid van de samenleving te ondermijnen; daarvoor worden religieuze symbolen, die een grote collectieve gevoelswaarde hebben, aangevallen. ----------------------------------- Ze is ervan overtuigd dat deze aanslagen mogelijkerwijs zijn uitgevoerd, omdat voorgaande bomaanslagen in de haven Yos Sudarso, op het busstation Mardika en op Mutiaraweg in Mardika, hebben gefaald om de bevolking te provoceren tot onderlinge gevechten. ----------------------------------- Daarom dringt zij er bij het veiligheidsapparaat op aan om een gedegen, snel en transparant onderzoek uit te voeren naar de personen en/of groep, die achter deze serie bomaanslagen en aanvallen op religieuze instellingen zitten, en geeft zij haar volle steun aan dit onderzoek. ----------------------------------- Tevens doet ELAIEM een beroep op de massamedia om een evenwichtig beeld te schetsen van de weerbaarheid van de bevolking, gebaseerd op de feitelijke situatie te velde. ----------------------------------- ELIAEM hecht veel waarde aan de sociale reïntegratieprocessen en de weerbaarheid van de bevolking, die zichtbaar hebben bijgedragen om het hoofd te bieden aan de provocatieacties. En ook aan het stimuleren van de bevolking om meer onderling vertrouwen te hebben, door middel van communicatie en intensieve dialoog onder vrienden, tussen religieuze groepen en binnen de families. ------------------------------------ "Wij zullen intensief aandacht schenken aan de bomaanslagen, die in de laatste tijd in Ambon hebben plaatsgevonden. Deze serie gebeurtenissen is een vorm van terreur tegen de weerbaarheid van de bevolking , die al in vrede leeft", aldus de woordvoerder van ELAIEM tijdens bovengenoemde persconferentie. ------------------------------------ Bron: www.radiovoxpopuli.com ; www.ambon.com ; ELAIEM MENGUTUK KERAS AGENDA TERSEMBUNYI DI BALIK AKSI TEROR AMBON.