26.4.07

RMS 25 APRIL 2007

Berita Duka (Overlijdingsbericht)

Nog diep onder de indruk van het plotselinge heengaan van mijn lieve man en onze zorgzame vader, maar dankbaar voor wie hij was en altijd voor ons zal blijven, geven wij u kennis van het overlijden van CHRIS USMANY. ------------------------------------------ Wij nemen afscheid van mijn lieve echtgenoot en onze zorgzame vader op zaterdag 28 april om 11.00 uur in de Paterskerk te Venray, waarna wij hem naar zijn laatste rustplaats op begraafplaats Boschhuizen zullen begeleiden. ------------------------------------------ Op vrijdag 27 april willen wij Chris speciaal gedenken in een avondwake in bovengenoemde kerk om 20.15 uur. ------------------------------------------ Ati Usmany-NahumuryFaniDennis&Barbara ------------------------------------------ Namens Angin Utara, gecondoleerd

19.4.07

Berita Duka (Overlijdingsbericht)

Overlijdensbericht, --------------------------- Hierbij willen wij jullie mededelen dat tante Eda Pattinama Sinay is overleden op Donderdag 19 April 2007 te Sittard. --------------------------- Malam Punghiburan is a.s Zondag 22 April om 20.00 uur. --------------------------- Maandag 23 April om 11.00 uur is de kerkdienst in de Maranatha kerk in Sittard. Daarna vind de begravenis plaats. --------------------------- Wij Wensen familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe met het verlies van tante Eda. --------------------------- Angin Utara

11.4.07

ALGEMENE VERKLARING FKM-RMS MALUKU

PRESIDIUM van het FRONT voor de SOEVEREINITEIT VAN MALUKU voor de REUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (FKM/RMS) ------------------------- ALGEMENE VERKLARING --------------- aan de Molukse Gemeenschap, waar ook ter Wereld, en in het bijzonder de Strijders. -------------------------------- Geachte Leden van het Molukse Volk ----------------------------- Hierbij deel ik U mee dat voor de versterking / voor het potentieel van de strijd voor de teruggave van de soevereiniteit van de RMS door de Indonesische Eenheidsstaat, het leiderschap van de FKM/RMS Afdeling Europa toevertrouwd blijft aan dhr. Umar Santi, die actief bezig is met zijn taken ter consolidatie van de organisatie van het FKM/RMS in Europa, en haar diplomatieke activiteiten. ---------------------------- Voorlopig blijft het ook nodig dat hij belast wordt met diplomatieke taken in de USA, Australië en de Zuid-Pacific, en dat hij zijn activiteiten voortdurend coördineert met de bestaande organisaties, die op dit moment het strijdpotentieel vormen, en dat hij ook regelmatig rapport uitbrengt bij het Presidium FKM/RMS in Tanah Air. Om zijn consolidatiewerk goed te kunnen uitvoeren is het te hopen dat hij snel een personele structuur kan opbouwen, die bestaat uit verschillende leden van de Molukse Gemeenschap in Nederland. ---------------------------- Gezien het feit dat de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het presidium van het FKM/RMS in een juridisch proces verwikkeld is, zal, dhr. Theo Tuankotta, als woordvoerder van de Voorzitter van het DB van het FKM/RMS blijven functioneren. Met dat doel zal de coördinatie van de werkzaamheden van de beide bovengenoemde functionarissen van het FKM/RMS in Nederland verbeterd worden. ---------------------------- Wij erkennen dat ieder mens, wie hij ook zij, zwakheden heeft en tekortkomingen vertoont. Daarom vraag ik U allen als strijders en als volk, om elkaar te steunen. Laten we de tekortkomingen van onze medemens bedekken door die door anderen te laten compenseren. ---------------------------- MENA MURIA ------------------------------ Amboina, 4-4-2007 --------------------------------- Met mijn Hoogachting van vanuit Tanah Air, --------------------------------- Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Presidium van het FKM/RMS --------------------------------- Semmy Waileruny. --------------------------------- Contact en Informatie: Woordvoerder van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het FKM/RMS in Ambon/Maluku. Email: alifuru@casema.nl . Tel. 06-23307474; Fax: 084-7590162.

Pengumuman Resmi FKM-RMS Maluku

PRESIDIUM FRONT KEDAULATAN MALUKU untuk REPUBLIK MALUKU SELATAN ----------------------------------------------- Pengumuman Resmi ------------------------------- Kepada Yth. Masyarakat Maluku khususnya para pejuang di Seluruh Penjuru ----------------------------------- Diberitahukan bahwa sebagai kekuatan/potensi perjuangan pengembalian kedaulatan RMS dari NKRI, maka pemimpin FKM untuk RMS Perwakilan Eropa tetap dipercayakan kepada saudara Umar Santi yang akan terus melaksanakan tugas-tugas konsolidasi organisasi dan diplomasi pada Wilayah Eropa. Untuk sementara, dipandang perlu maka tugas diplomasi di Amerika Serikat, Australia dan Negara-Negara Fasifik Selatan juga diembankan kepadanya dengan selalu berkordinasi dengan potensi-potensi (organisasi) perjuangan yang selama ini ada, dengan tetap melaporkan hasilnya kepada Presidium FKM untuk RMS di Tanah Air. Sedang untuk kegiatan konsolidasi, diharapkan agar segera menyusun struktur personalia dengan melibatkan berbagai potensi masyarakat Maluku yang ada di Belanda. Mengingat permasalahan hukum yang sementara dihadapi oleh Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS maka Juru Bicara Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS tetap berfungsi dan dilaksanakan oleh saudara Teo Tuankotta. Untuk ini maka kordinasi akan ditingkatkan antara dua fungsionaris tersebut. Kita mengakui bahwa setiap manusia siapapun dia, selalu memiliki kelemahan dan kekurangan. Untuk itu diminta agar seluruh potensi perjuangan dan masyarakat saling mendukung. Setiap kekurangan sesama kita tutupi dengan kelebihan yang lain untuk saling melengkapi. MENA MURIA -------------------------- Amboina 4 April 2007 --------------------------- Hormat beta dari Tanah Air.Ketua Herian Presidium FKM untuk RMS. SEMMY WAILERUNY -------------------------- Kontak & Info Juru Bicara Ketua Harian Presidium FKM-RMS Ambon/Maluku Email: alifuru@casema.nl Tel. +31 (0)6-23307474 Fax +31 (0) 84 759.0162

2.4.07

Zonder Pantjasila valt Indonesië in negen Staten uiteen

Zonder Pantjasila valt Indonesië in negen Staten uiteen. (Without Pantjasila Indonesia will possibly fall apart into nine States) Suara Merdeka; Cyber News; 27-3-2007. Jogjakarta: De Voorzitter van het Hoofdbestuur van de Partij, die zich het Lot aantrekt van de Nationale Samenleving(PPRN), de gepensioneerde Brigade-Generaal Tarida Sinambela, zei dat zonder de Pantjasila deze volksstaat misschien in negen staten uiteen zal vallen. Dat is de reden waarom de grondleggers van onze staat de Pantjasila hebben ontworpen als een fundament van de volksstaat. Om de relaties tussen het gewone volk en de politieke leiders te versterken, is het nodig dat er een brug bestaat, die de verschillende beleidssectoren met elkaar verbindt. Van dit gezichtspunt uit is er de PPRN, om een brug te slaan naar de kleine man. Want deze partij richt zich op de kleine man. "Als dit volk niet gebaseerd zou zijn op de Pantjasila, dan zou ik niet weten wat er gebeurt. Misschien valt het dan in negen staten uiteen", zei Tarida Siambela, toen hij op dinsdag 27-3-2007 in het Jogja Expo Centrum, Jantistraat, Jogjakarta, de Districtsraad van het District Jogjakarta installeerde. De installatie van Bestuurders van de Districtsraad van de PPRN in het District Jogjakarta, die door duizenden leden en sympathisanten van deze politieke partij zijn bijgewoond, verliep in een opperbeste, maar toch waardige stemming. Als Voorzitter van deze Districtsraad werd H. Ray Sitoresmi Prabuningrat geïnstalleerd, met als Vice-Voorzitters Mr. Budi Santosa en de econoom Arnabun, en als Secretaris de econoom Bachtanisyar Basyir. Met de bevestiging van H. Ray Sitoresmi Prabuningat als Voorzitter van de Districtsraad was zij de enige vrouwelijke partijvoorzitter in Jogjakarta. Nu is inderdaad volgens de bestuurlijke voorschriften 30% van de leden vrouwelijk, en de rest mannelijk. Verder zei Tarida Sinambela, dat het verblijf van de PPRN in de politieke arena van Indonesië enkel en alleen bedoeld is om te strijden voor het welzijn van het volk, dat tot nu toe absoluut niet de nodige aandacht ontvangen heeft van de machthebbers(de Regering). Het bestaan van deze partij, zo zei hij, is tegelijkertijd gericht op de samenwerking van de volksgenoten in heel Indonesië onderling. "Wij bestuurders zijn het er al over eens dat we niet moeten denken aan onze privébelangen, maar eerder de belangen van de kleine man voorop moeten stellen", zei Tarida Sinambela in zijn rede. Als nieuwe partij heeft de PPRN de Pantjasila hoog in het vaandel en zij baseert zich op de Grondwet van 1945 en het geloof in de Al-ene God. Daarom is hij er dankbaar voor dat de PPRN kan meedoen in de politiek en wordt geaccepteerd door de bevolking van Jogjakarta. "Wij zijn aanwezig om op te komen voor de belangen van het volk", zei hij en hij voegde daaraan toe, dat het niet verkeerd zou zijn als de burgers van Jogjakarta zich verbonden aan de PPRN. Ondertussen zei de Voorzitter van de Districtsraad van de PPRN in Jogjakarta, H. Ray Sitoresmi Prabuningrat, dat de oorzaak van het lijden van het volk en de onrechtvaardigheid waaraan het wordt blootgesteld bestaat uit allerlei vormen van corruptie, die in dit geliefde land woeden. En een zeer gepaste oplossing daarvoor is om onmiddellijk de corruptie in te perken. Om dat te kunnen doen moeten we met onszelf beginnen. Dat betekent dat we onze voornemens niet moeten corrumperen, en ook niet onze verplichtingen en onze gezamenlijk afspraken om naar elkaar om te zien, dat we die niet moeten corrumperen. "Dat herinnert ons aan de wijze boodschap, die aan onze strijders is gegeven, namelijk: "Kent Uzelf en neemt een moedige houding aan", zei Sitoresmi. En nog belangrijker is, zo zei zij, dat het doel de middelen niet heiligt. Dat betekent dat wat voor doel wij ook willen bereiken, dat we daarbij op de juiste manier moeten handelen. "Als oosterlingen, en temeer als Javanen, moeten wij om onze doelen te bereiken altijd de nodige wijsheid in acht nemen, naar 's lands aard", zei hij. Des te meer moet volgens de visie van de PPRN het volk bevrijd worden uit de kluisters van het lijden en de ongerechtigheid. Deze visie, en geen enkele andere, wordt volgens Sitoresmi beleden door alle partijleden en sympathisanten, die hun bescherming gezocht hebben onder de paraplu van de PPNR. Bron: www.ambon.com ; TANPA PANCASILA, RI PECAH JADI 9 NEGARA.

Een Dag inwonen bij een Moslimgezin is voor de 20 Dominees te kort.

Een Dag inwonen bij een Moslimgezin is voor de 20 Dominees te kort. (Living one Day with a Muslim Family is too short for the twenty Clergymen) ---------------------------------------- Radio Baku Bae; 23-3-2007 ---------------------------------------- Reporter: Asni Rahayu Wakanno ----------------------------------------- Ambon: ----------------------------------------- Veertien uur samenleven met een moslimgezin, van 18.00 uur tot 8.00 uur, de volgende dag, dat gaat voor het gevoel van de 20 dominees van de Molukse Protestantse Kerk(GPM) te snel. Dat is het resultaat van de evaluatie van de Inwoningactie, waarbij door de dominees zeer fundamentele menselijke grenzen werden overschreden, namelijk die van een andere religie. Dit is voor hen een te korte tijd. "Wat voor de dominees zo teleurstellend was, is dat de actie te snel voorbij was; het is hun wens om in een vervolgactie twee of drie dagen lang geplaatst te worden", zo verklaarde de Directeur van het Instituut voor Inter-Religieuze Zaken in Maluku ( EL.AI.EM), Jacky Manuputty, op vrijdag 23-3-2007 voor Radio Baku Bae in Ambon. ----------------------------------------- Zoals gisteren door Radio Baku Bae bericht, zijn een 20-tal dominees van de Molukse Protestantse Kerk (GPM), verspreid over 20 woningen van moslims in de Stad Ambon, om in de regio Ambon inter-religieuze relaties aan te knopen. Het doel van deze onderneming is om te bereiken dat er niet plotseling weer een ramp gebeurt. Maar ook om stigma's, die de ene gemeenschap tegen de andere heeft, uit de weg te ruimen, om onderlinge verdachtmakingen uit de wereld te helpen, om een betere sfeer van tolerantie te scheppen, door het leren kennen van tijden en van de manier waarop de erediensten van de andere godsdienst worden gehouden, en om het angstgevoel, dat is veroorzaakt door het trauma van het Menselijke Conflict van enkele jaren geleden, weg te nemen. ------------------------------------------ "Op grond van de evaluatie van één dag inwonen bij een moslimgezin, was de spanning die de 20 dominees aanvankelijk voelden, uiteindelijk niet zo erg", verduidelijkte Manuputty het resultaat van de actie, en hij voegde daaraan toe, dat de Inwoningactie veel stof tot nadenken heeft gegeven en nog steeds getraumatiseerde mensen rust heeft geeft. ------------------------------------------- Een opvallende ervaring binnen deze actie is bijvoorbeeld die van Dominee Wenno, die geplaatst was in het huis van Maryam Sangadji in de wijk rond de Islamitische Hogeschool (STAIN) Ambon, in Batumerah, Onderdistrict Sirimau. Aanvankelijk maakte deze wijk een onheilspellende indruk op omliggende wijken, want gedurende het hele sociale conflict was deze wijk één van de wijken waar Christenen niet konden passeren zonder gevaar te lopen. ------------------------------------------- Maar toch kon Dominee Wenno, die zelf ook een vrouw is, nu wel tegenspreken dat deze wijk gevaarlijk is. Zij hoefde bij het binnenkomen alleen maar zich te verstaan met de heer des huizes. En inderdaad was er tegen (het betreden van) het huis van Yam, de roepnaam van Miryam, voor hem geen bezwaar. ------------------------------------------- Op het gezicht van ds. Wenno stond een glimlach gegraveerd, toen zij de pas anderhalf jaar oude baby van Yam bezig zag met het leeghalen van haar tas en het al kraaiend op de grond gooien van de inhoud ervan. Tijdens de hele Inwoningsactie van 14 uren lang in de STAIN-wijk heeft Domina Wenno voortdurend een veilig en vredig gevoel gehad.

1.4.07

Nieuwe e-mail adres

Met ingang van 1 April, is het e-mail adres van onze website veranderd. ------------------------------------------------ Het nieuwe e-mail adres is: ------------------------------------------------ aboroe@hetnet.nl ------------------------------------------------ Op de site word het nog veranderd. ------------------------------------------------ Groetjes,Zepi