24.12.06

UCAPAN SELAMAT

PIMPINAN HARIAN PRESIDIUM FRONT KEDAULATAN MALUKU untuk RMS ------------------------ Ambon, 24 Desember 2006 ------------------------ UCAPAN SELAMAT ------------------------- Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS beserta seluruh komponen perjuangan pembebasan bangsa dan tanah air Maluku dari penjajahan dan penindisan NKRI menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pejuang Aceh Merdeka atas kemenangan melawan NKRI. -------------------------- Selamat kepada pasangan IRWANDI JUSUF dan MUHAMMAD NAZAR, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang akan mengantar bangsa Aceh memperoleh kemerdekaan penuh. -------------------------- Semmy Waileruny SH., Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS. Kontak & Info Juru Bicara Ketua Harian Presidium FKM-RMS Ambon/Maluku di Belanda Email: alifuru@casema.nl Tel. +31 (0)6-23307474 Fax +31 (0) 84 759.0162

Is RMS-Vlag een Politieke Vlag of een Militaire Vlag?

Contents: ------------ 1. Is the RMS-Flag a Political Flag or a Military Flag? (Secr. Gerakan Maluku) 2. Jakarta warning to Aceh's Ex-Rebel(The Australian; Translation SGM) ---------------------------------- 1. Is RMS-Vlag een Politieke Vlag of een Militaire Vlag? ----------------------------------- Groningen, 23-12-2006 ------------------------------------ Wat symboliseert de RMS-Vlag, de Vrijheid van het Molukse Volk of de vaste wil om die met militaire middelen te bereiken? Of misschien beiden? ------------------------------------ Feit 1 : In sommige RMS-kringen heerst de opvatting dat de RMS als staat in een SOB-staat verkeert, in Staat van Oorlog en Beleg. ---------------------------------- Feit 2: De RMS-Regering in Ballingschap en andere RMS-leiders hebben op dit punt geen duidelijk beleid. ---------------------------------- Feit 3: Het FKM maakt een duidelijke keus, namelijk een geweldloze strijd waarin de RMS-vlag wordt gebruikt als een politiek symbool. -------------------------------- Feit 4: De internationale gemeenschap wijst militair verzet tegen de Republiek Indonesië af, en dus evenzeer het gebruik van de RMS-vlag als een militaire vlag. -------------------------------- Zijn er mogelijkheden voor het gebruik van de RMS-vlag als politieke vlag? Die kant moeten we wel op. Als Maluku (Zuid-Molukken) vrij is, zal de RMS-vlag het nationale symbool zijn. Op welke wijze de RMS-vlag op de weg daar naartoe gebruikt kan en moet worden is een kwestie van beleid. Dat vereist veel wijsheid van alle Molukse politieke leiders. ------------------------------ Behalve Papua (dat is bekend) worstelt ook Atjeh met dit probleem. De winnaar van de verkiezingen in Atjeh, Irwandi Yusuf, wil de GAM-vlag als politieke vlag gebruiken, maar dat mag niet alleen niet van Jakarta, maar zoals nu blijkt ook niet van de Internationale Gemeenschap. De nieuwe Atjehse Gouverneur is er dus nog lang niet. Wat staat hem te doen? Uiteindelijk gaat het om de toestemming van de Internationale Gemeenschap. Daar zou Yusuf's beleid dus op gericht moeten zijn. Niet de wil van Jakarta is doorslaggevend, maar wat de Internationale Gemeenschap toestaat. Desnoods moet het maar wat langer duren. -------------------------------- Deze overwegingen zijn ook van belang voor de Molukse politiek. In onderstaand artikel kunnen we zien hoe zoiets gaat als er op dit punt een duidelijk beleid gezet wordt, dat in de praktijk kan worden uitgevoerd, ook al is het stapje voor stapje. ------------------------- Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku. ------------------------------ 2. Jakarta waarschuwt Vroegere Atjehse Opstandeling. ----------------------------- The Australian; 16-12-2006 ------------------------ Reporter: Stephan Fitzpatrick. ------------------------- Jakarta: --------------------------------- De Indonesische Vice-President Jusuf Kalla heeft gisteren bij het vertrek van Europese waarnemers, gewaarschuwd dat Atjeh "nu niet langer een internationale kwestie is", ook al zijn er scheuren ontstaan in het historische vredesakkoord voor de voorheen in een staat van oorlog verkerende Indonesische provincie. -------------------------------- Vier dagen na de eerste democratische verkiezingen, die zo te zien een ex-rebel een Gouverneurszetel heeft opgeleverd, hebben het Hoofd van het Internationale Waarnemersteam Pieter Feith en ook ervaren politici in Jakarta er bij de pionier op aangedrongen om niet langer gebruik te maken van de vlag en van andere symbolen van de Atjehse Bevrijdings Beweging(GAM). -------------------------------- Irwandi Yusuf, ------------------------------------ een voormalige militaire woordvoerder van de GAM, zou daarmee sancties van alle kanten riskeren, als hij er mee door zou gaan om zichzelf te associëren met symbolen van de afscheidingsbeweging, waarschuwde het Hoofd van de Waarnemers Missie, dhr. Feith, voordat hij de provinciale hoofdstad, Banda Atjeh, verliet. ----------------------------------- "Het is cruciaal dat hij het vertrouwen wint van Jakarta, van het regionale parlement en van de internationale gemeenschap", zei Feith. ------------------------------- In deze kwestie weerklinkt de onderdrukking door Indonesië van de meest oostelijke provincie van Indonesië, namelijk Papua, waar het gebruik van de Morgenstervlag door de onafhankelijkheidsbeweging van Papua een strafbaar vergrijp is. -------------------------------- De woorden van Feith werden ook uitgesproken door de nationale parlementaire woordvoerder, Agung Laksono, die de waarschuwende woorden sprak: "Alle symbolen, die verbonden zijn aan de GAM, moeten afgezworen worden". ------------------------------- Het Hoofd van Missie van de Europese Unie, die naar Atjeh is gestuurd om de verkiezingen te minitoren, Glyn Ford, waarschuwde dat er in Atjeh nog steeds een conflictpotentieel is. ------------------------------ Naar schatting 15.000 burgers zijn gedood gedurende de 30 jaar durende burgeroorlog in de meest westelijke, onrustige Indonesische Provincie. ------------------------------- Onder het Vredesakkoord van Helsinki hebben rellen hun wapens ingeleverd ter vernietiging, en Jakarta heeft haar troepen, afkomstig van buiten de Provincie, teruggetrokken. ----------------------------- Maar dhr. Yusuf, die in 2004 na de tsunami-ramp uit de gevangenis is ontvlucht en daarna zijn beweging geleid heeft naar de overwinning in de verkiezingen van maandag, heeft geweigerd om de GAM-vlag af te schaffen , met als argument dat het Helsinki Akkoord alleen militaire symbolen verbiedt. ---------------------------- "De vlag is geen militair symbool, maar een symbool van de organisatie", zei hij -------------------------------- De verkiezingsoverwinning van dhr. Yusuf deze week kwam grotendeels van de stemmen van mensen op het grassrootsniveau, die de GAM gesteund hebben, en van vroegere guerillastrijders van over de hele provincie, dus wordt het voortzetten van het gebruik van de symbolen van de beweging, als politiek erg belangrijk gezien. --------------------------------- Zijn naaste opponenten, Ahmad Humam Hamdi en Hasbi Abdullah, waren ondersteund door het GAM-leiderschap in Ballingschap, dat in Zweden zijn basis heeft, maar nergens die mate van steun gekregen heeft bij de verkiezingen als dhr. Yusuf en zijn vice-gouverneur Muhammad Nazar. -------------------------------- Deze breuk tussen de leiders in ballingschap van de beweging, en de ex-strijders in het veld, is waarschijnlijk de volgende grote uitdaging voor de GAM. ------------------------------- De legerchef Generaal-Majoor Supiadin zei gisteren: "Tussen alle betrokken partijen is er nu vrede, en ook al is de Waarnemers Missie er nu niet meer, wij zullen de bewaking van de vrede voortzetten". ------------------------------- Maar dhr. Kalla zette met zijn commentaar de situatie weer op scherp, toen hij zich openlijk afvroeg of de GAM, die vorige week de aankondiging deed zich te constitueren als politieke partij om mee te doen met de algemene verkiezingen van 2009, nog wel enige relevantie heeft in Atjeh. ------------------------------- "Het is logisch dat op grond van de punten van het Vredesakkoord, er voor het bestaan van de GAM nu geen enkele behoefte meer is", zei dhr. Kalla. ------------------------------- Dhr Yusuf, een professor in de Diergeneeskunde aan Atjeh's Syaiah Kuala Universiteit, ligt in de tellingen van de stemmen voorop met ongeveer 26 % van de stemmen, nadat betrouwbare exit-polls van twee aparte onderzoeksbureaus voor Yusuf een percentage van 39% hadden aangegeven.

Terrorisme Proces in Ambon

Contents: 1. Terrorist Trial at Ambon(Secr. Gerakan Maluku) 2. Terrorist Case of Ustadz Arsyad (Website Malukuprov; Translation SGM) ------------------------------ 1. Terrorisme Proces in Ambon ------------------------------ Groningen, 22-12-2006 ----------------------------- In Ambon lopen er twee soorten processen, te weten separatismeprocessen en terrorismeprocessen. Op dit moment is er één separatismeproces, namelijk tegen de FKM/RMS-leider Semmy Waileriny, en wel in hoger beroep; hij is tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. De twaalf op Java en nog een op Ambon zijn bekend. Het Actie Comité Molukse Politieke Gevangenen voert actie voor hen. ----------------------------- Terrorismezaken zijn er in Ambon tegen een aantal mujahidin en andersoortige extremistische moslims. Hoeveel er op dit moment gevangen zitten en hoeveel zaken er nog lopen is ons niet bekend. Maar hieronder staat een nieuwsbericht over de terrorismezaak van de islamitische geestelijk leider Ustadz Arsyad. Hij heeft in de afgelopen jaren een voorname rol gespeeld als terroristenleider in Ambon. --------------------------- Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku. ------------------------------- 2. Terrorisme Zaak Ustadz Arsyad. ------------------------------- Zes Ambonese Burgers voor Onderzoek bij de Politie. ------------------------------- Website Malukuprov; 20-12-2006 ------------------------------- Ambon: ------------------------------- In het onderzoek tegen Ustadz Arsyad, die door de Politie van het Gewest Ambon gezocht werd en enige tijd geleden in Bandung gearresteerd is, zijn op dit moment een vijftal burgers van de Stad Ambon betrokken. ---------------------------------- Het Hoofd van de Voorlichtingsdienst van de Politie van het Gewest Maluku, de Adjunct Groot Commissaris van Politie(AKBP) W. Napitupulu van het Hoofdkwartier van Politie van het Gewest Maluku, heeft op 19-12-2006 verklaard, dat deze Ambonnese burgers zijn opgeroepen en onderzocht in verband met de Terrorismezaak van Ustadz Arsyad. -------------------------------- Naar zijn zeggen heeft een aantal strafgevangenen, die voorheen al door het Ambonse Gerecht strafrechtelijk waren onderzocht, verklaard dat Ustadz Arsyad een terroristisch leider in Ambon is. Zelfs is gezegd dat Arsyad het brein is achter de aanslag en moord op de vijf agenten van de Mobiele Brigade(BRIMOB) uit Oost-Kalimantan bij het dorp Loki, Onderdistrict Piru, District West Ceram, enige tijd geleden. ------------------------------ Behalve het brein van de voorbereidingen en uitvoering van de aanslag op de BRIMOB-post uit O. Kalimantan bij Loki, West-Ceram, heeft Ustadz Arsyad ook een rol gespeeld in verschillende andere terroristische acties in Maluku. Bijvoorbeeld bij de bomaanslagen in de Stad Ambon en omgeving. Na zijn ontmaskering in de zaak van de aanslag op de BRIMOB-post bij Loki heeft Ustadz Arsyad, die woonachtig was in de wijk Kebun Cengkeh van het dorp Batumerah, onderdistrict Sirimau, Ambon Stad, onmiddellijk de benen genomen uit Maluku. ------------------------------ Vermoedelijk heeft hij over zee Maluku verlaten. Er is zelfs sprake van dat hij gevlucht is via Banda. De naam Arsyad is onthuld door Asep Jaya en zijn kameraden, die hebben deelgenomen aan de aanslag op de BRIMOB-post bij Loki. Behalve dat zijn er bij de aanslag vijf BRIMOB-agenten en een inwoner van Loki omgekomen, en ook is er een mede-terrorist het slachtoffer geworden van de bewuste aanval op deze BRIMOB-post. ----------------------------- Het Hoofd van de Politie Voorlichtings Dienst van het Gewest Maluku, AKBP Napitupulu benadrukte ook dat de zes genoemde burgers door de Politie in Bewaring zijn gesteld om het onderzoeksproces te versnellen en te intensiveren. ----------------------------- Tommy Napitupulu is niet bereid om de namen te noemen van deze zes burgers, die op dit moment op het politiebureau zitten voor onderzoek. "Als daar goede gronden voor zijn zullen wij hen aanwijzen als verdachten, zo niet dan zullen wij ze op vrije voeten stellen", zei Napitupulu. ------------------------------ Verder voegde hij daar nog aan toe, dat namen van deze zes onderzochte burgers genoemd zijn door Ustadz Arsyad. Juist omdat het Ustadz Arsyad is, die hun namen heeft genoemd, worden ze in bewaring gesteld en als getuige verhoord", verklaarde hij.

18.12.06

Verklaring Joop R. en Noes P. en reactie Thommy soumokil

Contents: 1). Statement of the Security Personel Mr. Joop R. and Mr. Noes P. 2). Reaction of Mr. Thommy Soumokil. Verklaring Joop R. en Noes P. -------------------------------- Geachte Njonja J. Soumokil-Taniwel, ------------------------------------ Waar U ook Uw informatie vandaan haalt, U moet niet zomaar de naam van de PAS gebruiken. De PAS heeft met deze zaak niets te maken. Het gaat ons om het uitvoeren van ons dagelijks werk. ------------------------------- Hoogachtend, Joop R. en Noes P. ------------------------------ Reactie Thommy Soumokil op Verklaring Joop R. en Noes P. ----------------------------- Assen, 16-12-2006 ---------------------------- Jang Terhormat Heren J.R. en N.P., ---------------------------- Naar mijn mening is het zo dat ook al bent U geen lid meer van de PAS, op onze nationale dagen 25 april, 11 juni en 12 april worden het Staatshoofd van de RMS met zijn Kabinet door PAS-leden en vrijwilligers als lijfwacht begeleid. Ook al zijn vrijwilligers geen PAS-leden, naar mijn opvatting staan bij deze gelegenheden alle leden van de lijfwacht onder het bevel van een STAATSORGAAN van de RMS, namelijk de PAS. --------------------------- Voor mij is het zo dat ook al is de heer N.P. geen lid van de PAS, op bovengenoemde dagen zou hij dan wel fungeren als een privé-begeleider van het Staatshoofd van de RMS en zijn Kabinet. --------------------------- De heer J.R. is dan wel geen lid van de PAS, maar de heer J.R. heeft (indertijd) wel als lid van de KPK een EED VAN TROUW AAN DE RMS-STAAT EN AAN DE PRESIDENT afgelegd, en wel VOOR HET LEVEN. -------------------------- Inderdaad is het mij bekend dat de heren geld willen verdienen voor hun dagelijks onderhoud, maar ik begrijp niet waarom zij dan bereid zijn als lijfwacht te fungeren voor de Indonesische Ambassadeur, temeer de heer J. Habibie, die de RMS wil vernietigen. Als de heren gevraagd worden als lijfwacht voor de leden van Indonesische Ambassade, waar blijft dan hun PRINCIPE? --------------------------- Eén van deze heren is de persoonlijke lijfwacht van het Staatshoofd van de RMS, en het is voor mij onbegrijpelijk hoe deze meneer dan bereid is om onze VIJAND te beschermen. ------------------------- Omdat de heer N.P. nu al als lijfwacht fungeert van onze VIJAND zou hij niet langer het recht mogen hebben om het Hoofd van de Staat RMS als lijfwacht te dienen, zijn naam is al te SCHANDE gemaakt. Dat is mijn mening….. ------------------------- Verder wil ik mijn dank uitspreken aan onze broeders en zusters die al positief gereageerd hebben op de Open Brief van mijn MOEDER aan het RMS-Staatshoofd. ------------------------ Thommy Soumokil.

Minister Bot bezoekt Indonesië

Minister Bot bezoekt Indonesië. (Dutch Minister of Foreign Affairs Dr. Bot visiting Indonesia) ------------------------------

Groningen; 17-12-2006 -------------------------------

Op dit moment brengt Minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken een bezoek aan Indonesië in het kader van de groeiende samenwerking tussen Nederland en Indonesië. Er zullen uiteenlopende onderwerpen besproken worden, in elk geval het terrorisme. ------------------------------

Wat verder precies is ons niet bekend. Er zullen in de toekomst wel meer van dit soort besprekingen volgen. Wat doen wij er aan doen om voor het Molukse volk belangrijke onderwerpen op de agenda van dit soort besprekingen te krijgen? Zoals: -----------------------------

1). Molukse Politieke Gevangenen, op dit moment 14. -------------------------------

2). Waarom is in het Malino II Akkoord de RMS verboden en de Laskar Jihad niet? -------------------------------

3). Waarom komt er maar nooit een onafhankelijk onderzoek naar de kerusuhan in de Molukken van 1999 tot 2002, zoals geëist in het Malino II Akkoord? -------------------------------

4). Waarom zijn de enige betrokkenen bij de onlusten in Indonesië rond 2000 in Ambon, Poso enz., die berecht en geëxecuteerd zijn, drie christenen in Poso, en verder niemand anders? --------------------------------

5). Waarom moet er een Indonesische leger in stand gehouden worden, dat geen enkele logische functie heeft, omdat er geen bedreiging van buiten is, en het alleen maar gebruikt wordt om de eigen bevolking te terroriseren(levering fregatten door Nederland; training KOPASSUS door Australië)? ----------------------------------

6). Meer fundamenteel: waarom kan de NKRI zich na 55 jaar nog steeds permitteren om de zelfbeschikkingsrechtbepalingen van het RTC Akkoord van 1949 aan haar laars te lappen? Hoeft Indonesië dan nooit te leren zich aan internationale regels te houden? ---------------------------

En zo is er nog wel veel meer dat om opheldering schreeuwt. -------------------------- Of Minister Bot de meest geschikte politicus is om dit aan de orde te stellen is de vraag. Als zoon van een Nederlandse bewindsman die meegeholpen heeft rond 1960 het politieke zelfbestuur van de West Papua's op poten te zetten, en cum laude gepromoveerd, weet hij over het Papuavraagstuk op dit moment niet veel beters te zeggen dan dat hij persoonlijk geen morele verantwoordelijkheid voelt voor de Papua's. -------------------------- Ja, wat kun je nu van zo iemand verwachten? Maar we hebben op dit moment niets beters. We kunnen niet stil blijven zitten. Hij kan van mening veranderen, en hij kan worden opgevolgd door iemand die meer empathie heeft voor de problemen van het Molukse volk en de andere onderdrukte volken in Indonesië en West-Melanesië. We moeten nooit wanhopen! -------------------------- Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku -------------------------- Minister Bot bezoekt Indonesië. --------------------------- Ministerie van Buitenlandse Zaken; 14-12-2006 -------------------------- Den Haag: -------------------------- Minister Bot van Buitenlandse Zaken zal van zaterdag 16 t/m dinsdag 19 december een werkbezoek aan Indonesië brengen. Minister Bot zal worden ontvangen door zijn Indonesische collega minister Wirajuda met wie hij samen Bali en Yogyakarta bezoekt. Minister Bot reist vervolgens via Jakarta terug naar Nederland. Dit bezoek, dat in een informele setting zal plaatsvinden, is op uitnodigingvan minister Wirajuda en onderstreept het belang dat de Nederlandse en Indonesische regeringen hechten aan de huidige uitstekende betrekkingen en de toekomstige samenwerking tussen beide landen. -------------------------- Om dit samenwerkingsverband te bekrachtigen zullen beide ministers een zogeheten 'letter of intent'ondertekenen. Daarnaast zal een aantal uiteenlopende internationale zaken ter sprake komen. Op Bali zal een krans worden gelegd ter nagedachtenis aan de ruim 200 slachtoffers (onder wie 4 Nederlanders) van de bomaanslag in 2002.De laatste keer dat minister Bot Indonesië bezocht was tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsviering van augustus 2005. Eind augustus 2006 bracht minister Wirajuda een officieel tweedaags bezoek aan Nederland. -------------------------- Bron: Correspondentie met St. Door de Eeuwen Trouw.

17.12.06

Overlijdingbericht Cheyenne Tuankotta

Valburg, 17 December 2006
-----------------------------
Nienke en Björn hebben mij gevraagd deze kaart online te zetten zodat iedereen die we geen kaart gestuurd hebbentoch weet dat hij/zij welkom is.

15.12.06

Surat Terbuka dari Nj. J. Soumokil kepada Pres. RMS F.L.J. Tutuhatunewa

Surat Terbuka dari Nj. J. Soumokil kepada Pres. RMS F.L.J. Tutuhatunewa -------------------- (Vertaling in het Nederlands hieronder) ------------------- Kepada jth. Kepala Negara dari Republik Maluku Selatan Drs. F.L.J. Tutuhatunewa Rotterdam. ------------------ Assen, 9 december 2006 ------------------ Jang terhormat Paduka Jang Mulia, ------------------- Melalui surat ini, maka beta mau menjatakan perasaan beta, kepada Paduka Jang Mulia sebagai berikut. ------------------ Peristiwa jang telah terdjadi sewaktu pertundjukan tarian dari Mahasiswa Pattimura di beberapa tempat di Belanda, maka dengan apa jang telah terdjadi beta tidak mengerti dan tidak mau mengerti apa artinja PAS jang disebut alat Negara Republik Maluku Selatan. Beta amat menjesal dan sedih, sebab alat Negara Republik Maluku Selatan sudah mendjadi pengawal untuk Duta Besar Indonesia, jang adalah musuh kita. PAS harus mendjaga Negaranja, bukan djual HAK kesulungannja kepada musuh kita. Sebagaimana Judas djual Tuhan Jesus untuk 30 kepeng perak, begitulah sekarang alat Negara Republik Maluku Selatan sudah djual Negaranja untuk 300 Euro. Beta jakin dan pertjaja bahwa perdjuangan RMS itu sutji, dan bagi mereka jang mau ingin makan dari dua piring dan tjari keuntungan untuk diri sendiri, maka pasti mereka akan menerima akibatnja. Melihat kepada apa jang sudah terdjadi, maka mulai dari tanggal 3 december 2006, beta tidak mau akui PAS lagi selaku alat Negara Republik Maluku Selatan, tetapi alat dari musuh. Dan dalam waktu-waktu jang tertentu teristimewa pada Hari Proklamasi Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 april. Beta tekan bahwa PAS tidak boleh mengantar atau mendjaga beta, tetapi pengawal pribadi dari beta, jaitu pasukan dari Huizen. Demikian untuk diketahui Paduka Jang Mulia, Teriring hormat dan disertai salam kebangsaan kita. ---------------- M E N A - M O E R I A ----------------- Dari beta, Nj. J. Soumokil-Taniwel Tembusaan kepada: Kabinet RMS Ketua PAS Ketua Sektor PAS. --------------------- Vertaling in het Nederlands: ---------------------- Aan het Hooggeachte Staatshoofd van de Republiek der Zuid-Molukken, Drs. F.L.J. Tutuhatunewa, Rotterdam. ----------------------- Assen, 9 december 2006. -------------------- Geachte Excellentie, -------------------- Door middel van deze brief wil ik tegenover Uwe Excellentie mijn gevoelens uiten, en wel als volgt. -------------------- Er zijn tijdens de dansvoorstellingen van de Pattimura Studenten op verschillende plaatsen in Nederland dingen gebeurd, waardoor ik niet begrijp en ook niet WIL begrijpen wat PAS(Parang Salawaku) nog voor betekenis heeft als een INSTRUMENT van de staat Republiek der Zuid-Molukken. Ik betreur het ten zeerste, en het doet mij pijn, dat dit instrument van de staat Republiek der Zuid-Molukken al een lijfwacht geworden is van de Indonesische Ambassadeur, die feitelijk onze vijand is. De PAS heeft tot taak de bescherming van de Staat, en niet het verkopen van het eerstgeboorterecht aan de vijand. Zoals Judas de Heer Jezus verkocht voor 30 zilverlingen, zo verkoopt nu dit instrument van de staat Republiek der Zuid-Molukken, de staat voor 300 Euro. Ik ben er vast van overtuigd dat de RMS-strijd een heilige strijd is, en daarom erken ik vanaf de datum 3 december 2006 niet langer de PAS als instrument van de Republiek der Zuid-Molukken, maar beschouw ik de PAS als een instrument van de vijand. En ik sta erop dat bij speciale gebeurtenissen, in het bijzonder de Proclamatie Herdenking van de Republiek der Zuid-Molukken op 25 april, de PAS geen taak meer heeft om mij te begeleiden of bewaken. Mijn privé lijfwacht is vanaf die datum de Formatie uit Huizen(NH). Dit ter kennisgeving aan Uwe Excellentie. --------------------- Met de Hartelijke Groeten en ook onze Nationale Groet ----------------------- M E N A – M O E R I A ----------------------- Getekend, Njonja J. Soumokil-Taniwel Afschrift aan: RMS-kabinet Voorzitter PAS Voorzitters PAS-Afdelingen. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku

5.12.06

Nieuwjaarsfeest Barak-37 Groningen

Kennissen en zakelijk netwerk van Lounge Cafe Barak-37 -------------------- Uitnodiging voor een nieuwjaarsborrel ------------------- Wanneer....vrijdag 5 januari 2007 Hoe laat......20.00 u. Waar..........Helperwest Singel 96 Groningen ------------------- Met optreden van de band Gather Roses ------------------ Roos Galjaard is de creatieve spil van Gather Roses. Met een achtergrond als singer-songwriter in zowel Nederland als Zuidelijk Afrika slaat zij sinds 1995 met vele muzikanten haar muzikale vleugels uit. De nummers van Roos vallen binnen het genre van de semi-akoestische popmuziek met een vleugje folk, etno, jazz en rock. De eigenzinnige composities en de krachtige, soms tedere stem van Roos maken de songs prikkelend mooi en afwisselend zie verder www.gatherroses.nl ------------------ I.v.m. het maximum aantal genodigden van 100 zouden we het prettig vinden als jullie je komst bevestigen via mail. think.alpha@gmail.com ------------------ Amatoo, Anton & Wem Saija

Nieuw Papua Leiderschap

Content: 1) New Papuan Leadership (Secr. Gerakan Maluku) 2) Forbidding Flagraising is a Waste of Time(Jakarta Post; Translation SGM) 3) Morning Star Flags fly in Papua's Sky(Jakarta Post; Trans. SGM) 4) Indonesian Governement afraid of the RMS- and the Papuan Flag ( www.ambon.com ; Transl. SGM) ---------------------- 1. Nieuw Papua Leiderschap. -----------------------

Groningen, 3-12-2006 ---------------------

Dat de Papua's hun politiek beter op orde hebben dan de Molukkers is geen geheim. Met hoe de Papualeiders omgaan met de 1 decemberherdenkingen, wordt dat weer eens goed duidelijk. Wat opvalt is dat ze de strijders voor de vrijheid, met name de vlaghijsers, niet verloochenen en veroordelen, maar in hun waarde laten. Voor Papualeiders als Taha Al Hamid kan de fout heel goed bij de Indonesische regering liggen, en dan hebben zij er begrip voor dat dit dan ook openlijk gezegd wordt. Weliswaar moeten ze als Indonesisch ambtenaar het hijsen van Morgenstervlaggen verbieden, maar ze nemen hun verantwoordelijkheid tegenover de Papuastrijders. Wat steekt deze houding toch schril af tegenover die van de Molukse leiders in Ambon. Smeekten Gouverneur Ralahalu en Burgemeester Papilaya indertijd niet President Megawati om toch alstublieft de RMS met wortel en tak uit te roeien? En waar was het gezonde verstand bij de ondertekening van het Malino II - Akkoord in februari 2002, waarin de RMS officieel verboden werd en de Laskar Jihad haar gang mocht gaan? Op één punt zitten de leiders van Maluku en West Papua wel op één lijn, en dat is de oriëntatie op de adat / cultuur. Maar dat heeft bij de Molukse politieke leiders in Ambon nog niet geleid tot een evenwichtige houding ten opzichte van de RMS. Papualeiders kunnen met de OPM en andere Papua vrijheidsstrijders samen een beleid voor de toekomst uitzetten. Als ze willen dat de OPM zich beter kan inperken bij het gebruik van wapens, dan is daar in de onderlinge samenwerking een zekere basis van vertrouwen voor. Voor het Molukse volk blijft de RMS/FKM-strijd een bittere noodzaak. Maar daarbij is wel meer transparantie en openheid nodig, zoals Taha Al Hamid en zijn collega Papualeiders dat laten zien. Op dit punt moet de RMS-regering haar weg nog vinden. Maar dan zijn bijdragen als die van de BPPKRMS, wat voor kritiek je daar verder ook op kunt hebben, een verademing. Ze laten zien dat wij ons voor de RMS-strijd niet hoeven te schamen, INTEGENDEEL! Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten we samenwerken) Secr. Gerakan Maluku. ----------------------- 2. Verbod op Vlaghijsing is Tijdverspilling (Papualeiders). -----------------------

Jakarta Post, 1-12-2006 Reporters: Nethy Dharma Somba, Markus Makur. -----------------------

Jayapura/Timika:

-----------------------

De politie en het leger hebben donderdag, de dag vóór de Herdenkingsdag van de Onafhankelijkheid van Papua op 1 december, de veiligheidsmaatregelen in Papuasteden verscherpt, ondanks de verzekering van de locale leiders, dat er geen pogingen zullen worden gedaan om de verboden Morgenster Vlag te hijsen. De Secretaris-Generaal van het Presidium van de Paruaraad, Taha Al Hamid, zei dat er op de 45-ste herdenkingsdag geen vlag gehesen zal worden. De herdenking zal worden uitgevoerd door het uitspreken van een kort gebed in de woning van de vroegere voorzitter van de Papuaraad, wijlen Theys Hiyo Eluay in Sentani-Jayapura. Theys, een prominente onafhankelijkheidsactivist, was in 2002 in Papua gekidnapped en vermoord. Velen geloven dat zijn moordenaars leden zijn van de veiligheidstroepen, maar er is geen enkele dader gevonden of voor het gerecht gesleept. "Er zal geen hijsing van de Morgenstervlag plaatsvinden. Als er al zoiets gebeurt, dan niet door de Papuaraad, maar door anderen. Wij zijn alleen maar van plan om te bidden in het huis van Theys", zei Taha. "Theys placht te zeggen dat de 1 decemberherdenking niet moet worden opgevat als een bedreiging van de soevereiniteit van het land. Als het land uiteen zou vallen, dan komt dat omdat de regering op een onjuiste wijze met de problemen van de mensen omgaat", zei Taha. In de Papua Provincie is het met veel ontwikkelingsprogramma's slecht afgelopen en de Speciale Autonomie Status van Papua in de afgelopen vijf jaar heeft de Papua's geen voordelen opgeleverd, zei Taha. "Als de situatie zo blijft als ze is, zal het volk het vertrouwen in de regering verliezen en dat kan dit een bedreiging betekenen voor het voortbestaan van de staat. Een overdreven reactie op de 1 decemberherdenking is dus nergens voor nodig. De Secretaris van de Pauaraad van Stamhoofden, Fadal Al Hamid, zei dat zijn groep ook op de bijeenkomst in het huis van Theys aanwezig zal zijn. Het verbieden van de vlaghijsing is een irrelevant gebaar van de Centrale Overheid. Die zou er beter aan doen om met Papualeiders om de tafel te gaan zitten en met hen te praten", zei hij. "Waarom kan de regering een dialoog voeren met de Vrij Atjeh Beweging(GAM) en niet met de Papua's", vroeg hij zich af. Het waarnemende Hoofd van Politie in Papua, de Brigade-generaal Max D. Aer, en de gewestelijke militaire bevelhebber Generaal Majoor Zamroni hebben de Papua's gewaarschuwd dat als ze de vlag hijsen, dat ze dan zullen worden gearresteerd. De politie en het leger in Timika, de meest dichtbijzijnde stad van de reusachtige Indonesische onderneming voor de winning van koper en goud, FREEPORT, zijn in de hoogste staat van paraatheid om massale protesten op vrijdag 1 december te voorkomen. Op 1 december 1961 verklaarden separatisten de onafhankelijkheid in West Papua, nadat de Nederlandse regering op 18-11-1961 de nieuwe vlag en volkslied van West Papua had erkend. Dit was bedoeld als een eerste stap in de overgangsperiode van 10 jaar, die in 1971 zou eindigen in een totale onafhankelijkheid van (het koloniale) Nederland. Indonesië kreeg echter in 1962 de effectieve controle over W. Papua in handen. Sindsdien hebben OPM-separatisten in de provincie een laagschalige guerilla-oorlog gevoerd.Bron: www.ambon.com ; FORBIDDING FLAGRAISING IS A WASTE OF TIME, PAPUAN LEADERS SAY. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku. ----------------------------- 3. Morgenster Vlaggen wapperen aan de Papua Hemel. ------------------------------

Jakarta Post; 2-12-2006 ------------------------------

Jayapura/Timika/Jogjakarta:

------------------------------

Separatistische strijders hebben in Papua vrijdag jongsleden, ondanks dat er strikte veiligheidsmaatregelen waren genomen, op vreedzame wijze de 45-ste herdenkingsdag van de zelfgeproclameerde onafhankelijkheid van West Papua gevierd. Ondanks een eerdere belofte, dat de Morgenstervlag in het geheel niet zou plaatsvinden, zijn in Jayapura toch vier verboden vlaggen gehesen, en in Tembagapura één. Er zijn in verband met deze incidenten geen aanhoudingen verricht. De vlag is door de regering lange tijd beschouwd geweest als een symbool van rebellie. De Raad van Papua Stamhoofden heeft er bij de regering op aangedrongen om de vlag te accepteren als een cultureel symbool van de Papua's, met dien verstande dat ze niet zouden mogen worden gearresteerd voor het hijsen van de vlag. "De Morgenstervlag is deel van de Papuacultuur; het zit de Papua's in het bloed en is onlosmakelijk met hun leven verbonden. Het is beter om er een cultureel symbool van te maken, zoals dit ook geregeld is in de Wet van 2001 inzake de Speciale Autonomie voor Papua, en daarom zouden er geen mensen meer gearresteerd en gestraft moeten worden voor het hijsen van de vlag, of ook voor het anderszins gebruiken van de vlag", zei de Executief Leider van de Raad, Forkorus Yoboisembut. Als de regering de vlag al ziet als een symbool voor rebellie tegen de soevereiniteit van de staat, zo voegde hij daaraan toe, de Papua's zien haar als een symbool voor hun identiteit. "De oplossing is duidelijk: MAAK VAN DE VLAG EEN OFFICIËEL CULTUREEL SYMBOOL", zei Forkorus in zijn speech tijdens de bescheiden gehouden herdenkingsceremonie van deze dag. Ongeveer 500 mensen zijn voor de bijeenkomst komen opdagen, die werd gehouden in het huis van de vroegere onafhankelijkheidsactivist Theys Hiyo Eluay in Sentani, Jayapura. Het ritueel werd beëindigd met een bezoek aan het graf van Theys in Sentani. Deze activist was in 2002 gekidnapped en vermoord in Papua. Velen geloven dat zijn moordenaars leden zijn van het veiligheidsapparaat, maar er is daarvoor nog niemand gearresteerd en voor het gerecht gebracht. De Secretaris-Generaal van het Presidium van de Papua Raad, Taha Al Hamid, heeft gezegd, dat als de regering ermee akkoord gaat om van de vlag een cultureel symbool te maken, dat dit dan een oplossing zou kunnen betekenen voor langslepende politieke problemen in de Provincie. ------------------------------- De wet van 2001 luidt dat de Papua's een cultureel symbool mogen hebben om de Papua-identiteit uit te drukken, ofwel in de vorm van een vlag, ofwel in de vorm van een lokaal (volks-)lied, zolang als dat maar niet wordt opgevat als een symbool voor politieke soevereiniteit. In verband met de vlagvertoningen op vrijdag zei Forkorus dat het moeilijk is aan dit soort acties een halt toe te roepen, omdat Papua's willen laten zien wat hun identiteit is. Maar hij zei ook dat de Raad voor deze vlagincidenten geen toestemming gegeven heeft. Er is ook een vlaghijsing gerapporteerd in het Tembagapura District, in het Gewest Mimika in Papua. Dat is gebeurd op vrijdagochtend op een moeilijk toegankelijke rots in het Utikini Lama gebied. Officieren van de Tembagapura Politie hebben onmiddellijk de vlag neergehaald. De Politiechef van Mimika, Adjudant Jantje Jimmy Tuilan zei vrijdag dat het incident bij hen gerapporteerd was. "Ik heb het rapport gecheckt en mijn manschappen opgedragen om de vlag van de rots weg te halen, en dat was moeilijk genoeg", zei hij, en hij voegde eraan toe dat de politie de zaak verder zou onderzoeken. "Ik zou aan U allen willen vragen om mee te helpen de veiligheid te bewaren, en niet de zaak op te blazen, want dat speelt alleen maar die onverantwoordelijke lieden in de kaart, die aandacht willen trekken door de vlag te hijsen". Honderden Papuastudenten in Jogjakarta hebben ten teken van de herdenking optredens verzorgd en protestacties georganiseerd om hun onafhankelijkheidseis voor het voetlicht te brengen.Bron: www.ambon.com ; BINTANG KEJORA FLAGS FLY IN PAPUA'S SKY. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku. ------------------------- 4. Indonesische Regering bang voor de RMS-Vlag en de West Papua-Vlag. -------------------------

BPPKRMS; 3-12-2006 Assen-NL:

Wat is het verschil tussen RMS-vlag en de West Papua-vlag voor wat betreft de angst van de Indonesische regering daarvoor? Door de angst van niet alleen alle regeringsfunctionarissen maar ook van de militairen, voelen ze zich steeds weer gekwetst bij het zien van de kleuren van de vlaggen van de RMS en West Papua, als ze de vlaghijsing van dichtbij aanschouwen. Dit is een regering met een masker op. Dat ze haar angst achter een masker verbergt blijkt al uit het feit, dat ze haar Mariniers heeft uitgezonden naar een 12-tal eilanden, bewoonde en onbewoonde eilanden, om die te bezetten. Wij rouwen om het heengaan van de TNI-Generaal Edy Sudradjad uit Jakarta. Aan de familie die hij achterlaat brengen wij onze condoleances over. Moge de familie gezegend worden met meer vrede en genade in de toekomst. Rest ons te zeggen tegen alle leden van de RI-Regering die nog in leven zijn: bekeert U, doet U alle verleidingen weg die voortgekomen zijn uit de slechtheid en de leugenachtigheid, die we geërfd hebben uit de tijd van Soekarno en Soeharto. Doet U ook alle schijnheiligheid weg, die tot nu toe nog verbonden zijn en deel uitmaken van het regeringssysteem van de Indonesische Eenheidsstaat, zowel in Jakarta als in de buitengewesten. De RMS-Vlag heeft vier kleuren: rood, groen, wit en blauw. De oppervlakte van het rode veld is 3 x 3 die van de andere kleuren. MENA MURIA! En voor alle leden van de Indonesische regering, in het bijzonder die nu aan het discussiëren zijn in Senayang, Jakarta, pas op welke volgende stappen U zet, want zolang U daar zit in Uw Hoge Zetel in Senayang, zult U door steeds meer gebreken getroffen worden. Het bloed en de tranen van het Molukse volk en het West Papua volk zullen weer op U allen, Hoogwaardigheidsbekleders van de Staat, neerkomen, naarmate U een domme houding blijft aannemen tegenover de rechten en de bezittingen van de volken van Maluku en West Papua. De generaals uit de gelederen van de TNI/POLRI zullen een voor een hun deel krijgen van de ellende en de gebreken, langs de weg die ze gaan om uiteindelijk Gods genade te mogen ontvangen. ---------------------

De Verklaring van het Volk van West-Papua op 1 December. --------------------

Het is werkelijk zo dat de Verklaring van het Volk van West Papua over haar Recht op Soevereiniteit er een bevestiging van is, dat de eis van het Volk van West Papua zuiver is, en dat het voor de RI-regering in Jakarta passend is om deze zaak goed te regelen. Wij als Melanesisch broedervolk wensen U, het hele West Papua Volk veel geluk met het aannemen van deze positieve houding tegenover Uw soevereiniteit. MERDEKA, MERDEKA, MERDEKA WEST PAPUA! De RI-regering in Jakarta moet ruimhartig de status van een Vrij Papua erkennen. Want Papua en de Zuid-Molukken maken geen deel uit van de RI. En aan President Susilo Bambang Yudhyono en zijn Vice-President Jusuf Kalla, en aan alle leden van de RI-regering in Jakarta: U kent de eis van het Volk van West Papua dat de TNI/POLRI van het grondgebied van West Papua moet worden teruggetrokken. --------------------

Wij danken U zeer voor Uw aandacht. MENA MURIA! --------------------

Namens het Molukse volk groeten wij alle broeders in Papua met een hartelijk MERDEKA!Bron: www.ambon.com ; PEM. RI TAKUT KEPADA BENDERA RMS DAN PAPUA BARAT. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku.