29.9.06

BERITA DUKA

Pada tanggal 27 September 2006 telah meninggal dunia di Rumah Sakit di Antwerpen saudari Magda(lena) Saija-Sanaky (63 tahun), isteri dari saudara Lukas Saija (Capelle aan den IJssel). ----------------------------------------------- Malam Penghiburan: Hari Senin, tanggal 2 Oktober 2006, pada pukul 20.00 (delapan malam) di Rumah Geredja Bethel, alamat Bandaneira, Capelle aan den IJssel. ----------------------------------------------- Pemakaman: Hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2006. Kebaktian di muka pemakaman dilakukan pada pukul 11.00 (pagi), djuga di Rumah Geredja Bethel, Capelle aan den IJssel. ----------------------------------------------- BAKH Capelle-Krimpen aan den IJssel

27.9.06

PIMPINAN HARIAN FRONT KEDAULATAN MALUKU UNTUK RMS

PIMPINAN HARIAN FRONT KEDAULATAN MALUKU UNTUK RMS ----------------------------------------------------------- Ambon, 25 September 2006 ------------------------------------------------------------ UCAPAN SELAMAT ------------------------------------------------------------ Ketua Harian Presidium FRONT KEDAULATAN MALUKU untuk REPUBLIK MALUKU SELATAN, atas nama seluruh pejuang menyampaikan selamat memasuki ibadah puasa bagi seluruh umat Muslim khususnya umat Muslim Maluku. ------------------------------------------------------------- Semoga dilimpahi berkat dan sukses selalu. ------------------------------------------------------------- Semmy Waileruny SH, Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS

23.9.06

Doodstraf christenen Indonesië voltrokken

Doodstraf christenen Indonesië voltrokken ------------------------------------------------ PALU (ANP) - Op het Indonesische eiland Sulawesi is de doodstraf voltrokken van de drie christelijke mannen die zijn veroordeeld wegens het aanzetten tot geweld tegen moslims. Dat heeft de advocaat van de drie vrijdag (plaatselijke tijd) bekendgemaakt. ------------------------------------------------- Op de lichamen van de mannen wordt nu autopsie gepleegd. Fabianus Tibo (61), Marianus Riwu (48) en Dominggus da Silva (38) werden in 2001 ter dood veroordeeld omdat zij tijdens godsdienstrellen in 2000 een menigte christenen hadden aangevoerd die meer dan tweehonderd moslims om het leven heeft gebracht in de regio Poso op Sulawesi. De executie - door een vuurpeloton - zou aanvankelijk plaatsvinden op 12 augustus, maar werd uitgesteld nadat paus Benedictus XVI de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono had gevraagd de drie gratie te verlenen. De kerkvorst vroeg om ,,een gebaar van clementie''. Een woordvoerder van het Vaticaan liet weten het nieuws over de executie als ,,triest en pijnlijk'' te ervaren. ,,Elke uitvoering van de doodstraf is een slag voor de mensheid'', aldus Federico Lombardi.

Rellen in Indonesië na executie christenen

Rellen in Indonesië na executie christenen --------------------------------------------------- ATAMBUA - Honderden Indonesiërs zijn vrijdag woedend de straat opgegaan na de executie donderdagavond laat van drie christenen die waren veroordeeld voor het aanzetten tot geweld tegen moslims. --------------------------------------------------- De betogers trokken plunderend en brandstichtend door de plaats Atambua, in de overwegend christelijke provincie Oost Nusa Tenggara. Bij het kantoor van het Openbaar Ministerie gooiden de demonstranten ruiten in en vernielden zij het meubilair. Daarna trokken ze naar de woning van de lokale hoofdaanklager en staken die in brand. Religieuze leiders proberen de menigte te kalmeren, meldde de plaatselijke politie. In de regio Poso op Sulawesi, waar de drie christenen werden terechtgesteld, zijn ook ongeregeldheden uitgebroken. Honderden woedende betogers bekogelden de ordetroepen met stenen. Volgens de politie zijn tot dusver drie mensen gewond geraakt. In de regio zijn 4000 politieagenten en militairen ingezet om de orde te herstellen. De drie geëxecuteerden waren veroordeeld omdat zij een menigte christenen hadden aangevoerd die tijdens godsdienstrellen in 2000 in Poso meer dan tweehonderd moslims om het leven bracht. Internationale mensenrechtenorganisaties en het Vaticaan hebben de executies veroordeeld.

21.9.06

Muhamad Jusuf over de Molukse Gemeenschap in Nederland

Muhamad Jusuf over de Molukse Gemeenschap in Nederland. (Former Indonesian Ambassador Muhamad Yusuf in The Hague about the Moluccan Community in the Netherlands) -------------------------------------- Groningen, 20-9-2006 --------------------------------------- Een week geleden heeft Radio Nederland Wereldomroep(RNW) een 8 minuten durend interview uitgezonden met de ex-Ambassadeur van Indonesië in Den Haag, Muhamad Jusuf. Dit naar aanleiding van zijn opvolging door Fanny Habibie, die zijn komst al heeft aangekondigd met beledigende uitspraken over de Molukse gemeenschap in Nederland. Muhamad Jusuf legt in zijn interview uit welke ervaring hij heeft gehad tijdens zijn ambtsperiode in Den Haag. ---------------------------------------- Wij geven de uitzending weer om een beeld te krijgen van hoe Muhamad Jusuf over de Molukkers in Nederland, en over de RMS denkt. Het RNW-interview is te vinden op: cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/rnw/smac/2004/muhamad_jusuf_20060913_low.rm . ---------------------------------------- Het interview en het begeleidende artikel van RNW (FANNY HABIBIE DAN KALANGAN RMS DI BELANDA) is te vinden op de websites www.ambon.com en www.geocities.com/lokkie2005 . ----------------------------------------- Hier volgt een vrije weergave van de uitspraken van Muhamad Jusuf. Hij zegt dat hij in Nederland overal in de Molukse wijken geweest is. We moeten elkaar op zijn minst toch als mens respecteren. De RMS is iets van de jaren 50. Nu leven we in de jaren 2000. Wanneer houdt dat RMS-gedoe nou een keer op? Moet dat maar eeuwig doorgaan? RMS-ers zijn de grootouders van de mensen in Maluku van vandaag. --------------------------------------- Ik ga met de Molukkers in gesprek omdat het mijn volk is. Wat wil je? Ooit heeft Jong Ambon al de Sumpah Pemuda ondertekend. Zo hoort het ook. De Molukkers houden van mij en ik ben blij met hen. --------------------------------------- Ik heb velen van hen ontmoet, ik kan het me allemaal niet zo goed meer herinneren; in elk geval dominee Otto, en rond 1975 heb ik in New York een vrouwelijke RMS-Minister van Buitenlandse Zaken ontmoet. Dit soort ontmoetingen zijn voor mij een kwestie van broederschap. Ik heb uit Jakarta de opdracht gekregen om te werken aan de onderlinge toenadering tussen ons en hun vertegenwoordigers. Dat heeft al geleid tot vriendschappelijke relaties. Ik kom bij hen over de vloer, en zijn komen bij mij thuis. --------------------------------------- Mijn indruk is dat ze zeer gedisciplineerd en ordelijk zijn. De Molukse Radio daar benadrukt de waarde van familierelaties en ze zijn ook zeer religieus. Ook door de Nederlandse overheid worden ze zeer gewaardeerd, veel meer dan andere etnische groepen in Nederland. --------------------------------------- Er zijn weliswaar in kringen van de Molukkers in Nederland ook RMS-ers. Dat is hun strijd, maar er zijn de laatste tijd ook veel veranderingen. DIE STRIJD IS ER NIET MEER. Ze zien in dat wat er in de jaren 70 gedaan is fout was. --------------------------------------- De repatriatiekwestie van Molukkers in Nederland, die terug willen keren naar Maluku, was voor mijn tijd al geregeld; dat is gebeurd door Pak Abdul Irsan in de vorm van het Wassenaar Akkoord. Ik heb in deze zaak geen instructies gekregen. Mijn instructies hebben betrekking op de toenadering, en ik heb niet alleen goede contacten met de Ambonezen, maar ook met anderen, bijvoorbeeld Surinamers, en met de Chinezen heb ik een zeer hechte band. ---------------------------------------- Tijdens de kerusuhan bestond de indruk dat onder de Molukkers in Nederland in meerderheid Christen en RMS waren. MAAR ER ZIJN OOK MOSLIMS DIE BETROKKEN ZIJN GEWEEST BIJ DE RMS-VLAGHIJSINGEN, OOK IN AMBON. Dat is een bepaalde stroming. Je hebt RMS-ers in verschillende soorten. Er zijn er die fanatiek zijn en er zijn gematigden. Je kunt ze niet allemaal op een hoop gooien; er zijn georganiseerde RMS-ers en er zijn er ook die het allemaal alleen maar weten van horen zeggen; er zijn ook al veel gemengde huwelijken. ----------------------------------------- Wie zal zeggen wat hun toekomst zal zijn? Terugkeer naar Ambon is een humanitaire zaak: ouderen die terugkeren naar hun geboortedorp. Dat was altijd al de gangbare politiek, en dat moet zo blijven. ---------------------------------------- De nieuwe ambassadeur, Fanny Habibie, hanteert een ander recept in de omgang met de Molukse gemeenschap in Nederland, maar ook al lijkt er nu al onderlinge wrijving te zijn, hij denkt de Ambonezen beter te kennen dan ik. Hij spreekt de Ambonese taal; ik niet, ik kom van Sumatra. Laten we maar eens zien hoe het uitpakt. ---------------------------------------- Binnenkort ontvangt hij de geloofsbrieven en dan zullen we wel zien, en ik bid dat alles goed zal verlopen, beter dan in mijn tijd. In elk geval kent hij de taal van de Ambonezen, maar ook hun mentaliteit, en tijdens het Conflict heeft hij zich zeer ingezet voor de vrede in Ambon. Ik ken het Ambonese leven niet; de heer Fanny is veel beter voorbereid dan ik. Het zal niet zonder slag of stoot gaan; geeft niet, als er maar vrede komt. ---------------------------------------- Tot zover ex-Ambassadeur Muhamad Jusuf. We hopen dat we met deze vrije weergave van het interview de inhoud ervan een beetje redelijk weergegeven hebben. Ieder kan zelf kennisnemen van het interview op de aangegeven websites. ---------------------------------------- Ook als zijn politieke doel wat betreft de Molukkers in Nederland hetzelfde als dat van Fanny Habibie, namelijk dat zij maar snel moeten assimileren in de Nederlandse samenleving, Muhamad Jusuf heeft duidelijk een andere werkstijl dan zijn opvolger in Den Haag. Hij heeft minder pretenties. Hij is ook diplomatiek genoeg om niet openlijk te zeggen, dat hij al met de RMS-leiders in Nederland gepraat heeft; alleen duidt hij wel aan dat dit in zijn takenpakket zit. ----------------------------------------- Eén uitspraak van hem kan richtinggevend zijn voor de RMS-politiek vanuit Nederland. Volgens Jusuf zien Molukkers in Nederland in dat ze in de jaren zeventig fout waren. Welnu, dan moet Indonesië inzien dat het in de vijftiger jaren fout was om de RMS de nek om te draaien, in plaats van met het Molukse volk in dialoog te gaan over de politieke toekomst ervan. Dat is waar de RMS-politiek Indonesië van moet overtuigen. ------------------------------------------ Moet je als RMS-leiders nu wel of niet met dit soort NKRI-leiders praten, of ben je dan al meteen een verrader? Nee, ook al weten we dat het gemakkelijk is om in het diplomatieke werk en actievoering fouten te maken, het is toch de enige manier om dichter bij de verwezenlijking van het RMS-ideaal (vrijheid van het Molukse volk) te komen. Het alternatief is dood en verderf. Die sfeer straalt je tegemoet als je de stukken van sommige radicale RMS-ers leest. Laat deze groep alsjeblieft een zo klein mogelijke minderheid blijven in de Molukse gemeenschap. ------------------------------------------- Verraad is niet goed, forceren ook niet; we moeten de RMS-politiek op een volwassen manier bedrijven. En dat betekent op zijn minst kennis nemen van wat Indonesische ambassadeurs als Muhamad Jusuf en Fanny Habibie over ons te zeggen hebben, OOK AL ZIJN ZE ONZE POLITIEKE VIJANDEN. ------------------------------------------- Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten we samenwerken)

18.9.06

Botbrief

RMS-regering in ballingschap P/a Asingaborg 39 1082 SC Amsterdam --------------------------------------------------- Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken T.a.v.Minister dr.B.R.Bot Postbus 20061 2500 EB DEN HAAG --------------------------------------------------- Rotterdam, 12 september 2006 --------------------------------------------------- Betreft: uitlatingen J.E.Habibie --------------------------------------------------- Excellentie, ---------------------------------------------------- Op donderdag 7 september 2006 heeft de toekomstige ambassadeur van de Republiek Indonesië, de heer J.E.Habibie, in het programma Netwerk een aantal onthutsende uitspraken gedaan, waarvoor wij uw aandacht vragen. ----------------------------------------------------- Allereerst heeft de heer Habibie te kennen gegeven, dat hij het aan de orde stellen van schendingen van mensenrechten, waarvan in Indonesië in het bijzonder in West-Papua en de Molukken op grote schaal sprake is, kwalificeert als “zaniken”. Het spreekt voor zich, dat dit standpunt van de heer Habibie verwerpelijk is. U zult het met ons eens zijn, dat eerbiediging van de mensenrechten in een democratische rechtsstaat voorop dient te staan. ------------------------------------------------------ In dezelfde uitzending heeft de heer Habibie voorts gemeend de RMS-strijd te moeten kwalificeren als zijnde een enkel in Nederland levend streven, waarvoor in de Molukken in het geheel geen steun is te vinden. Ook met deze uitlating getuigt de heer Habibie over weinig besef van de werkelijkheid te beschikken. Ter staving van de volstrekte onjuistheid van de opvatting van de heer Habibie volstaan wij met te verwijzen naar het feit, dat in de achterliggende jaren enkele honderden RMS-aanhangers zijn gearresteerd. Nadat zij zijn gearresteerd is het merendeel gemarteld en zijn velen van hen tot langdurige vrijheidsstraffen veroordeeld. Enkele tientallen RMS-aanhangers verblijven thans nog onder erbarmelijke omstandigheden in gevangenschap. Zij zitten gedetineerd in gevangenissen op Ambon en Java. ------------------------------------------------------- In de afgelopen jaren hebben leden van de Zuid-Molukse regering in ballingschap meerdere gesprekken gevoerd met de vorige Indonesische ambassadeur de heer Muhammad Jusuf. Deze gesprekken hebben een basis gelegd voor een door beide partijen gewenste dialoog teneinde tot een oplossing te komen van het tussen de Republiek Indonesië en de Republiek der Zuid-Molukken bestaande conflict. Het is in het licht van het vorenstaande bijzonder betreurenswaardig te noemen, dat de toekomstige ambassadeur middels het doen van volkomen ongenuanceerde uitspraken over de mensenrechten en het recht op zelfbeschikking van het Zuid-Molukse volk, een bom heeft gelegd onder de lopende constructieve dialoog. Een dialoog, die juist dankzij de inzet van de vorige ambassadeur, gestalte heeft gekregen. -------------------------------------------------------- Wij kunnen u verder zeggen, dat wij intussen hebben moeten ervaren dat een groot gedeelte van de Molukse gemeenschap zeer is geschokt door de uitlatingen van de heer Habibie. Hierdoor dreigt een verscherping van de relatie tussen de Molukse gemeenschap en Indonesië, met name de Indonesische ambassadeur in Nederland, te ontstaan. De gevolgen hiervan zijn op dit moment niet te voorspellen. Ook om deze reden zijn de uitspraken van de heer Habibie zeer spijtig te noemen. --------------------------------------------------------- Gelet op het vorenoverwogene verzoeken wij U uw Indonesische ambtsgenoot alsmede de heer Habibie in het bijzonder, er op te wijzen dat de door hem gedane uitspraken niet slechts volkomen onjuist zijn te noemen, maar tevens ook indruisen tegen de basis principes van een democratische rechtsstaat. Het zou goed zijn indien de heer Habibie blijk geeft van het feit, dat hij beseft dat zijn uitspraken haaks staan op de werkelijkheid en dat hij gelet hierop zijn uitlatingen herziet. ---------------------------------------------------------- Wij vragen U tevens met klem aandacht te vragen voor de tientallen RMS-aanhangers, die thans in gevangenschap verkeren. Wij verzoeken U de vrijlating van deze gevangenen te bepleiten. Daartoe bestaat thans, gelet op de uitspraak van de heer Habibie die beweert dat de RMS geen enkel draagvlak heeft in de Molukken, alle reden. Immers het ontbreken van een RMS-basis in de Molukken valt niet te rijmen met het arresteren, martelen en veroordelen van talrijke RMS-sympathisanten in de Molukken tot langdurige vrijheidsstraffen. Gedetailleerde gegevens met betrekking tot de RMS-gevangenen treft u separaat aan. ----------------------------------------------------------- De RMS-regering in ballingschap hecht er voorts aan te benadrukken, dat zij de dialoog welke in gang is gezet met vertegenwoordigers van de Republiek Indonesië, op basis van respect voor elkaars standpunten, hoopt te kunnen voortzetten. Zij nodigt de heer Habibie daartoe van harte uit. ----------------------------------------------------------- Wij verzoeken u dringend de opgemelde opmerkingen en verzoeken onzerzijds onder de aandacht van de Indonesische regering, en wel de heer Habibie in het bijzonder, te brengen. ------------------------------------------------------------ In afwachting van uw berichten, verblijven wij. ------------------------------- Met de meeste hoogachting, ------------------------------- De RMS-regering in ballingschap ------------------------------- Drs.F.L.J.Tutuhatunewa.

Gempa Mengguncang Ambon

17/09/2006 06:09 ---------------------- Warga sempat panik saat gempa berkekuatan 6,1 skala Richter mengguncang Kota Ambon, Maluku. Pusat gempa berada di Laut Seram pada kedalaman 117 kilometer. Tak ada laporan kerugian material maupun korban jiwa dalam peristiwa itu. ------------------------------------------------------------- Kota Ambon, Maluku, diguncang gempa pada Sabtu (16/9) sekitar pukul 18.45 WIT. Guncangan sekuat 6,1 skala Richter selama beberapa detik itu sempat membuat panik warga. Tapi setelah gempa berlalu, aktivitas masyarakat kembali normal. Berdasarkan informasi Balai Monitoring Gempa di Maluku, getaran gempa tak terlalu terasa karena pusat gempa cukup jauh. Episentrum berada di Laut Seram pada kedalaman 117 kilometer. Sejauh ini tak ada laporan kerugian material maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

12.9.06

Netwerk-Interview met de Indonesische Ambassadeur, 7-9-2006

EO-Netwerk, 7-9-2006 ------------------------------- EO: En dan nu een bijzondere man met opmerkelijke uitspraken, Junus Habibie(JH). Hij is de nieuwe ambassadeur van Indonesië in Den Haag. En normaal gesproken zijn ambassadeurs zo’n beetje de voorzichtigste mensen, die er zijn op deze aardbol. Diplomatiek in hun uitspraken manoeuvreren ze tussen alle politieke gevoeligheden door. Maar Habibie is uit ander hout gesneden. Dat blijkt uit een gesprek dat EO-verslaggever Geert Jan Lassche(GJL) met hem had in Indonesië. De kersverse ambassadeur haalt ongemeen fel uit naar de Molukse gemeenschap in ons land. Hij neemt ook richting de Nederlandse regering geen blad voor de mond. ------------------------------------------------------------- GJL: Dit is Junus Habibie, de kersverse ambassadeur van Indonesië in Den Haag. En dit zal zijn reactie zijn als Nederland hem op het matje roept over mensenrechtenkwesties. ------------------------------------------------------------ JH: Zit niet elke keer zo te zaniken. Dan hangt het elke keer. Dan is dat elke keer, alsof iemand zegt: “Dat is haatzaaiend!”. Ik wil dat niet meer. ---------------------------------------------------------- Indon. Min. van Justitie Mahendra in een documentaire: We worden elke dag door Nederland bekritiseerd over mensenrechten. Dan kan ik dezelfde vraag stellen: “Wat deed U toen U ons land koloniseerde? Hoeveel mensen zijn er in het verleden gedood door de Nederlanders?” Vanwege hun onrechtvaardigheid haat ik de Nederlanders. ------------------------------------------------------- GJL: Zit Nederland te veel te zeuren over mensenrechten? ------------------------------------------------------ JH: Ja, de pot verwijt de ketel dat hij zwarter is, ja! ---------------------------------------------------- GJL: Junus Habibie, oud-minister, oud-ambassadeur in Engeland, broer van oud-president Habibie, marinechef, en nu vooral actief in het hulpverleningscircuit. Zoals na de aardbeving in Java, als hij ervoor zorgt, dat de Indonesische marine operatiekamers inricht, in een stadion. ------------------------------------------------------ Stem JH: “Ze zijn aan het opereren”. ------------------------------------------------------ GJL: En hij is samen met een hulpverleningsorganisatie uit Den Haag medische instrumenten en apparatuur aan het overvliegen uit Nederland. ------------------------------------------------------ Stem JH: “Dat ga ik aan de generaal geven”. ------------------------------------------------------- GJL: En nu wordt Junus Habibie speciaal door president Yudhyono naar Den Haag gestuurd. ------------------------------------------------------- Stem JH “…medicijnen, antibiotica…”. ------------------------------ JH: De president weet dat ik Nederland ken, Nederlands spreek, dat ik de Nederlandse cultuur ken, en dat ik Nederlandse vrienden heb. Dat is natuurlijk iets goeds om…. Dat is ook een teken dat de president een goede verhouding tussen Nederland en Indonesië wil gaan opbouwen. ----------------------------------------------------------- GJL: Habibie zal in Den Haag geconfronteerd worden met een reeks gevoelige kwesties, zoals het koloniale verleden. --------------------------------------- Uit oud interview: .. net van Genève hebben geleerd, maar ja, dat waren we allemaal vergeten toentertijd. “Krijgsgevangenen werden ook geëxecuteerd?” Ja! ------------------------------------------------------------- JH: Voorbij; ik ga naar de toekomst. ------------------------------------------------------------- GJL: Indonesië hoeft geen excuses van Nederland voor de politionele acties? ------------------------------------------------------------- JH: Vooral de generatie van nu weet niet eens wat er toen gebeurd is. Alleen de eerste generatie. De diehards. Die gaan over een paar jaren, net als ik, gaan ze dood, en dan hebben we een nieuw Indonesië. -------------------------------------------------------------- JH: We zijn hier in Soenda Kelapa; dat is de oudste haven van Indonesië, waar de VOC kwam, de eerste schapen van Nederland lieten hier hun anker neer, in Djacatra. En nu is het, zoals U kunt zien, nu is het nog steeds een traditionele haven gebleven. ---------------------------------------------------------- GJL: Dit was vroeger de verbinding… ---------------------------------------------------------- JH: Dit was vroeger de ‘gate to Indonesia’. ------------------------------------------------------ GJL: Zou U graag zien dat de havens in Indonesië weer vol liggen met Nederlandse schepen? ------------------------------------------------------ JH: Ja zeker, waarom niet? Als we meer kunnen exporteren naar Nederland, en van hier naar Nederland, waarom niet? -------------------------------------------------------- GJL: Maar zonder VOC-vlag? --------------------------------------------------------- JH: Nee, oranje-blanje-blauw, en een rood-witte vlag in Nederland, ha-ha-ha-ha !!!! -------------------------------------------------------- GJL: Habibie heeft een duidelijke opdracht in Den Haag. Indonesië wil namelijk weer nauw samenwerken met de vroegere kolonisator, op voorwaarde dat Nederland de Republiek Indonesië volledig erkent. Deze knieval deed minister Bot vorig jaar augustus al, door toen voor het eerst de verjaardag van de Republiek bij te wonen. ---------------------------------------------------------- GJL: Opende dat mogelijkheden voor economische samenwerking? -------------------------------------------------------- JH: Zeker; daarom zijn hier toch zo veel (zakenmensen?) van Nederland gekomen. --------------------------------------------------------- GJL: Dat was voor Indonesië een absolute vereiste, om tot nauwe samenwerking te komen? -------------------------------------------------------- JH: Ja, dat zeker, dat zeker, dat zeker! Het ijs is daarmee gebroken, toen Nederland zei: nou, wij gaan…. --------------------------------------------------------- GJL: Junus Habibie heeft zin in zijn missie, en zijn Nederlandse vrienden, onder wie prominente VVD-ers, zullen hem met open armen ontvangen. ---------------------------------------------------------- JH: Niet zaniken, helpen, samen op weg, hand in hand de toekomst tegemoet! -------------------------------------------------------- GJL: Blik naar voren en niet achterom kijken is Habibie’s motto, en toch zal hij niet ontkomen aan de 50.000 Molukkers in Nederland, die nu op gespannen voet leven met de Indonesische overheid. --------------------------------------------------------- Beelden van RMS-demonstratie: MENA, Muria, MENA, Muria, ereschuld, ereschuld! --------------------------------------------------------- Oom Makatita in tv-documentaire: Nederland zegt altijd tegen de Duitsers: geef onze fietsen terug, maar wij kunnen ook zeggen: geef ons ons land en zijn rijkdommen terug, en daar ben ik altijd kwaad om, tot heden toe! --------------------------------------------------------- JH: Een ereschuld, ja ze zijn belazerd, echt, dat is het beste woord, ze zijn belazerd! -------------------------------------------------------- GJL: De Molukkers bleven Nederland trouw tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. Toen Nederland zich uit Indonesië terugtrok bleken Molukse soldaten in het Indische leger opeens een probleem, en daarom liet Den Haag deze Molukse soldaten en hun gezinnen begin jaren 50 naar Nederland verschepen, omdat ze in Indonesië gevaar zouden lopen. ----------------------------------------------------- JH: Dat is de grootste fout; dat is de grootste fout! -------------------------------------------------------- GJL: Want U, Indonesië, zou de Molukkers nooit wat hebben aangedaan. ------------------------------------------------------- JH: Nee, nooit en nooit, nooit en nooit en nooit! -------------------------------------------------------- GJL: Maar waarom is deze mensen dan zo veel ellende en verdriet aangedaan? ------------------------------------------------------- JH: Dat moet je de Nederlandse regering vragen! ------------------------------------------------------- GJL: De Molukkers werden hier in Nederlandse kampen gestopt. DE NEDERLANDSE REGERING BELOOFDE HEN, DAT ZE SNEL ZOUDEN TERUGKEREN EN DAT ZE ONAFHANKELIJK ZOUDEN WORDEN. Het kwam er niet van, die eigen staat, de RMS, de Republik Maluku Selatan, en daarom pleegden Molukkers in het verleden gewelddadige acties tegen Indonesië en Nederland, en nog altijd maken Molukkers in Nederland zich hard voor de RMS. ------------------------------------------------------- JH: Aan de derde generatie Molukkers wil ik zeggen: jongens, wordt een goeie Nederlander, word een goeie Nederlander, ja, het kan niet anders: wordt een goeie Nederlander! -------------------------------------------------------- GJL: Wat bedoelt U daarmee? --------------------------------------------------------- JH: Ja, ik bedoel alleen: vergeet die droom van jou, word een goede Nederlandse onderdaan. --------------------------------------------------------- GJL: Hou op over die RMS en ga gewoon in Nederland integreren? --------------------------------------------------------- JH: Ja, omdat ze dat niet hebben gedaan, kijk eens, van de tweede generatie dromen ze nog steeds; en wat is er van hen geworden? Noem maar op! Onderwijs? Wat zijn ze? Wat werken ze? Ook niet veel. Ze bouwen luchtkastelen, en dromen. ---------------------------------------------------------- GJL: Een deel van de Molukkers woont nog altijd in aperte wijken en is nauwelijks geïntegreerd. ----------------------------------------------------------- JH: Volgens mij is de eerste generatie, die daar zit, een verloren generatie. Ze zijn al minimaal 72, verbitterd, een bitter leven en haat is nog daar: waarom moet ik zo lijden hier? --------------------------------------------------------- GJL: Deze oudere Molukkers in Nederland verlangen nog altijd naar hun eiland, daar waar ze geboren zijn, waar ze meestal nog een huis hebben en waar ze begraven willen worden. Indonesië hield in het verleden de Nederlandse Molukkers liever buiten de deur. ----------------------------------------------------------- Spandoek op Ambon: “RMS VERBODEN; HET IS EEN GEVAAR VOOR ALLE GELOVIGEN” -------------------------------------------------------- GJL: Ze zouden verwesterd zijn, en de locale bevolking opjutten met de RMS, iets dat volgens Indonesië alleen in Nederland leeft. ------------------------------------------------------- GJL: Dus de RMS, die bestaat niet? ------------------------------------------------------ JH: In dromen van mensen bestaat die nog. Begrijp je dat? ------------------------------------------------------- GJL: Die hele RMS-gedachte wordt opgejut vanuit Nederland? --------------------------------------------------------- JH: Die mensen daarin Nederland, die denken nog dat ze de zogenaamde bevrijders worden: 45.000 man, en hier in Indonesië heb je zoveel mensen uit Ambon. ----------------------------------------------------- GJL: Maar wat is dat dan? Waarom zijn Molukkers in Nederland toch elke keer bezig met de RMS? ---------------------------------------------------- JH: Ja, omdat ze nog steeds dromen. Ze dromen, ze dromen en dromen, dat ze ’t hier beter gaan maken, maar ze moeten maar even hier komen en hun ogen open doen en zien dat zij het misschien wel slechter hebben dan de Ambonezen hier. ----------------------------------------------------- Graffitti op muur in Ambon: ISLAM ANTI-RMS! ------------------------------------------------------- GJL: Habibie is één van de grondleggers van de vrede op de Molukken. Hij heeft weinig goede woorden over voor de houding van de Nederlandse Molukkers ten tijde van het conflict. ----------------------------------------------------- JH: Jullie praten hier over de Molukken: bla-bla-bla, maar JULLIIE DOEN NIKS. Ik deed tenminste iets tijdens hun conflict. Ik ben daar geweest. Wat hebben jullie gedaan? Gemopperd, gemopperd, gemopperd, en dan gaan jullie slapen, en lekker eten, maar ik heb niet gemopperd; ik ben er geweest; ik heb iets gedaan. ----------------------------------------------------- GJL: Het ontbreekt hen aan slagvaardigheid. ----------------------------------------------------- JH: Ja. ------------------------------------------------------ GJL: Ondanks zijn dubbele gevoelens wil Habibie zich toch hard maken voor de Nederlandse Molukkers, die heimwee hebben. Niet eerder namen Indonesiërs het initiatief om de Nederlandse Molukkers terug te laten keren naar hun geliefde eilanden. ------------------------------------------------------ JH: Het zal mij een plezier zijn: dat is mijn grootste geluk, als ik hun naar huis kan brengen. Gewoon: KOM THUIS! ----------------------------------------------------- GJL: En daarvoor gaat U zich nu hard maken bij de president? ----------------------------------------------------- JH: Ja, zeker. ----------------------------------------------------- GJL: Dus U wilt de condities creëren voor deze mensen om veilig en ongestoord nog een paar laatste jaren op de Molukken te krijgen. ------------------------------------------------------ JH: Met, zoals ik al zei, ik herhaal het nog eens: op ÉÉN VOORWAARDE: GEEN GEZANIK OVER DE RMS. Ophouden, geen ge-oha meer, ophouden; als dat kan, dan doe ik alles wat ik kan doen om hen terug te krijgen. ------------------------------------------------------- GJL: En krijgt U daar ook steun voor van de regering? ------------------------------------------------------ JH: Ik zal zorgen dat ik die steun krijg! ----------------------------------------------------- EO: De nieuwe Indonesische ambassadeur Junus Habibie, Tom van de Ham(TH) vroeg twee vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap vandaag om een reactie op zijn uitspraken. ------------------------------------------------------- Stem van JH: “Als ze zo blijven zaniken, dat is haatzaaiend”. ------------------------------------------------------- TH: Dit is niet respectvol. -------------------------------------------------------- John Wattilete (JW): Dit is diskwalificeren, tegen beter weten in. -------------------------------------------------------- Stem van JH: “Ze dromen, dromen en dromen, dat ze ’t hier beter gaan maken”. --------------------------------------------------------- Wim Manuhutu (WM): Ik denk dat hij in eerste instantie laat blijken op een aantal punten niet goed geïnformeerd te zijn. --------------------------------------------------------- EO: Het interview met de nieuwe Indonesische ambassadeur is voor de uitzending al omstreden. Netwerk liet vanavond twee vooraanstaande figuren uit de Molukse gemeenschap in Nederland de reportage alvast bekijken. Het zijn Wim Manuhutu van het Moluks Historisch Museum en John Wattilete, woordvoerder van de RMS-Regering in Ballingschap. --------------------------------------------------------- TH: De Molukse gemeenschap is niet geïntegreerd; ze is verbitterd en niet succesvol. Nou, de ambassadeur windt er geen doekjes om. --------------------------------------------------------- WM: Dat klopt; hij spreekt helder en duidelijk, maar helaas niet conform de waarheid, want de Molukse gemeenschap in Nederland vindt voor een groot deel haar draai in de Nederlandse samenleving, is natuurlijk nog heel erg betrokken bij wat er gebeurt in de Molukken, dus ik denk dat wat hij zegt op zijn minst heel erg eenzijdig is. ---------------------------------------------------------- JW: Ja, heel polariserend, ik denk niet dat als je als ambassadeur, die hier in Nederland ook te maken heeft met een grote Molukse gemeenschap, terwijl met de vorige ambassadeur GOEDE, CONSTRUCTIEVE GESPREKKEN zijn gevoerd, dan is het zo dat je voordat je begint, niet dit soort uitspraken moet doen. ----------------------------------------------------------- TH: Nou zegt hij ook: toen er oorlog was hebben de Molukkers in Nederland eigenlijk helemaal niks gedaan, ze gingen lekker eten, slapen en verder niks. ------------------------------------------------------ WM: Ja, ik denk dat die uitspraak heel slecht zal vallen in brede kringen in de Molukse gemeenschap in Nederland, want heel veel mensen hebben zich op allerlei manieren ontzettend ingespannen, toen het zo mis ging in de Molukken; men heeft geld ingezameld, allerlei locale acties gevoerd voor ouderen en kinderen, men heeft hulpgoederen gestuurd, men heeft geld gestuurd, waarmee mensen voedsel konden kopen, waarmee mensen konden verhuizen, waarmee mensen een nieuw bestaan konden opbouwen als hun huis was vernietigd, als ze hadden moeten vluchten, dus ik denk dat deze uitspraak helemaal voorbij gaat aan de werkelijkheid, zoals die zich in de afgelopen jaren heeft afgespeeld. ---------------------------------------------------- TH: En pijn zal doen dus. ------------------------------------------------------ WH: Ja, ongetwijfeld. ----------------------------------------------------- TH: Is hij dan nog wel een volwaardige gesprekspartner voor U? ------------------------------------------------------- JW: Dat zal blijken, daar kan ik op dit moment niets over zeggen. ------------------------------------------------------ TH: Als hij U beledigt? ----------------------------------------------------- JW: Ja, maar in het gesprek dat zal volgen zal hij zich nader verklaren en dan kunnen wij hem duidelijk maken wat wij ervan vinden. ----------------------------------------------------- TH: En als hij zijn woorden niet terugneemt? ----------------------------------------------------- JW: Dan zullen wij zien wat er verder gebeurt, dat is nu niet aan de orde. ------------------------------------------------------ TH: Habibie heeft kwaad bloed gezet met zijn boude uitspraken. Maar de Molukse gemeenschap gooit de deur niet dicht. ------------------------------------------------------ WM: Ja, wat zal ik zeggen; ik popel om eens een keer een openhartig gesprek met hem te voeren om hem te overtuigen van zijn ongelijk op een aantal punten, zoals hij die in Uw reportage naar voren heeft gebracht. ------------------------------------------------------ EO: Als U wilt reageren op het interview met Habibie, dan kan dat op onze website netwerk.tv. ------------------------------------------------------- Bron: www.netwerk.tv/templates/videoasx.jsp?f=241439 ; DE NIEUWE INDONESISCHE AMBASSADEUR. -------------------------------------------------- Transcriptie: Secr. Gerakan Maluku

PERSVERKLARING

van de Zuid-Molukse Regering in Ballingschap Rotterdam, 8 september 2006
De Zuid-Molukse regering in ballingschap heeft met verontwaardiging kennis genomen van de uitspraken van de nieuwe Indonesische ambassadeur, de heer J.E. Habibie, in het programma Netwerk (donderdag 7 september 2006). ----------------------------------------------- De Zuid-Molukse regering in ballingschap is van mening dat de uitspraken van de heer Habibie weinig constructief zijn en niet getuigen van kennis van de werkelijkheid en van de feiten. Het effect van zijn woorden zal alleen maar leiden tot onnodige polarisatie en toenemende verontwaardiging binnen de Zuid-Molukse gemeenschap jegens de Indonesische regering. ----------------------------------------------- De afgelopen jaren hebben de Zuid-Molukse regering in ballingschap en de vorige ambassadeur de heer Muhamad Jusuf in een positieve sfeer voorzichtige informele stappen gezet richting een dialoog over een vreedzame oplossing voor het RMS-RI conflict. De uitspraken van de heer Habibie zetten deze ingeslagen weg onnodig onder zware druk. ----------------------------------------------- De Zuid-Molukse regering in ballingschap verzoekt de ambassadeur Habibie zijn woorden terug te nemen dan wel beter te nuanceren. Tot slot roept de Zuid-Molukse regering in ballingschap ambassadeur Habibie op tot een open kennismakingsgesprek op korte termijn na zijn aankomst in Nederland. ---------------------------------------------- Namens de Zuid-Molukse Regering in Ballingschap ---------------------------------------------- Drs. F.J.L. Tutuhatunewa President

Heeft Junus Habibie Hart voor de Molukkers in Nederland?

Groningen, 11-9-2006 ---------------------------------------------- De aanstaande ambassadeur van Indonesië in Den Haag zegt van wel. Junus Habibie wil ervoor zorgen dat de Molukkers op een bevredigende wijze naar huis kunnen terugkeren, en dat is ook precies wat althans de eerste generatie van Molukkers in Nederland wil. Misschien meent hij het echt wat hij zegt. Hij zal best wel het beste voorhebben met de Molukkers in Nederland. ----------------------------------------------- Maar er zit toch een flinke adder onder het gras. En dat is de voorwaarde die hij stelt, namelijk dat Molukkers die terugkeren de RMS moeten vergeten. Molukkers in Nederland die bereid zijn de RMS te verloochenen zijn al lang via het Joint Committee-traject in de jaren 80 naar Indonesië teruggekeerd. Echte RI-aanhangers onder de Molukkers is Nederland zijn slechts een kleine groep. En zelfs van hen is het twijfelachtig of Habibie ze terug kan krijgen. Dus ook Habibie zal geen stormloop van Molukkers terug naar Indonesië teweeg kunnen brengen. ------------------------------------------------ Onzes inziens is DE ENIGE MANIER VOOR een ambassadeur als HABIBIE OM GROTE GROEPEN MOLUKKERS UIT NEDERLAND UIT NEDERLAND NAAR DE MOLUKKEN (”hun eilanden”) TERUG TE KUNNEN LATEN KEREN OM DE RMS SERIEUS TE NEMEN. Maar kun je dat van iemand als Habibie verwachten? ------------------------------------------------ Nou, misschien wel! Niets is onmogelijk; dat hangt mede af van hoe constructief de gesprekken zijn, en van de eendracht en saamhorigheid van het Molukse volk, om te beginnen van de Molukse gemeenschap in Nederland. In het interview legt Habibie natuurlijk niet zijn hele ziel bloot. Hij moet wel spreken in termen van de Indonesische propaganda, want anders krijgt hij zijn baan als ambassadeur in Den Haag niet eens; hij is nog niet eens in het bezit van zijn geloofsbrieven! DUS WAT HIJ ZEGT HOEFT NIET HETZELFDE TE ZIJN ALS WAT HIJ DENKT. ------------------------------------------------- In een vroeger interview heeft hij wel eens zeer realistische denkbeelden naar voren gebracht over de kerusuhan in Maluku, namelijk (1) dat er ook wel moslims RMS-ers zijn, en (2) dat de politieke elite in Jakarta ook de hand heeft gehad in de kerusuhan. Daar heeft onlangs die andere ambassadeur, namelijk Joop Risakotta, nog op gewezen. Zulke ideeën kan Habibie natuurlijk als NKRI-ambassadeur niet openlijk uiten. ------------------------------------------------- Om te kijken wat Molukkers in Nederland met Habibie kunnen beginnen is het logisch om met hem te praten. Alleen zo kan hij een reëel beeld krijgen van de Molukse gemeenschap in Nederland en haar loyaliteit aan het RMS-ideaal. Misschien kan hij op deze wijze SYMPATHIE VOOR HET RMS-IDEAAL ONTWIKKELEN, als een ideaal dat voor hem als ORANG SULAWESI (hij is een Makassaar) passend zou kunnen zijn. En misschien kan hij dan de Indonesische regering overtuigen, dat er een beter staatkundig alternatief voor de NKRI kan zijn, waarin ook plaats is voor de verwezenlijking van het RMS-ideaal. ------------------------------------------------- NKRI en RMS kunnen niet samengaan, maar voor de NKRI is gemakkelijk een beter alternatief te bedenken. VOOR HET RMS-IDEAAL BESTAAT ER GEEN BETER ALTERNATIEF. Het Molukse volk moet vrij in eigen land kunnen leven. Dat zal dan ook in de “goede en constructieve” gesprekken met de Indonesische ambassadeur vast gehouden moeten worden, ook als die ambassadeur toevallig Habibie heet. ------------------------------------------------- Maar dat zal alleen tot een succes kunnen leiden als het Molukse volk eendrachtig haar vrijheidswil naar voren brengt. Daarvoor is nodig de saamhorigheid van de Molukse gemeenschap in Nederland. Als die er al niet is komt de geloofwaardigheid van de Molukse politieke boodschap in gevaar. ------------------------------------------------- De confrontatie met ambassadeur Habibie geeft hiervoor een HISTORISCHE KANS. In feite is het op het politieke toneel verschijnen van Habibie EEN TEST VOOR HET MOLUKSE VOLK. De Molukse gemeenschap kan zo iets wezenlijks doen voor het Molukse volk in Tanah Air Maluku; ze kan laten zien dat ze in staat is om met één mond naar buiten te spreken. -------------------------------------------------- In het interview is dat gedaan door John Wattilete van de RMS-Regering en Wim Manuhutu voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Naar ons (bescheiden) oordeel heeft dat goed gewerkt. Alleen had de RMS-woordvoerder nog wel kunnen beklemtonen, dat de onzichtbaarheid van de RMS tijdens de kerusuhan in elk geval betekent dat de RMS niet bij de kerusuhan betrokken is geweest; en dit als bewuste bijdrage tot de oplossing van het conflict. Aanval is altijd de beste verdediging. --------------------------------------------------- Langs deze weg zou de structuur van de Molukse politiek verder uitgebouwd kunnen worden, waarin het politieke leiderschap de steun krijgt van het volk, en op een geloofwaardige wijze door het volk gecontroleerd kan worden, met dien verstande dat controle door een donateurelite onvoldoende is. --------------------------------------------------- Daarmee moeten we nu als Molukse Gemeenschap in Nederland ernst maken, om de verwezenlijking van het RMS-ideaal (Maluku Merdeka) een paar flinke stappen dichterbij te brengen. --------------------------------------------------- In elk geval: als Junus Habibie op een geloofwaardige wijze hart heeft voor het Molukse volk, dan moet het Molukse volk daar op een constructieve wijze gebruik van maken. Dan moeten we hem overtuigen dat verwezenlijking van het RMS-ideaal ook Indonesië ten goede komt. ---------------------------------------------------- Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten we samenwerken) --------------------------------------------------- Secr. Gerakan Maluku.