29.6.06

Berita Duka

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering! ********************************************************* Vanmorgen om 09.30 uur is Tante Tantja Sinay-Soumokil overleden. Malam penghiburan is a.s. zondag 2 juli om 20.00 uur. Op maandag 3 juli is er om 10.00 uur kerktdienst di Gerèja Rehoboth Assen. Zij wordt begraven te Boskamp in Assen. _____________________________________________ Wij wensen haar familie en allen die haar dierbaar waren veel sterkte dit verlies te dragen. _____________________________________________ Angin Utara

21.6.06

stop de partij van de kinderporno

Lieve Mensen, -------- Iedereen heeft inmiddels wel gehoord van of gelezen over de nieuwe partij Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit, oftewel de NVD. ---------- Voor diegene die het nog niet weet; ze zijn bijvoorbeeld vOOr het verlagen van de minimum leeftijd waarop een kind sex mag hebben met een volwassene. Nu is dat 16 jaar, maar zij willen dat nog eens verlagen naar 12! ---------- Ik denk dat het goed is als deze party wordt stop gezet. ---------- Op radio 538 wordt opgeroepen massaal je protest te uiten. ---------- Ik heb het inmiddels gedaan door een mailtje te sturen naar ruud@radio538.nl --------- met de tekst: STOP DE PARTIJ VAN DE KINDERPORNO!! -------------- Je kunt ook een smsje sturen naar 5380. Hoe je het doet, maakt me niet uit, maar alsjeblieft, laat ook jouw stem horen. ------------ Er zijn inmiddels 12000 stemmen, ze hebben er minimaal 42000 nodig. --------- Deze partij mag geen voet aan de grond krijgen in Nederland. Dit is gewoon te ziek voor woorden... ---------- MAILEN OF SMS-SEN DUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ----------- STUUR DEZE MAIL DOOR NAAR IEDEREEN DIE JE KENT; HOE MEER PROTEST, HOE BETER!!!!!!!!!!!!!!!

20.6.06

RMS separatistisch of niet?

(RMS, is it a Seperatist Movement or not?) --------- Groningen, 16-6-2006 -------- Boze tongen beweren dat de FKMCPR de RMS-beweging wil laten erkennen als een separatistische beweging. Vreemd, wij dachten dat de FKMCPR een rechtsbeweging is die zich in principe niet bezig houdt met politiek, maar met rechtsschendingen van de Indonesische Eenheidsstaat. Het is onze ervaring dat de FKMCPR zich niet(snel) laat verleiden tot het doen van politieke uitspraken. Wie de FKMCPR daarvan beschuldigt moet maar met bewijzen komen. --------- Maar wat is eigenlijk het probleem? WAT IS SEPARATISME? Afscheiden van wat, in dit verband? Van Indonesië! De vraag is dus: --------- 1.) Van wat voor Indonesië heeft de RMS in 1950 zich afgescheiden? 2.) Wil de RMS-beweging anno 2006 dat Maluku zich van het huidige Indonesië afscheidt? --------- Het antwoord op vraag 1 is: JA. De RMS heeft zich op 25-4-1950 afgescheiden van de NIT als een onderdeel van een ineenstortende RIS. Feitelijk heeft de RMS zich afgescheiden van een defunct, illegaal Indonesië, de ‘failed state’ Indonesië. De eerste conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat de RMS-afscheiding van een goed functionerend, wettig Indonesië niet zou hebben plaatsgevonden. De RMS heeft zich in 1950 afgescheiden van een illegale politieke structuur; daar is niets fouts aan, en dat moeten we blijven verdedigen. -------- Het antwoord op vraag 2 is eveneens: JA. De huidige RMS-beweging wil dat Maluku zich van de NKRI afscheidt; dat is zo duidelijk als wat. Maar het probleem is dat de internationale pers gelooft dat het Molukse volk dat niet wil. Voor haar zijn er alleen geloofwaardige separatistische bewegingen in Atjeh en Papua, die zich van de NKRI willen afscheiden. VOOR DE RMS IS HET EEN PROBLEEM DAT ZE NIET ALS SEPARATISTISCH WORDT ERKEND. Zo heeft een lid van het RMS-kabinet dat ook op 17-12-2005 in Almelo hardop en duidelijk uitgesproken. --------- En dat doen wij, de GERAKAN MALUKU, ook. Voor ons is de RMS zo separatistisch als het maar kan, en terecht. De RMS moet niks met een niet-functionerende Indonesische Federatie te maken willen hebben, en ook niet met een illegale Eenheidsstaat Indonesië, die geen enkele volkenrechtelijke basis heeft. DE RMS IS SEPARATISTISCH PUR SANG. Als er mensen zijn die dat anders zien, dan moeten ze de RMS-Regering in Ballingschap en de Gerakan Maluku maar daarop aanspreken, en niet de FKMCPR. --------- Maar wat bezielt eigenlijk deze mensen met hun boze tongen, om zo op de FKMCPR af te geven? Onzes inziens zijn ze te veel gehersenspoeld met het Indonesische gedachtegoed. In de Indonesische politieke cultuur is afscheiding van de Eenheidsstaat een misdaad(makar), die nog erger is dan moord. In de Indonesische rechtspraktijk is het schering en inslag dat separatisten zwaarder gestraft worden dan moordenaars en zelfs terroristen. --------- Deze mensen nemen ondoordacht de Indonesische definitie van ‘separatisme’ over. Ze accepteren de aanname dat separatisme slechter dan slecht is, terwijl in feite separatisme moreel een neutraal begrip is: soms is het fout en soms is het goed en soms gebeurt het nu eenmaal. Zo zien wij dat ook in de Internationale Wereld: soms sluit je je aan (Duitsland), soms scheid je je af(Tsjechoslowakije). Dat is allemaal normaal. --------- Deze mensen moeten normaal leren denken en niet het Indonesische wayang-jargon klakkeloos overnemen. Daar wordt de RMS niet beter van, maar Indonesië ook niet. Het is voor Indonesiërs goed als we hun leren normaal te denken. Dat is beter dan dat ze van de ene stumperigheid in de andere vervallen, zodat Indonesië als staat geen waardigheid meer heeft. ---------- RMS-ers help jezelf, en help ook Indonesië zich te verlossen van het zelfbedrog waarin het zich heeft verstrikt! --------- Selamat Berdjuang,

15.6.06

OP NAAR FRANKFURT ! (Let's go to Frankfurt !)

VRIJHEID VOOR ALLE MOLUKSE POLITIEKE GEVANGENEN --------- OP NAAR FRANKFURT ! (Let's go to Frankfurt !) --------- Groningen, 15-6-2006 ----------- Saudara/saudari jth, --------- Nog zes dagen en dan gaan we (op 21-6-2006) in Frankfurt am Main in Duitsland onze Ballonnenactie voor de Molukse Politieke Gevangenen uitvoeren. De vergunningen zijn binnen, en het vervoer is geregeld. -------- De bus vertrekt om 24.00 uur middernacht van 20 juni op 21 juni van het Jaarbeursplein, Utrecht (Busstation Croeselaan naast Centraal Station). Voor 25 Euro kunnen de deelnemers mee naar Frankfurt en terug. De reiskosten worden contant betaald bij de reisleider Nico Souisa. --------- De Ballonnenactie wordt gehouden op de Opernplatz van 10.00 tot 15.00 uur. Elk uur worden er 100 opgelaten in de kleuren van de RMS-regenboogvlag (totaal 500). Bij het oplaten van de ballonnen worden alle deelnemers betrokken. De bedoeling is te zorgen voor een mooi plaatje; de pers wordt ook uitgenodigd en krijgt de gewenste informatie over de Molukse Politieke Gevangenen. --------- Deelnemers wordt ook gevraagd RMS-vlaggen, posters met passende teksten en traditionele Molukse kleding mee te nemen. En natuurlijk zijn/haar goede humeur. ---------- ER IS NOG PLAATS IN DE BUS; ALS U NOG MEEWILT MOET U ER SNEL BIJ ZIJN. ---------- Voor aanmelding en verdere informatie:Nico Souisa: Tel. 0345-519982; 06-40792083; Email: hlmns@dds.nlFam. T. van ’t Foort-Sopacua: Tel. 050-5260160; Email: tvantfoort@home.nl Digitale Inschrijf-Formulier op de website www.lima5.net ---------- Selamat Beraksi, ---------- Namens het Actiecomité WK 2006 Bevrijd Molukse Politieke Gevangenen Nico Souisa, Culemborg (Home Land Mission)Octavio Luhulima, Amsterdam (LIMA5.NET)Usi Tien van ’t Foort-Sopacua, Groningen (Gerakan Maluku)Tijmen van ’t Foort, Groningen (Gerakan Maluku)Theo Tuankotta, Capelle a/d IJssel (Woordvoerder Presidium FKM/RMS, Ambon)Maurice de Lange, Groningen (Jonge Molukkers). --------- VRIJHEID VOOR ALLE MOLUKSE POLITIEKE GEVANGENEN

12.6.06

Gezocht: OR-en in multiculturele organisaties

Beste collega's, -------- ABVAKABO FNV is op zoek naar leden van ondernemingsraden in organisaties met een multicultureel personeelsbestand. Het is debedoeling om een portrettenserie te maken, waarin successen endilemma's zichtbaar worden gemaakt. ----------- Meer organisaties dan ooit tevoren, zowel in de profit als de non-profit, hebben tegenwoordig een multicultureel personeelsbestand.Opveel plekken vertaalt dit zich ook in de samenstelling van de OR. Hoeisdit veranderingsproces verlopen? Wat betekent het voor de agenda en de wijze van werken van de OR? Vraagt het om specifieke aandacht ofaanpakvan OR-en voor bekende vraagstukken, bijvoorbeeld rond arbeidstijden,werving en selectie, arbo en verzuim? Hoe gaat de OR zelf intern om metdeze multiculturele diversiteit? ------------- ABVAKABO FNV is betrokken bij het project Breed InitiatiefMaatschappelijke Binding. Vanuit dit project willen we werken aan eenportrettenserie van multiculturele OR-en die hier (actief) mee bezig zijn. Doel is het zichtbaar maken van zowel hun successen alsdilemma's. Zo willen we andere OR-en, die te maken hebben metdezelfde veranderingen in hun organisatie, voeden en stimuleren.Voornemen is om deze publicatie te laten verschijnen in het najaar van 2006. ------------ ABVAKABO FNV komt daarom graag in contact met multiculturele OR-en inmulticulturele organisaties.Suggesties (met naam bedrijf, contactpersoon OR, e-mailadres entelefoonnummer) kunnen per e-mail worden doorgegeven aan: mdekker@abvakabo.nl. Hier kan ook meer informatie worden verkregen.Alle suggesties en verzoeken worden vertrouwelijk behandeld. ------------- Met vriendelijke groet,Hanan Jagoubi Beleidsmedewerker Diversiteit

6.6.06

Oproep voor Deelname aan Ballonnenactie WK 2006 BMPG

Ballonnen Actie WK 2006 Bevrijd Molukse Politieke Gevangenen. -------- OPROEP TOT DEELNAME ------- Groningen, 6-6-2006 ----------- Saudara/i jth, ----------- Ondergetekenden hebben kort geleden een ACTIE COMITÉ WK 2006 BEVRIJD MOLUKSE POLITIEKE GEVANGENEN opgericht voor het houden van een BALLONNENACTIE op het WK Voetbal in Frankfurt am Main, op 21-6-2006 (dus over twee weken), de dag dat in Frankfurt de voetbaltopper Argentinië-Nederland wordt gehouden. Dat doen we om aandacht te vragen voor de Molukse Politieke Gevangenen. We hebben de medewerking gevraagd van een twintigtal Molukse organisaties en supportorganisaties, en een positieve reactie is al binnen van het Hoofdbestuur Badan Persatuan, Gerakan Maluku, St. Door de Eeuwen Trouw en de Gesellschaft für Bedrohte Völker. --------- De aanvraag voor de vergunning voor onze actie bij de autoriteiten in Frankfurt (Ordnungsamt en Flugsicherung) is vrijwel rond. Dus kunnen we nu mensen vragen zich aan te melden voor deelname aan de ballonnenactie. --------- We zijn van plan om met minstens twee bussen vol naar Frankfurt af te reizen. De kosten liggen rond de 25 Euro. We vertrekken in de nacht van 20 op 21 juni uit Utrecht en komen de volgende avond terug in Nederland. Dus er zijn geen verblijfskosten. --------- Zoals de situatie nu is zullen we van 10.00 uur tot 18.00 uur posteren op Opernplatz; dat is het plein voor de Alte Oper in het centrum van Frankfurt. Daar zullen we om het uur 100 ballonnen oplaten, in totaal 500 ballonnen. Aan de ballonnen is een kaartje bevestigd met de namen van alle 25 Molukse politieke gevangenen, en gegevens over hun situatie. ----------- De bedoeling is om internationale aandacht te vragen voor het laakbare beleid van Indonesië tegenover Molukkers, die gebruik makend van hun recht op vrije meningsuiting, openlijk hebben uitgesproken dat het Molukse volk net als ieder ander volk het recht heeft om zijn eigen politieke lot te bepalen. We willen aantonen dat dit beleid een schending van mensenrechten is en een beleid dat niet past binnen de normen van een beschaafde natie. ------------ We zullen tijdens de actie folders uitdelen in de meest gangbare talen (in elk geval Duits en Engels), en we nodigen de internationale pers uit om ons standpunt te verduidelijken. Om die reden moeten we er vroeg bij zijn, want later op de dag heeft de pers alleen nog aandacht voor het voetbal. ------------ WIJ VRAGEN U NU OF U DE BALLONNENACTIE MET UW AANWEZIGHEID WILT ONDERSTEUNEN EN DAARVOOR ÉÉN DAG VAN UW DRUKKE LEVEN WILT OPOFFEREN. --------- Neemt U dan ook Uw traditionele Molukse kledij mee? Bij monde van Semmy Waileruny is dat wat de Molukse Politieke Gevangenen van ons vragen. Zijn oproep gaat hierbij. ----------- U kunt zich als deelnemer opgeven bij het ACTIE COMITÉ BMPG: Ten name van Nico Souisa: Tel. 0345-519982 / 06-40792083; Emailadres: hlmns@dds.nl .Of bij: Fam. T. van ‘t Foort-Sopacua; Tel. 050-5260160; Emailadres: tvantfoort@home.nl . Vraagt U ook anderen om zich bij de ballonnenactie aan te sluiten. U kunt ook gegevens vinden op www.lima5.net , en vanaf deze website onze POSTER downloaden. -------- Wij hopen, dat U ons vergezelt bij onze actie in Frankfurt. Selamat Beraksi, -------------- Namens het Actie Comité WK 2006 BMPG. Tijmen van ’t Foort Actie Comité WK 2006 BMPG: Nico Souisa, Culemborg (Home Land Mission) Octavio Luhulima, Amsterdam (Lima.net) Usi Tien van ’t Foort-Sopacua, Groningen (Gerakan Maluku) Tijmen van ’t Foort, Groningen (Gerakan Maluku) Theo Tuankotta, Capelle a/d IJssel (Woordvoerder Presidium FKM/RMS, Ambon) Maurice de Lange, Groningen (Jonge Molukkers). ---------- PS: Voor Oproep Semmy Waileruny, zie vorige mail; voor Actie poster, zie Bijlage. Die kunt U printen en verder verspreiden.

In RMS-Zaak weet Semmiassa niet dat FKM hetzelfde is als RMS

In RMS-Zaak weet Semmiassa niet dat FKM hetzelfde is als RMS. (In RMS-Case Semmiassa doesn't know FKM is identical with RMS) ---------- Dagblad Suara Maluku; Radio Vox Populi; 3-6-2006 ----------- Ambon: Frans Semmiassaheeft gezegd dat hij eerlijk moet bekennen dat hij niet weet dat het FKM hetzelfde is als de RMS. Hij heeft verklaard slechts een FKM - sympathisant te zijn. Deze bekentenis heeft hij uitgesproken als getuige tijdens de rechtszitting op de rechtbank van Ambon in de RMS-zaak tegen de beklaagde Hermanus Frangky Sahertian. ---------- Volgens deze getuige heeft hij als sympathisant verklaard dat hij op de hoogte was van vlaghijsceremonie in Kudamati in 2005, omdat hij dat gelezen had de krant KORAN. Van daaruit ontstond bij hem het verlangen om de ceremonie met eigen ogen te bekijken. Maar de getuige ontkent dat hij lid is van het FKM. ------------ De reden dat hij sympathiseert met het FKM is volgens de getuige dat ook hij het conflict aan de lijve ondervindt, en dat hij niet tevreden is met het gedrag van de NKRI met betrekking tot de mensenrechten in de Molukse samenleving. Hij is er tijdens een vlaghijsceremonie getuige van geweest dat Moses Tuwanakotta de gelofte(Proclamatie, SGM) heeft voorgelezen, maar hij is persoonlijk niet op de hoogte van de inhoud van deze Proclamatie. Behalve het voorlezen van de Proclamatie hebben volgens deze getuige de aanwezigen bij de ceremonie, wel honderden mensen met elkaar, het Hena Masa Waya-lied gezongen, wat voor zover de getuige dat begrepen heeft, HET VERLOREN HUIS betekent. --------- Volgens de getuige wist hij niet wiens idee het was om de RMS-vlag te hijsen. "Ik weet niet wie dat gepland heeft; ik ben alleen vanuit de verte getuige geweest van de vlaghijsceremonie", zei hij. Alles wat de getuige zei werd bevestigd door de beklaagde. Over de betrokkenheid van de beklaagde zei de getuige niets te weten; hij kent de beklaagde slechts van een foto van de vlaghijsceremonie*. --------- Om de beklaagde en de getuige te overtuigen van de betrokkenheid van de beklaagde, liet de rechtbank onder voorzitterschap van Edy Lunggito een foto van de beklaagde tijdens de vlaghijsceremonie zien. In antwoord op de verklaring van de getuige zei de rechter dat als hij niet tevreden was over de situatie, dat hij zich dan niet zou moeten inlaten met een dergelijke ceremonie. "Je kunt toch direct, volgens de regels, een protest naar voren brengen", zei de rechter in zijn instructie. Volgens het programma zal deze zitting volgende week worden voortgezet; dan staat op de agenda het verhoor van anderen getuigen. ----------- Bron: www.radiovoxpopuli.go.id ; KASUS RMS, SEMMIASSA TIDAK TAHU FKM SAMA DENGAN RMS.

5.6.06

SERUAN

PIMPINAN HARIAN PRESIDIUM FRONT KEDAULATAN MALUKU UNTUK RMS Ambon, 2 Juni 2006 SERUAN ----------- Kepada Yth., Pimpinan dan para anggota organisasi2 (politik dan masyarakat) Maluku dan bangsa Maluku-Alifuru di Belanda. -------- Presidium FKM-RMS menimbang bahwa: -------- 1. Perjuangan bangsa Maluku-Alifuru untuk mengembalikan kedaulatan bangsa dan Negara Republik Maluku Selatan (RMS) yang dirampas dengan kekerasan militer oleh penjajah Indonesia, harus dilakukan menerus dengan berbagai metode pada berbagai tempat untuk menggerakkan lembaga2 internasional, pemerintah negara2 berdaulat untuk mendesak Indonesia segera mengakhiri penjajahan kolonial yang dilakukan terhadap bangsa Maluku di tanahairnya sendiri. Kebebasan dan kemerdekaan bangsa Maluku di tanahairnya kan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dunia. ----------- 2. Bahwa turnoi olahraga perebutan Piala Dunia Bola Kaki tahun ini dilakukan di Jerman, di mana seluruh mata manusia tertuju kepadanya, dapat dijadikan sebagai peluang luar biasa oleh anak bangsa Maluku-Alifuru untuk memperkenalkan perjuangan kemerdekaan bangsa Maluku dan membuka tabir kejahatan dan kekejaman Indonesia. --------- Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Presidium FKM untuk RMS menjerukan kepada anak bangsa Maluku-Alifuru di negeri Belanda untuk melakukan demonstrasi dan berbagai kegiatan lainnya dengan tujuan agar: ---------- 1. PBB memikul tanggung jawab untuk segera memproseskan pengembalian kedaulatan RMS dari penjajahan Indonesia: ---------- 2. PBB mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan tanpa syarat para tahanan politik RMS dari seluruh proses hukum yang sementara dijalani. --------- 3. PBB harus segera membentuk dan menugaskan tim investigasi yang netral karena berbagai kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia terhadap Maluku sejak tahun 1950 sampai saat ini. -------- 4. PBB perlu mengambil langkah2 tegas berupa sangsi kepada Indonesia. --------- Demikian Surat Seruan ini dibuat untuk menjadi pegangan bagi anak bangsa Maluku-Alifuru melakukan kegiatan mereka. --------- Atas nama bangsa Maluku-Alifuru yang berjuang. --------- SEMMY WAILERUNY SH, Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS --------- Juru Bicara Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS Email: alifuru@casema.nl Tel. 06-23307474 Fax +31 (0) 84 759.0162

Oproep van Semmy Waileruny

PIMPINAN HARIAN PRESIDIUM FRONT KEDAULATAN MALUKU UNTUK RMS ------- Ambon, 2 Juni 2006 ------ OPROEP Aan De leiding en leden van de Molukse politieke- en maatschappelijke organisaties en het Molukse- Alfoerse volk in Nederland. -------- Op basis van de volgende overwegingen, --------- 1. Dat de strijd van het Molukse-Alfoerse volk en de Staat Republiek der Zuid-Molukken (RMS) voor het teruggave van haar soevereiniteit, die door de wrede Indonesische koloniale overheerser met militair geweld is ontnomen, moet met verschillende methodes op verschillende plaatsen doorgaan om de internationale instellingen en de regeringen van de soevereine staten te bewegen om bij Indonesië dringend aan te dringen de koloniale onderdrukking van het Molukse volk in haar eigen land onmiddellijk te beëindigen; de vrijheid en de soevereiniteit van het Molukse volk is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de wereldgemeenschap; ------- 2. Dat alle ogen op dit ogenblik gericht zijn op Duitsland, want daar vindt het Wereldkampioenschap (WK) Voetbal 2006 plaats; dit is een uitzonderlijke gelegenheid voor het Molukse-Alfoerse volk om haar vrijheidsstrijd bekend te maken en de misdadigheden en wreedheden van Indonesië jegens het Molukse volk, die tot nu toe heel sluw worden verhuld, openbaar te maken; ---------- roept het Presidium van het FKM-RMS het Molukse-Alfoerse volk in Nederland op een demonstratie en andere activiteiten te organiseren opdat: -------- 1. De VN haar verantwoordelijkheid neemt en de terugave van de soevereiniteit van de RMS afwikkelt; ---------- 2. De VN bij de Indonesische regering aandringt om alle RMS politieke gevangen onmiddellijk zonder voorwaarden in vrijheid te stellen; ---------- 3. De VN onmiddellijk een neutrale onderzoekscommissie in het leven dient te roepen vanwege de verschillende gewelddadigheden en de schending van de mensenrechten, die door Indonesië sinds 1950 zijn begaan jegens het Molukse volk; ------------ 4. De VN noodzakelijke stappen dient te ondernemen, in de vorm van sancties, tegen Indonesië. ------------ Tot zover dan deze oproep, die als handvat gebruikt kan worden door het Molukse-Alfoerse volk bij het uitvoeren van haar activiteiten. ----------- Namens het Moluks-Alfoerse volk dat nog steeds vecht voor haar vrijheid, ---------- Mr. SEMMY WAILERUNY, Voorzitter Presidium van het FKM-RMS ----------- Woordvoerder van de Voorzitter van het Presidium FKM-RMS Email: alifuru@casema.nl Tel. 06-23307474 Fax +31 (0) 84 759.0162