29.5.06

Zware aardbeving bij Tonga en Papua-Nieuw-Guinea

ANPZondag 28 Mei 2006 --------- Zware aardbeving bij Tonga en Papua-Nieuw-Guinea ----------- zie ook: Nederlander omgekomen bij aardbeving op Java ---------- SINGAPORE (ANP) - De eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan is getroffen door een aardbeving. De beving had een sterkte van 6,7 op de schaal van Richter. ---------- Het epicentrum lag volgens het Amerikaanse geologische onderzoeksinstituut USGS op 145 kilometer ten noorden van de hoofdstad Nuku'alofa op een diepte van ongeveer 50 kilometer. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Ook Papua-Nieuw-Guinea werd getroffen door een aardschok, met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter. Ook hier is nog niets bekend over schade of slachtoffers. In beide gevallen is er volgens het Tsunamiwaarschuwingscentrum op Hawaiï geen tsunami te verwachten. -------- ANP Zondag 28 Mei 2006 -------- Nederlander omgekomen bij aardbeving op Java ---------- DEN HAAG (ANP) - Bij de aardbeving op het Indonesische eiland Java is een Nederlander omgekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit bevestigd. Een woordvoeder zei dat de familie is ingelicht. ----------- Volgens het dagblad De Telegraaf zou het gaan om een 55-jarige galeriehouder uit Bantul. De man zou in een ziekenhuis in Yogyakarta zijn overleden. Het ministerie heeft geen verdere meldingen van vermiste of gewonde Nederlanders gekregen. ,,Er zijn geen openstaande meldingen'', aldus een woordvoerder. Het dodental als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot meer dan 3500. Duizenden anderen raakten gewond door de aardschokken met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter. ---------- Dramatisch De situatie in het rampgebied is dramatisch. Ziekenhuizen kunnen de stroom gewonden niet aan. Het aantal slachtoffers zal zeker verder stijgen, zeggen de lokale autoriteiten. Hulporganisaties vrezen dat de aardbeving op het Indonesische eiland Java tienduizenden slachtoffers heeft gemaakt. In de zwaargetroffen stad Bantul zou naar schatting 80 procent van de huizen zijn verwoest. In omliggende dorpen zou het percentage verwoeste woningen zelfs 90 procent bedragen, aldus de internationale hulporganisatie Oxfam. Veel huizen zijn van baksteen gemaakt met zware daken erop. Vele duizenden slachtoffers liggen mogelijk nog onder de puinhopen. De Indonesische vicepresident Yusuf Kalla verklaarde zondag tegen de Britse omroep BBC dat er minstens 10.000 gewonden zijn gevallen maar dat kunnen er volgens hem ook makkelijk twee keer zo veel zijn. Jakarta heeft volgens hem duizenden militairen naar het getroffen gebied gedirigeerd.

BALLONNENAKTIE 21 JUNI FRANKFURT WK 2006

25.5.06

ZELFBESCHIKKING Atjeh, RMS en Montenegro

Contents: Acehans commemorate RMS-Proclamation(II)(Secr. Gerakan Maluku) Proclamation is not meant to block RMS-Develeopment(SGM) On what Conditions are you allowed to call yourself an RMS-Member?(SGM) Selfdetermination is a Matter of getting accustomed to. (SGM) After Montenegro the European Union has to be prepared for Kosovo becoming independent(TROUW, Transcription SGM). Atjehers herdenken RMS-Proclamatie (II) -------- (Acehans commemmorate RMS-Proclamation(II) ) --------- Groningen, 19-5-2006 Y. Baon jth, -------- Bedankt voor Uw reactie. Graag zouden we naar aanleiding daarvan drie opmerkingen willen maken: --------- 1.) Wij hebben nooit beweerd dat het volk van Atjeh achter het streven van de RMS staat. Wij beweren dat er Atjehers zijn die achter het streven van de RMS staan. Die ene Atjeher, Ahmad Sudirman, is wel de schrijver van het artikel, maar hij zou zijn tijd hoogstwaarschijnlijk anders besteed hebben als hij de enige Atjeher is, die de RMS steunt. Wij geloven dat wat hij schrijft het algemene gevoelen is binnen kringen van de GAM, waarvan de leiders overigens pas geleden uit Zweden in Atjeh zijn teruggekeerd, zodat dit standpunt nu ook daar meer bekendheid kan krijgen. -------- 2.) Het is niet de GAM die de sjariah in Atjeh heeft ingevoerd, maar de NKRI-regering, al veel eerder, zogenaamd om de Atjehers tegemoet te komen, zodat ze het separatisme uit hun hoofd zetten. Maar de sjariah heeft voor de GAM geen rol gespeeld bij de ondertekening van het Helsinki Akkoord. -------- 3.) Je kunt niet zeggen dat Atjeh heeft ingestemd met de RI, als zou ze het streven naar zelfbeschikkingsrecht hebben opgegeven. Het Helsinki Akkoord heeft in elk geval het fundament onder de NKRI-ideologie weggehaald, door Atjeh-gebaseerde politieke partijen toe te staan. Als dit definitief doorgaat is dit in elk geval het einde van de NKRI-ideologie. ---------- Het Helsinki Akkoord is geen capitulatie van de Atjehers. Het is een stap-voor-stap benadering, zonder zekerheid over het verdere verloop. Het is beter om een oplossing te zoeken in dialoog met Indonesië dan door het winnen van een oorlog tegen Indonesië. Een echte oplossing is er alleen als beide partijen tevreden zijn, en niet als de ene partij voor de andere in het stof moet bijten. --------- Zo zou de RMS ook te werk moeten gaan. Selamat Berdjuang, -------- Proclamatie is niet bedoeld om Ontwikkeling RMS te blokkeren. (Proclamation is not meant to block RMS-Development) ------- Groningen, 20-5-2006 Bennie G. jth, --------- De RMS-Proclamatie heeft onzes inziens betrekking op het streven naar onafhankelijkheid. In die zijn zijn en blijven wij RMS-ers. Alleen de weg daarheen kan verschillend zijn. Daarin moet de RMS ook de nodige soepelheid kunnen betrachten, zeker omdat de RMS zichzelf ziet als een democratische staat. ---------- Het is bewezen dat een militaire oplossing in deze wereldsamenleving niet werkt. Niet dat een staat geen wapens nodig heeft, maar wapens zijn alleen nodig voor zelfverdediging, zoals tijdens de kerusuhan, maar een militaire confrontatie van de RMS met Indonesië accepteert de wereldsamenleving blijkbaar niet. Dat is een gegeven! Zodra dat wel kan, namelijk als er voldoende samenwerking is met de Verenigde Naties, dan ligt de zaak natuurlijk anders. Maar zoals de situatie nu is, is een poging tot een militair forceren van een oplossing voor de RMS zelfmoord. -------- Waarschijnlijk zou dr. Soumokil, als hij in de schoenen stond van de huidige generaties RMS-ers, het ook niet zo doen als toen. Zijn aanpak zou dan eerder zijn die mr. Waileruny; het zijn toch vakgenoten, die weten wel hoe dat aangepakt moet worden. ------------ Er wordt in RMS-kringen soms gepraat over SOB = Staat van Oorlog en Beleg. Dat is begrijpelijk, maar wat heeft het voor zin? We leven in vredestijd, en vrede moet je niet zomaar op het spel zetten. In dit verband praten over SOB is net zo zinloos als te zeggen dat Nederland na 60 jaar nog steeds in oorlog is met Duitsland, want er is nooit een vredesakkoord gesloten. De jure is dat zo, maar is een vredesakkoord tussen Nederland en Duitsland dan persé nodig? Het probleem is toch al lang opgelost? ----------- Kijk, de vijand van de RMS is de TNI/POLRI/BIN. Hoe kun je die in de huidige omstandigheden het beste aanpakken? Niet door militaire acties tegen deze moloch te beginnen, daarvoor krijgt de RMS geen steun, maar DOOR ERVOOR TE ZORGEN DAT ZE IN EEN LUCHTLEDIGE TERECHTKOMEN, zodat het voor allen en iedereen duidelijk is, dat ze geen recht van bestaan heeft. DAN PLOFT DAT DUIVELSE SYSTEEN VANZELF IN ELKAAR, zoals ook indertijd de Sovjet-Unie geïmplodeerd is. Als je commentaren van die kant leest, dan zijn ze juist daar bang voor. En in de praktijk is het ook duidelijk: ze hebben provocatietactieken nodig om hun bestaansrecht overeind te houden. ------- Daar zou onzes inziens de RMS beleid op moeten zetten. Nee, het is onlogisch om dat aan de FKM-ers en de Malukumerdekianen over te laten, dat is onzes inziens de taak van de RMS. Daarmee kan de RMS laten zien dat ze VISIE heeft. Zo niet, dan blijft het klungelen. En dat is onzes inziens de RMS niet waardig. Daarom is het dat wij juist als RMS-ers deze visie en strategie voorstaan. --------- Overigens betekent voor ons een tussenoplossing geen eindpunt, de naam zegt het al. Een tussenoplossing is per definitie voorwaardelijk. Als een tussenoplossing niet bevredigend blijkt te zijn, dan moet je verder. Daarom is een dialoog met Indonesië, zoals de Atjehers dat doen, een goede strategie, die ook geschikt is voor de RMS. Selamat Berdjuang, ---------- Wanneer mag je jezelf nog RMS-er noemen? --------- (On what Conditions are you allowed to call yourself an RMS-Member?) ------- Groningen, 23-5-2006 -------- Voor ons is de RMS een onafhankelijke, democratische staat voor alle Molukse christenen en Molukse moslims. Dat is wat wij willen en daarom vinden wij dat we terecht onszelf als RMS-ers beschouwen. ----------- Wij vinden als RMS-ers ook niet dat het goed is als prominente RMS-ers in Indonesië lopen te slijmen dat het toch zo geweldig is dat de Indonesische regering al autonomie toestaat. Dat is in 1999 gebeurd, en dat stuitte ons toen tegen de borst, en dat zou ons nog steeds tegen de borst stuiten als dat weer beurde. --------- Wij kunnen als mensen die het RMS-ideaal aanhangen wel de aansluiting van een vrij Maluku aan een confederatie van onafhankelijke staten toestaan, liefst een Melanesische Confederatie en desnoods een Indonesische Federatie, maar een Federatie is al niet goed genoeg meer zeker gezien de ervaring met 55 jaar RI/NKRI. ---------- Anderzijds laat bijvoorbeeld het geval Atjeh zien, dat als het plan van de erkenning van locale Atjehse politieke partijen doorgaat, dat de NKRI dan in feite geen NKRI meer is, misschien zelfs niet eens de RI. ---------- Nu zeg je in feite: dan zou de GAM ook niet meer de naam van de GAM mogen gebruiken. Nou, het is interessant om te volgen hoe dat zal lopen. Maar in elk geval een GAM-partij vormen binnen de RI, dat zou volgens jou niet mogen; dan zouden ze hun naam moeten veranderen. --------- Wat ons betreft zou de GAM geloofwaardig blijven als ze maar aan het streven naar zelfbeschikking geen afbreuk doet. En zelfbeschikkingsrecht betekent op zijn minst: geen TNI/POLRI over de vloer. Als ze deze eisen blijven stellen, waarom zouden ze zich dan geen GAM mogen noemen? ---------- Welnu, dit geldt nu ook voor de RMS. Wij vinden het Molukse zelfbeschikkingsrecht belangrijk; de internationale wereld vindt stabiliteit in Zuid-Oost-Azië belangrijk. Een stap-voor-stap benadering met weinig bloedvergieten zal voor de internationale wereld acceptabeler zijn dan een compromisloze houding. Daar mag in het RMS-beleid best rekening mee gehouden worden. -------- Als RMS-ers zijn wij daar zelfs voorstanders van. En dat die benadering wel degelijk werkt, dat zie je nu weer in Montenegro. OM DOOR DE INTERNATIONALE WERELD GEACCEPTEERD TE WORDEN IS niet een onverzoenlijke houding NODIG, maar JE VERMOGEN OM JE ALS EEN VOLK TE PROFILEREN. Dat is precies waar wij ons als RMS-ers voor willen inspannen, en dan hebben we het vertrouwen dat we er samen wel komen. Selamat Berdjuang, -------- Zelfbeschikking is een Kwestie van Wennen. ------- (Selfdetermination is a Matter of getting accustomed to) ------- Groningen, 24-5-2006 --------- Zelfbeschikking is een kwestie van wennen: niet alleen voor het betreffende volk: met elkaar door één deur kunnen; naar buiten toe met één mond spreken, maar ook de buitenwereld moet leren inzien dat zelfbeschikking van een volk eerder goed is voor de vrede, dan dat ze een gevaar is voor stabiliteit en veiligheid. --------- Het is ook een kwestie van begeleiding; dat blijkt ook uit het onderstaande opinieartikel uit TROUW over de situatie in de Balkan. In dit Europese gebied worden nu zeer waardevolle ervaringen opgedaan, die in de toekomst gebruikt kunnen worden in landen als Soedan, Indonesië, maar ook in Rusland en andere gebieden waarvan we nu nog geen vermoeden hebben, dat daar deze problematiek speelt. --------- Ook het Molukse volk zal er zeker profijt van hebben, als de wereldgemeenschap niet meer bang is voor de Molukse vrijheid, maar er zelfs de voordelen van gaat inzien. Selamat Berdjuang, -------- De EU moet na Montenegro rekening houden met de Komst van Kosovo. ---------- (After Montenegro the European Union has to to be prepared for Kosovo becoming independent) TROUW; 24-5-2006 ------- Redactioneel Commentaar. ------- Balkanisering betekent fragmentatie. De term vindt zijn oorsprong in het begin van de vorige eeuw, toen een hele serie staatjes ontsproot uit de Ottomaanse puinhopen. Balkanisering is geen positieve term, want Europa zag die staatjes met lede ogen opduiken. Het probleem was vooral dat ze kampten met interne en externe conflicten, en elkaar soms het bestaansrecht niet gunden. Ze vormden uiteindelijk de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog. --------- Een eeuw later is de Balkan weer bijna volledig gebalkaniseerd. De onafhankelijkheid waartoe de bevolking van Montenegro heeft besloten in een referendum is vermoedelijk de voorlaatste fase in een proces dat sinds de jaren negentig gaande is. Van Joegoslavië is weinig meer over, er resteert nog slechts de kleine romp Servië. En zelfs van die romp dreigt nog een stuk af te vallen: Kosovo. Al einde dit jaar kan tot de onafhankelijkheid worden besloten van die merendeels door Albanezen bewoonde Servische provincie. ---------- Net als begin vorige eeuw hoeft Europa niet blij te zijn met balkanisering. Maar vergeleken met de jaren negentig, toen het hele proces gepaard ging met een serie oorlogen (in Kroatie, Bosnië, Kosovo), was het referendum in Montenegro een toonbeeld van beschaving. Ook de Servische reactie was ontspannen, de unie tussen Servië en Montenegro stelde ook niet veel voor. De landen deelden Defensie en Buitenlandse Zaken, maar hadden hun eigen munt, hun eigen vlag, hun eigen handel. Ze leven alleen nog eventjes gezamenlijk voort als voetbalteam bij het WK Voetbal in Duitsland. --------- Het belangrijkste is dat de verdere scheiding zo beschaafd blijft, hopelijk net zo 'fluweel' als de onderhandelingen tussen Tsjechië en Slowakije in 1992. De Europese Unie kan daarbij een rol spelen. Ze had geëist dat bij een hoge opkomst minstens 55 procent van de Montenegrijnen zich voor onafhankelijkheid zou uitspreken, en daaraan is voldaan. Brussel zal Montenegro dus met respect moeten verwelkomen, maar kan tegelijkertijd met zijn politieke en economische criteria potentiële geschillen tussen Servië en Montenegro de kop indrukken. --------- Als de EU verstandig is stopt ze daar veel energie in. Want alle oefening is nodig om klaar te zijn als Kosovo zich eind dit jaar af gaat scheiden van Servië. Die scheiding zal met zekerheid minder 'fluweel' zijn. Een heldere strategie van de EU is nodig om dat proces in goede banen te leiden.

23.5.06

Poppy Hogendorp overgeplaatst naar Waiheru.

Mrs. Poppy Hogendorp transferred to Waiheru Prison) -------- Dagelijks Bestuur van het Presidium van het Front voor de Soevereiniteit van Maluku. ------ Ambon, 18-5-2006 ------ Actuele Berichten ten behoeve van de hele Molukse Gemeenschap en alle Politieke Organisaties en Rechtsorganisaties, waar ook ter Wereld, maar in het bijzonder in Nederland. --------- Op maandag 15-5-2006 is Semmy Waileruny, Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Presidium FKM-RMS, ontvangen door een delegatie van het Internationale Rode Kruis in de Stad Ambon. -------- Tijdens deze ontmoeting heeft Semmy Waileruny een uiteenzetting gegeven over / verslag gedaan van alle misdaden, mishandelingen en intimidatiepraktijken, die machtsapparaat van de NKRI (de TNI/POLRI) tegen de FKM-RMS-activisten in Maluku heeft bedreven. --------- Agenten van het veiligheidsapparaat(TNI/POLRI/INTEL) hebben, hetzij in uniform, hetzij in burgerkleding, intimidatiepraktijken toegepast op de FKM/RMS-ers die al uit de gevangenis ontslagen zijn. Bijvoorbeeld in het dorp Allang: op gezette tijden worden de FKM/RMS-activisten zonder enige duidelijke reden gesommeerd om zich te verzamelen in de baileu (traditioneel dorpshuis) ter plaatse. Door ze op deze wijze vast te houden zijn ze niet in staat om naar hun tuinen te gaan om te werken voor hun dagelijks brood. -------- De Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de FKM/RMS wordt bij het verlaten van zijn huis voortdurend gevolgd door de INTEL(Indonesische Inlichtingendienst). Op dit moment zijn hij en advocaten druk bezig met de juridische verdediging tegen de eis van zeven jaar gevangenisstraf door de Officier van Justitie voor te bereiden. Voor deze eis is er geen enkele grond; ze komt alleen maar voort uit politieke belangen. -------- Verder is het nodig om te weten dat veel FKM-RMS-activisten nog steeds op de opsporingslijst staan. Dat betekent dat ze voor het veiligheidsapparaat van de NKRI moeten onderduiken. -------- Van de drie verdachten in het geval van de hijsingen van de RMS-vlag op 25-4-2006 zijn er twee op vrije voeten gesteld, maar Nj. Poppy Hogendorp wordt nog steeds als verdachte vastgehouden en is al overgeplaatst naar de Gevangenis van Waiheru. --------- De strijders en het volk in het Vaderland koesteren de hoop dat de hele Molukse gemeenschap en alle Molukse politieke en Mensenrechtenorganisaties in Nederland, en waar ook ter wereld onmiddellijk iets ondernemen, om de misdaden, mishandelingen, rechts- en mensenrechtenschendingen, intimidatie en onderdrukking van de NKRI tegen het Molukse volk in de internationale gemeenschap voor het voetlicht te brengen. -------- Woordvoerder van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de FKM/RMS. Email: alifuru@casema.nl . Tel. 06-23307474 .

Ambon 15 Mei 2006: Stemkaarten, Fakkels en Ballonnen

Ambon May 15-th, 2006: Voting-Cards, Torches and Balloons) Groningen, 20-5-2006 ----------- Vijftien Mei was dit jaar voor Ambon om twee redenen een historische dag. In de eerste plaats om de viering van Pattimuradag en ten tweede vanwege de burgemeestersverkiezingen, die overigens gewonnen zijn door het burgemeesterspan Drs. J.M. Papilaya (de huidige burgemeester van Ambon) en Nj. Olivia Latuconsina. Het historische aan deze PILKADA-verkiezingen is, dat voor het eerst het burgemeesterspaar rechtstreeks gekozen is door de bevolking. Een stap op weg naar meer democratie van Molukkers onder elkaar. Dat doet ons RMS-hart goed. De viering van de Pattimuradag schijnt dit jaar ook heel bijzonder geweest te zijn, getuige het onderstaande artikel. Het centrale thema was de inspiratie door Pattimura en zijn volgelingen voor de strijd, over te brengen op een enthousiaste en eensgezinde bevolking. Pattimura’s strijd was tegen de koloniale heerser. Anno 2006 wordt opgeroepen tot de strijd voor de wederopbouw. RMS-bewuste Molukkers in Ambon klagen al dat dit een vooropgezet initiatief is van de Indonesische overheid via hun handlangers in het provinciale Maluku-bestuur om de Molukse bevolking warm te maken voor het leven onder de vleugels van de NKRI. Anderzijds wordt er ook wel veel aandacht besteed aan Molukse traditionele waarden en de eenheid van het Molukse volk (daar worden zelfs historische onjuistheden over verteld, als zou de Molukse bevolking eensgezind Pattimura gesteund hebben tegen de Nederlandse koloniale bezetter). Een enkeling waagt het om te benadrukken: dit is een strijd tegen het kolonialisme, van welke soort dan ook. Maar het lijkt er in elk geval wel op dat de Pattimuradag van officiële zijde gepromoot wordt ten koste van 25 april. Alsof op den duur de 25 april-viering in de vergetelheid zou moeten verzinken. We gaan ervan uit dat dit niet zal lukken: ook op deze 15 Mei 2006 is er weer een RMS-vlag aan gasballonnen de lucht in gegaan. We weten wat ons te doen staat! Selamat Berdjuang, ----------- Tjakalele en honderd Fakkels op Pattimura-Dag. --------- Radio Vox Populi; 18-5-2006 Reporter: Azis Tunny ----------- Ambon: "Een groot volk is een volk dat altijd de verdiensten van zijn helden gedenkt". Zo luidt de uitspraak die gewoonlijk gedaan wordt door de hoogwaardigheidsbekleders van deze staat aan het adres van het publiek om zich voortdurend de strijdlust in de herinnering te roepen van de helden die bereid waren hun lichaam en ziel op te offeren in de strijd tegen de kolonisator. Eén van deze nationale helden in Maluku is Kapitein Pattimura. Anders dan de herdenking van de Heldendag elders in Indonesië, wordt er elk jaar op 15 mei overal in Maluku door de regering en de bevolking samen een adatoptocht gehouden, een volksparade ter herdenking van de Pattimuradag. Het meest bekend is de fakkeloptocht van het Eiland Saparua, overstekend over zee naar het Eiland Ambon, en vervolgens als optocht over 25 kilometer in de richting van de Stad Ambon. Deze optocht wordt begonnen met de ontsteking van het fakkelvuur op natuurlijke wijze op de top van de Saniri Berg op het Eiland Saparua. De Saniri Berg is een historisch ritueel centrum voor de strijd van Pattimura, want op die plaats is de oorlog van het Molukse volk tegen Nederland in 1817 begonnen. Volgens het geschiedverhaal verzamelden zich op de Saniri Berg alle dorpshoofden(radja’s) en het volk van het Eiland Saparua. Ze hadden daar een Saniri bijeenkomst, waarop de dorpshoofden beraadslaagden over een aanvalsstrategie tegen het Fort Duurstede op Saparua, dat beheerst werd door de Nederlanders. Thomas Matulessy van het dorp Haria werd zonder veel omhaal benoemd tot Kapitein onder de titel Pattimura. Bij deze aanval van het volk op Fort Duurstede via het Waisisil strand overleefde geen enkele Nederlandse soldaat, en evenmin de Nederlandse Resident van den Berg en zijn gezin. Allen werden gedood en de enige overlevende was het zoontje van van den Berg, dat vijf jaar oud was. Hij werd door Pattimura gespaard. Na deze gebeurtenissen werd het zoontje van van den Berg weer teruggegeven aan de Nederlandse autoriteiten op Ambon. Door deze aanval werd de strijdlust verder aangewakkerd. De overwinning van Pattimura, die het klaarspeelde om Fort Duurstede ten val te brengen, inspireerde de andere Molukkers om de wapens op te nemen tegen Nederland. De oorlog woedde in bijna het hele Molukse gebied. Onderweg werden Pattimura en zijn kameraden door middel van een listige streek door de Nederlanders gevangen genomen. Zij werden door het Gerecht in Ambon veroordeeld tot de doodstraf. De strijdlust van Kapitein Pattimura is nog steeds een bron van inspiratie voor de Molukse bevolking, tot nu toe. De persoonlijkheid van Pattimura, die veroordeeld is tot de galg, is een voortdurende herinnering geworden voor de Molukse bevolking. Bij de herdenking van de 189-ste Pattimura-dag op 15-5-2006 krioelden duizenden Ambonese burgers vanaf 4.00 uur ’s ochtends Oost Indonesische Tijd op die dag op het Vrijheids Plein rond het Pattimura Monument. Op die plek was indertijd Pattimura door de Nederlanders opgehangen. Burgers waren gekomen vanuit verschillende uithoeken om getuige te zijn van de fakkeloptocht ter herdenking van Pattimura, en van het ontsteken van het Pattimura-vuur door de Gouverneur van Maluku, Karel Albert Ralahalu op de plek waar Pattimura door ophanging ter dood was gebracht. Volgens waarnemers van Radio Vox Populi in Ambon waren er aanwezigen van vanaf vijf jaar, die door hun ouders waren meegebracht, tot die op een ver gevorderde leeftijd. Zij waren gekomen om te zien hoe de Ambonese jongeren de Pattimura-fakkel droegen. Drie blokken rondom stond het gemengde publiek dicht opeen. "Ik heb bewust mijn zoontje Mervin van vijf meegenomen om hem het enthousiasme voor Pattimura te laten zien, die de jongeren tijdens het fakkeldragen tonen", zei Nj. Juli Wattimena, een ambtenaar van een regeringskantoor in Ambon tegen Radio Vox Populi. Het is niet zozeer de strijd van Pattimura zelf, zei ze, maar dat hij eensgezind met de bevolking Nederland heeft bestreden. "Ook de huidige generatie moet aan deze houding van Pattimura een voorbeeld nemen, namelijk door gezamenlijk de wederopbouw uit te voeren. Dit gewest kan vooruitkomen als wij eendrachtig zijn en in het proces van wederopbouw na het Conflict niet kijken naar de onderlinge verschillen", zei ze. Niet lang daarna was het geronk van een motorkonvooi te horen vanuit de verte als een teken dat de Pattimura in aantocht was. Meer dan honderd motorrijtuigen geeft aan hoe spontaan de bevolking deelneemt aan het begeleiden van de Pattimurafakkels over zo’n lange afstand. Het geluid van de tifa(trom) en de tauri(blaasschelp) begeleidde de groep fakkeldragers, die in het rood gekleed waren. Ongeveer tien jongeren droegen de fakkels, terwijl meer dan twintig andere jongeren het getrokken zwaard hanteerden en de krijgsdans de tjakalele uitvoerden. Zelfs gedroegen sommigen van hen zich als een bezetene door in hun lichaam te steken of daar stukjes van af te snijden. Het ging er steeds magischer aan toe. Mensen schreeuwden hysterisch ter ere van de Pattimurafakkels. De situatie werd nog verhitter toen een groep jongeren een tjakaleledans opvoerden, begeleid met tifa en tauri. Na het ontsteken van de Pattimuravuur ging de gouverneur naar het plein om de plechtigheden te leiden. Daar waren de sociale leiders van Maluku en de stad Ambon al bij elkaar gekomen: alle dorpshoofden van Saparua, studenten en de groepen fakkeldragers en tjakalele-dansers, die afkomstig waren uit Batumerah en Mardika. In de rijen toeschouwers konden we unieke, ongewone dingen waarnemen. De ceremoniemeesters waren in oorlogskleding gestoken en de gouverneur als opperceremoniemeester droeg kleding van oorspronkelijk Moluks weefsel gemaakt. De Gouverneur droeg op dat moment de titel van Bapak Raja(koningstitel volgens de adat). Het grootste deel van de aanwezigen bij de plechtigheden droegen kleren van Moluks fabrikaat, maar de TNI/POLRI-mensen niet. In de rijen van dorpshoofden uit Saparua droegen allen staatsiekleding, terwijl in de rijen van de fakkeldragers en tjakalele dansers de mensen helemaal in het rood gekleed waren, met een rode hoofdband. Wat ook opvallend was dat in de rijen jongeren uit Batumerah en Mardika samen opgesteld waren, nota bene twee wijken met moslim respectievelijk christen gemeenschappen. Het Ambonese Conflict, dat op 19-1-1999 was uitgebroken, was begonnen met gevechten tussen groepen jongeren uit deze twee wijken. Maar nu is het Conflict opgelost. Hoewel met het zwaard uit de schede, en de speer in de hand, ging men toch binnen de rijen onbevooroordeeld met elkaar om. Rondom het ceremonieterrein stonden op die dag honderden brandende fakkels opgesteld als een haag erom heen. De Gouverneur van Maluku zei in zijn welkomsrede dat de Pattimuradag, die op elke 15 mei gevierd wordt, niet allen maar een viering moet zijn, maar dat die haar betekenis vindt in de strijdlust van Pattimura. "Wij moeten ons gewest weer opbouwen uit de chaos, vanuit het enthousiasme voor de strijd van Pattimura en zijn volk in die tijd", zei hij. Hij zei te hopen dat Maluku, dat nu weer rustig is nadat het door het Humanitaire Conflict van 1999 helemaal kapotgemaakt was, snel weer zal herstellen. "Als de huidige generaties moeten we samen de Pattimurastrijd voortzetten door de wederopbouw in alle sectoren voort te zetten", zo hoopt hij. De Minister van Bosbouw MS Ka’ban, die in de gelegenheid was om aan de plechtige optocht van de Pattimuradag deel te nemen, zei bewondering te hebben bij het zien van de Molukse samenleving, die bezig is met de opbouw vanuit de chaos als gevolg van het Conflict. Volgens Ka’ban is het getuige zijn van de Pattimura fakkeloptocht en de herdenking van de Pattimuradag voor hem een belangrijke levenservaring. "Tot nu toe heb ik hierover alleen in boeken gelezen, maar nu zie ik met eigen ogen hoe het bij een optocht op Pattimuradag toegaat. Dit is voor mij een zeer waardevolle levenservaring", verklaarde Ka’ban tegenover de pers. Evenals de Gouverneur bracht Ka’ban de boodschap aan de jonge Molukse generatie om aan het enthousiasme voor de Pattimurastrijd zin te geven in het voortzetten van de wederopbouw van het gewest. Op 15 mei 2006 werd behalve dat de Pattimuradag gevierd was ook deze dezelfde dag voor de Ambonese bevolking een belangrijk moment voor een andere zaak, namelijk de directe verkiezing van bestuurders voor de periode 2006-2011. Er werd gevreesd dat de uitvoering van deze bestuursverkiezingen in bepaalde kringen zouden kunnen leiden tot botsingen als gevolg van onderlinge belangenconflict tussen de kandidaten, maar kennelijk zijn de verkiezingen tot in de avonduren vreedzaam verlopen. Zoals in vorige jaren op 15 mei vaak de RMS-vlag gehesen werd, of RMS-stickers geplakt, zo is dat ook nu gebeurd. Op 15 mei(?) 2006 is een RMS-vlag aan gasballonnen in de lucht opgelaten, vermoedelijk door sympathisanten en aanhangers van de RMS. Maar ook deze RMS-vlaghijsing heeft er niet toe geleid tot provocatie van de bevolking tot onderlinge gevechten. ---------- Bron: www.radiovoxpopuli.com ; CAKALELE DAN SERATUS OBOR DI HARI PATTIMURA.

Indonesische Regering betrokken bij Terrorisme.

(Indonesian Government involved in Terrorist Activities) -------- Analyse van de RMS-Transitieregering uit een vijftal artikelen in de Molukse Pers in de maand -------- Ambon, 31-10-2005. ------- Volgens zijn verklaring wil de Indonesische Vice-President Yusuf Kalla zich niet bemoeien met de Jemaah Islamiah(JI) in Indonesië, een organisatie die in dit land terrorisme bedrijft. Dat komt erop neer dat dit een ondersteuning van deze misdadige praktijk is, die de betrokkenheid van de regering daaraan zichtbaar maakt. -------- Ondanks de protesten door de regering van Australië en van enkele andere landen is het bewezen dat de situatie in Indonesië zo is, dat de JI de hele moslim meerderheid domineert door middel van verschillende politieke en religieuze organisaties, en ook door radicale en fundamentalistische krachten, die zich in Indonesië stevig genesteld hebben. Het is duidelijk te zien aan de leugenachtigheid en huichelarij van Vice-President Yusuf Kalla, als een vertegenwoordiger van het land en volk, dat de regering zelf een terroristische regering is, en dat het volk zelf een terroristisch volk is. DAT HEEFT ALLES TE MAKEN MET HET IDEAAL VAN DEZE REGERING OM INDONESIË TE ISLAMISEREN. -------- De Minister van Justitie en Mensenrechten Hamid Awaludin heeft protest aangetekend tegen de Australische Minister van Buitenlandse Zaken, Alexander Downer, die op zijn beurt bezwaar maakt tegen de strafvermindering, die de Indonesische regering heeft gegeven aan de JI-leider Ba'asyir, en dat dit elk jaar weer doet. -------- Hieruit blijkt de bemoeienis van de regering met de rechtspraak inzake het terrorisme, welke rechtspraak lang niet op hetzelfde niveau staat als de rechtspraak tegen het terrorisme op internationaal niveau. Ondanks het verweer tegen de protesten van de regeringen van Australië en van andere landen liggen de bewijzen daarvoor voor het oprapen, met name de manier waarop de JI in Indonesië de meerderheid al domineert, en wel via verschillende politieke en religieuze organisaties, en de radicale en fundamentalistische geweldspotentie, die zich diep in Indonesië heeft genesteld. -------- Zo moet de instructie van President SBY tot oprichting van het Territoriale Commando (KOTER) in de vorm van een uit de TNI/POLRI samengestelde eenheid, ook gewaardeerd worden als een vorm van huichelarij, als een manoeuvre om zichzelf als president waar te maken tegenover de internationale wereld. Tot nu toe zijn er al vaak concrete gevallen gesignaleerd van misdaden van de TNI/POLRI, die duidelijk en concreet zijn gepleegd binnen de maatschappij, zowel openlijk als op geheimzinnige wijze, maar die allen met elkaar het effect hebben van EEN SOORT TERRORISME, DAT AL MAAR DOOR SLACHTOFFERS EIST, EN WEL IN MEERDERHEID IN MOSLIMKRINGEN. -------- Daarom bestaat er onder de bevolking grote verwarring over dit Samengestelde Commando. Deze verwarring is gebaseerd op praktijkervaringen met het ORDE BARU-regiem, als een kwelgeest die burgers opoffert. -------- En dan is er ook de oproep van de Vice-President Yusuf Kalla aan het adres van een organisatie als de Vereniging van Moslim Ex-Studenten (KAHMI) om mee te doen met het tot de orde roepen van de bevolking, iets dat we overigens alle moslimorganisaties in Indonesië zien doen. --------- Dit is ook al bewezen in het geval van de opslag van wapens en logistieke attributen in de STAIN-Maluku school in Ambon, waar nu helemaal niet meer over gepraat wordt, en tot nu toe ook geen juridisch proces over is geweest. Dat betekent dat alle regeringsdepartementen, zowel civiel als militair, en ook privé-instellingen, al door de Indonesische moslims als terroristische instellingen worden beheerd en beheerst. --------- Daarom zit er in de beschuldigingen van de ex-President Gus Dur over de betrokkenheid van de Indonesische politie en leger (TBI/POLRI) bij de eerste bomaanslag op Bali, een kern van waarheid, want zowel op grond van zijn kennis als president, als van zijn ervaring als leider van de moslim politieke partij (de NU), heeft hij stellig veel informatie gekregen uit de rapportages van zijn ambtenaren en van medewerkers van zijn partij. ---------- DAAROM BENADRUKT GUS DUR DAT WELISWAAR DE JI VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE BOMAANSLAGEN OP BALI I EN II, MAAR DAT OOK DE TNI/POLRI DAAR EEN ROL IN SPEELT. ----------- Bron: (1) Kalla: Indonesia tidak pernah akui JI; Metro Maluku, 10-10-2005 (2) SBY: jangan hidupkan lagi Militerisme dengan Dalih anti-Terror; Maluku Metro, 13-10-2005; Remisi Ba'asyir; Downer tidak bisa dikte RI ; Ambon Ekspres, 12-10-2005; KAHMI diminta ikut menertibkan Bangsa; Info Baru, 13-10-2005, Gus Dur:Polisi atau Tentara kemungkinan terlibat Serangan Bom Bali 1; Info Baru, 19-10-2005 ; LAPORAN KRONOLOGIES KONDISI MALUKU BULAN OKTOBER TAHUN 2005, NR. INDUK 2. (Dit Rapport is in het bezit van de Gerakan Maluku)

21.5.06

BERITA DARI MALUKU 18MEI2006

PIMPINAN HARIAN PRESIDIUM FRONT KEDAULATAN MALUKU UNTUK RMS Ambon, 18 Mei 2006 ------------- BERITA HANGAT UNTUK DIKETAHUI SELURUH MASYARAKAT DAN ORGANISASI2 POLITIK DAN HAM MALUKU DI MANA SAJA, KHUSUSNYA DI BELANDA. ----------- Pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2006, Semmy Waileruny, Ketua Harian Presidium FKM-RMS, diterima oleh Delegasi Palang Merah Internasional di Kota Ambon. ---------- Dalam pertemuan ini beliau menguraikan dan sekaligus melaporkan segala kejahatan, penganiayaan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat penguasa NKRI (TNI dan PolRi) terhadap aktivis2 FKM-RMS di Maluku. --------- Anggota2 aparat (TNI, PolRi dan INTEL) yang berpakaian sipil, maupun berpakaian dinas, masih melakukan intimidasi terhadap para aktivis FKM-RMS yang telah bebas dari penjarah. Misalnya di Negeri Allang : dalam waktu2 tertentu maka para aktivis FKM-RMS diperintahkan untuk datang berkumpul di baileo negeri tanpa ada maksud yang jelas. Karena penyanderaan ini mereka tidak bisa pergi ke kebun dan mengerjakan sesuatu untuk makan hari2. ----------- Ketua Harian Presidium FKM-RMS kalau keluar dari rumahnya tetap beliau diikuti INTEL. Saat ini beliau dan para penasehat hukumnya masih sibuk dengan menyusun pembelaan terhadap tuntutan Jaksa (7 tahun penjarah). Tuntutan ini tidak ada dasar, semuanya ini adalah kepentingan politik. ----------- Selanjutnya untuk diketahui juga bahwa banyak para aktivis FKM-RMS yang masih menjadi ‘target operasi’, berarti mereka harus selalu menyembunyikan diri dari aparat NKRI. ---------- Dari 3 orang tersangka dalam kasus pengibaran bendera RMS pada tanggal 25 April yang baru lalu, dua sudah bebas dan Ny. Popy Hogendorp masih ditahan sebagai tersangka dan telah dipindahkan ke Rumah Tahanan Waiheru. ----------- Para pejuang dan rakyat di tanah air mengharap kiranya seluruh masyarakat dan organisasi2 politik dan HAM Maluku di Belanda dan di mana saja segera melakukan sesuatu supaya kejahatan, penganiayaan, pelanggaran HAM dan hukum, intimidasi dan penindisan NKRI terhadap bangsa Maluku dapat terungkap di forum internasional. ----------- Juru Bicara Ketua Harian Presidium FKM untuk RMS Email: alifuru@casema.nl Tel. 0623307474

18.5.06

INTEL neemt RMS wel degelijk serieus

(Indonesian Intelligence really taking seriously RMS) ------- Groningen, 12-5-2006 ------- In een RMS-analyse van de Indonesische Veiligheidsdienst (BIN = Badan Intelijen Negara = Orgaan voor Staatsveiligheid) verwacht je eerder misleidingen dan onthullingen. Lezende het artikel de INTELIJEN-Tabloid, waarvan we hieronder de vertaling weergeven, blijkt dit ook wel te kloppen. Maar er zijn toch ook verrassingen. --------- We registreren hier een vijftal misleidingen: -------- 1.) De RMS-Proclamatie zou uitgevoerd zijn na de erkenning door Nederland van Indonesië als soevereine staat. Dat is niet waar: de RMS-Proclamatie is uitgevoerd na schending door Indonesië van de Overdrachtsovereenkomst met Nederland. -------- 2.) De bloedige aanval op 19-1-1999 in Batumerah zou zijn uitgevoerd door RMS-ers. Dit is een veronderstelling. Het is evengoed mogelijk dat de actie in Batumerah een verdedigingsactie was van christenen, waar misschien ook RMS-ers bij betrokken zijn geweest. De RMS heeft niet voor niets een defensie (pertahanan). In het INTELIJEN-artikel zelf staat dat de regering de vraag wie de provocateurs zijn nooit heeft beantwoord. ---------- 3.) Minimumstraffen van grote aantallen RMS-vlaghijsers zijn niet in de orde van 3 maanden, maar van een jaar en drie maanden = 15 maanden(de 70 Aborunezen, SGM). ---------- 4.) RMS-vlaghijsacties zouden geleid moeten hebben tot repressie door de TNI/POLRI. Dit was volgens INTELIJEN de bedoeling van de RMS-activisten. Maar ze hebben niet geleid tot gewelddadig optreden van het veiligheidsapparaat, maar tot communale conflicten. ---------- Zo wordt de RMS de kerusuahan in de schoenen geschoven. Maar in de eerste plaats zijn de vlaghijsacties uitgevoerd om de aandacht van de wereld te trekken voor het feit dat het Molukse volk onafhankelijk wil zijn. In de tweede plaats zijn communale conflicten veroorzaakt door provocateurs, die niet met zekerheid bekend zijn, omdat de Indonesische overheid het nalaat om daar onafhankelijk onderzoek naar te laten doen, waartoe ze zich in het Malino II Akkoord verplicht heeft. ---------- 5.) De Nederlandse regering zou de RMS steunen. Nou, nog nooit wat van gemerkt, maar in zekere zin is het wel zo. Nederland geeft haar Molukse staatsburgers in elk geval welvaart en vrijheid, een goede basis voor de strijd. Indonesië is meer bezig met het Molukse volk te marginaliseren, uit te buiten en als volk kapot te maken, zodat het geen kant uit kan. Wat dat betreft is de Nederlandse behandeling een pré. ---------- Maar onthullingen en verrassingen zijn er ook; een tweetal is zeer de moeite waard om bij stil te staan. --------- 1.) De Kleine Kerusuhan. -------- In de beschrijving van de gebeurtenissen op 25-4-2004 (de zogenaamde kleine kerusuhan) geeft de INTEL openlijk toe, dat de slachtoffers ervan (40 doden en 200 gewonden, SGM) moslims waren, en dat die om het leven zijn gekomen door geweerkogels van het veiligheidsapparaat. De erkenning van dit feit is al zeer verrassend, maar onthullend is ook het achterliggende strategische concept. RMS-vlaghijsers doodschieten kan niet om het gevaar van een buitenlandse interventie te voorkomen. Dat er moslimslachtoffers vallen om RMS-valghijsacties te verhinderen is blijkbaar geen enkel probleem. -------- Toch zit er wel logica achter dit concept. Zo is gemakkelijk de RMS als schuldige aan te wijzen als oorzaak van geweld. Bij veel moslims gaat dat er in als koek; dat weten we wel uit discussies op het internet. --------- De INTEL legt een zware verantwoordelijkheid bij moslimgroepen(met name het Front voor de Verdedigers van de NKRI, SGM), en dit kan bij christenen weer aanleiding zijn tot wantrouwen tegen moslims; zo werkt het mechanisme van de provocatie. --------- Bovenstaande is ook een verklaring waarom moslims niet meedoen met RMS-vlaghijsingen, en er zo fel tegen zijn. Christenen gaan voor dit soort acties achter de tralies, maar voor de moslims is het een kwestie van leven of dood. Molukse christenen en Molukse moslims worden door de NKRI-autoriteiten voor dit dilemma geplaatst. Als dat geen STAATSTERREUR is, wat is het dan wel? --------- Wie zijn de provocateurs en door wie worden ze betaald? Dat is wat maar nooit uitgezocht wordt door de Indonesische autoriteiten, en dat is de reden waarom het waarschijnlijker is dat deze provocateurs gezocht moeten worden, juist in kringen van het Indonesische overheidsapparaat, en niet in die van de RMS. -------- Bedankt INTEL voor de bevestiging van wat we al lang wisten! ---------- 2.)Confederatie van de Republieken Maluku en Papua. ---------- Voor de oplossing van het RMS-probleem zijn er al allerlei mogelijke modellen aangedragen, waaronder Maluku als onafhankelijk Staat in een Indonesische Confederatie, of in een Melanesische Confederatie. --------- De INTEL doet hier de onthulling dat Molukkers en Papua's in Jakarta praten over een beperktere CONFEDERATIE VAN REPUBLIEKEN MALUKU EN PAPUA. Deze optie zou al langer in bespreking zijn in het kader van de Pacific-diplomatie, en Vanuatu speelt daarbij een voorname rol. Volgens de INTEL willen betrokken gesprekspartners dit plan in het jaar 2009 verwezenlijkt hebben. --------- In dat kader wordt er ook gestreefd naar de vorming van een Moluks Volkscongres naar het voorbeeld van het de Papua Volksraad, die nu al bestaat, en zelfs al enigszins functioneert. Natuurlijk wil Indonesië dit verhinderen met allerlei middelen, diplomatieke en sociale, maar militaire middelen worden wijselijk niet in dit rijtje genoemd. Dat is een heel wezenlijke zaak. Dan is er nauwelijks meer een legitieme reden voor de massale aanwezigheid van het Indonesische militaire apparaat in Papua en Maluku, en als de Indonesische regering dan zulke goede bedoelingen heeft met de beide volken, dan moet ze ook open, transparant zijn naar buiten toe, en dus bijvoorbeeld een vrije pers toestaan. Dat zou al winst zijn. ------------ Wat Maluku betreft: MALUKU LOOPT NOG ACHTER OP PAPUA EN ATJEH. Maluku heeft geen Nationaal Congres, zoals de Papua's die wel hebben; een experiment met een Moluks Nationaal Congres in Nederland is mislukt. De Atjehers hebben uitzicht op locale Atjehse politieke partijen, en daar schijnt in Maluku ook nog niemand om te vragen, iedereen stemt braaf op partijen die hun basis hebben in Jakarta. ---------- Van belang is om een Moluks politiek leiderschap in Maluku zelf te ontwikkelen, dat niet aan het handje van Jakarta loopt(Volkscongres/RMS-Transitieregering). De samenwerking met de Papua's ligt voor de hand. Blijkens het INTEL-artikel is Indonesië er als de dood voor. Waarom nog zo huiverig? --------- De Indonesische Veiligheidsdienst, de BIN, is een leugenfabriek en een moordenaarskliek(Munir), maar de verstandelijke vermogens is niets mis mee. BIN en RMS zijn beide pienter, alleen hanteren ze een verschillend stelsel van normen en waarden. Maar eens zien wie er uiteindelijk bij de internationale gemeenschap op dit punt aan het langste eind trekt! Selamat Berdjuang, --------- Pas op de Alliantie tussen RMS en OPM! INTELEJEN, Tweemaandelijks Tijdschrift No. 4, Th. III/2006/21 April – 4 Mei. -------- De datum 25 April is de dag waarop herdacht wordt dat de Republiek der Zuid-Molukken(RMS) is opgericht. De dagen rond deze eenzijdige herdenking door RMS-ers in Maluku worden vaak gekenmerkt door harde acties waarbij er onschuldige slachtoffers vallen. -------- "We moeten de geschiedenis niet vergeten, want die kan zich herhalen op een meedogenloze manier". --------- Deze uitdrukking is precies van toepassing op de bedreiging die er uitgaat van de sinds 25 april 1950 bestaande separatistische beweging RMS: de oprichting van de RMS moeten we ons goed herinneren! -------- Het bewijs is al geleverd dat de RMS veel slachtoffers heeft gevergd onder de onschuldige burgerbevolking. --------- Tegen de tijd dat de verjaardag van de RMS gevierd wordt, op 25 April van dit jaar, worden er weer stilletjes allerlei clandestiene activiteiten uitgevoerd door RMS-aanhangers, waarvoor heden ten dage de verantwoordelijkheid ligt bij het Front voor de Soevereiniteit van Maluku(FKM). ---------- Volgens informatie van de Indonesische Veiligheidsdienst is er op 29 maart jongsleden in Jakarta al een vergadering gehouden ter voorbereiding van provocatieacties in Maluku met betrekking tot de 55-ste RMS-verjaardag. ------- En daarbij wordt geen half werk geleverd: deze vergadering is gehouden gelijktijdig door OPM en RMS samen. ------- Op de agenda van deze vergadering, die gehouden is in het Hotel Milenium, stond de realisatie van de oprichting van een CONFEDERATIEVE VAN DE REPUBLIEKEN MALUKU EN PAPUA in het jaar 2009. -------- En dat is nog niet alles. Op een daaropvolgende vergadering in hetzelfde hotel op 4 april 2006, is meer gedetailleerd besproken over de uitvoering van de viering van de RMS-verjaardag. -------- Het is de bedoeling dat op 25 april 2006 ongeveer 10.000 FKM-sympathisanten een lange mars zullen houden vanuit het FKM-bolwerk Kudamati naar het Vrijheids Plein, in het Centrum van Ambon. --------- De viering zal ook worden uitgevoerd in Jabotabek(de Randstad Jakarta, Bogor, Tangerang en Bekasi, SGM). De activiteiten zullen worden opgebouwd in Jakarta op 9 april rond op die dag te houden kerkdiensten. ---------- "Er zal ook een persconferentie gehouden worden in Jakarta, maar een gesloten persconferentie: alleen buitenlandse journalisten zullen de persconferentie mogen bijwonen", heeft iemand pas geleden gemeld. -------- Ondertussen is er ook uit Amerika bericht gekomen van de FKM-leider Alex Manuputty. Hij heeft een geschreven redevoering overgefaxt. Die zou op de aanstaande verjaardag van de RMS moeten worden voorgelezen bij het hijsen van de vlag. -------- Gewelddadige Acties. -------- Aan de viering en de daarmee gepaard gaande provocaties van de verjaardag van de RMS, die is geproclameerd op 25 april 1950, is altijd de zorg verbonden, dat die zal uitlopen op ongeregeldheden. --------- Zoals vanouds al is bewezen leidt de viering van de RMS-verjaardag tot het vallen van onschuldige slachtoffers, zoals de moslimgemeenschap in Ambon. -------- Denk maar eens aan de bloedige gebeurtenissen op de dag van de Idul Fitri, 19-9-1999, in Ambon. Honderden moslimburgers werden te midden van de viering van het overwinningsfeest aangevallen en vermoord in Batumerah. -------- DEZE ANARCHISTISCHE ACTIE, DIE ACHTERAF GEZIEN IS UITGEVOERD DOOR VOLGELINGEN VAN DE RMS, heeft zich daarna over de hele Molukken verspreid en heeft geleid tot duizenden doden onder de bevolking. Deze burgeroorlog met een religieuze achtergrond heeft zich verspreid zonder dat het veiligheidsapparaat dit onder controle heeft kunnen krijgen. ---------- Wie is de aanstichter van al deze gewelddadigheden? Tot op dit moment is er van de zijde van de regering nog geen verklaring voor gegeven, terwijl zij ooit beloofd heeft dat ze zal onthullen wie de provocateurs van de onlusten in Ambon zijn. ------- Enkele dagen voor de Idul Fitri tragedie had het veiligheidsapparaat al lucht gekregen van aantal ex-RMS-ers die in Nederland gevestigd zijn en die terugkeerden naar Ambon. Zij hebben bij die gelegenheid ook een ontmoeting gehad met de Minister van Binnenlandse Zaken, Syarwan Hamid. Zo bezochten ze ook het dorp van hun voorouders, en niet lang daarna braken de onlusten uit. --------- Twee dagen na de het uitbreken van de onlusten, om ongeveer 12.00 uur 's middags, werd de rood-wit-blauw-groen gekleurde RMS-vlag gehesen in de wijken Karang Panjang, Gunung Nona en Kudamati. Dit gebied staat bekend als een christelijke basis in Ambon. --------- In de namiddag, om 16.00 uur, werd er een RMS-document gevonden, dat gedateerd was op 22-2-1997, dat ondertekend was namens het Nationale Comité van de RMS door F.L.J. Tutuhatunewa. -------- De vondst werd gedaan in het woonhuis van Edwin Manuputty, die zich eigenlijk alleen maar zou moeten beperken tot zijn werk, en dat is dat van een ambtenaar op het Ambonse Statistische Bureau, Eerste Niveau, Maluku. -------- Het gevonden document bevatte doorhalingen in een conceptbrief aan D. Sahalessy, waarin deze werd verzocht om sympathie en ondersteuning te zoeken bij Amnesty International voor de vrijheidsstrijd van het Molukse volk. Daarin stond kritiek tegenover de regering van de RI als zijnde de bezetter van Maluku. --------- Al voor het bloedige Idul Fitri-incident waren er al RMS-symbolen en RMS-leuzen opgedoken. Zo zijn er ook pro-RMS-leuzen gehoord tijdens demonstratie van UNPATTY-studenten op 12-18 november 1998, voor de dienstgebouwen van het gewestelijke leger van Maluku (KOREM) 174/Pattimura ---------- Bewijzen dat de genocide die gepleegd is op Idul Fitri inderdaad is uitgevoerd door RMS-aanhangers zijn gevonden in een RMS-kamp in de bossen op het eiland Ceram, en wel precies 5 kilometer van het tuindorp Sopolesi, Tehoru, District Midden Maluku. De vondst die gedaan is op 3 januari 2000 betrof een RMS-vlag met afmetingen van 90 x 35 cm, aangebracht aan een bamboepaal van drie meter hoog, en ook wat andere zaken in de vorm van vijf zakken rijst en twintig dozen snelkookbami en een kookfornuis. Het vermoeden bestaat dat dit kamp slechts één van de RMS-kampen is, die verspreid voorkomen op een groot aantal plaatsen. ---------- Twee jaar daarna werden de sporen van de daders achter het zeer bloedige conflict nog duidelijker. Het gaat om de Executieve Leider van het Front voor de Soevereiniteit van Maluku(FKM), Alex Manuputty, die het initiatief nam tot het hijsen van de RMS-vlag op het erf van zijn woonhuis in Kudamati, Ambon. ----------- Deze hijsing van de RMS-vlag gebeurde op de 50-ste verjaardag van de RMS, op 25-4-2001. Het was de eerste keer dat het FKM zich manifesteerde in het Molukse gebied. De kwestie is, dat de separatistische RMS-beweging door de regering was vernietigd en de RMS een beweging werd die alleen maar bestond buiten Indonesië, namelijk in Nederland. ----------- Als gevolg van deze provocatieactie van de RMS heeft de Politie van Maluku in juni 2001 Alex Manuputty gevangen genomen op beschuldiging van het overtreden van de artikelen 106 en 110 van het Indonesische Wetboek van Strafrecht; in die artikelen gaat het om staatsondermijning. --------- En was het nu afgelopen met het hijsen van RMS-vlaggen, toen de FKM-leider Alex Manuputty was opgepakt door dienaren der wet? Allerminst. In de volgende jaren 2002, 2003 en 2004 werden op 25 april in Kudamati RMS-vlaghijsingen uitgevoerd door zijn aanhangers. Op de RMS-verjaardag van 25-4-2002 arresteerde het veiligheidsapparaat minstens 25 volgelingen en ondersteuners van het FKM. --------- Ondertussen was al tussen de moslims en de christenen van Maluku het Malino Akkoord ondertekend. Eén van de punten in het Akkoord waar op 12-2-2002 de handtekeningen onder waren gezet, is de bepaling dat elke vorm van de separatistische RMS verboden is. ---------- En jawel, zonder zich ook maar iets van het Malino Akkoord aan te trekken, sleepten de aanhangers van het FKM de Gouverneur van Maluku en de Procureur-Generaal ter plaatse voor het gerecht vanwege het arresteren en gevangennemen van verdachten van het hijsen van de RMS-vlag. ---------- Het hijsen van de RMS-vlag door het FKM werd ook uitgevoerd op ander plaatsen, zoals op het eiland Saparua, Midden Maluku, wat heel duidelijk een overtreding van de wet was. --------- Een jaar later, op 25-4-2003 werd de RMS-vlag opnieuw gehesen. Alleen was deze keer het aantal mensen dat betrokken was bij de vlaghijsacties van de Regenboogvlag veel groter. Veel meer dan honderd RMS-aanhangers werden gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld. Maar de straffen die ze voor deze overtredingen kregen waren veel te laag. Ze kregen slechts drie maanden cel. ---------- Maar de aanhangers van Alex Manuputty hadden niets geleerd; op de RMS-verjaardag van 25-4-2004 gingen ze door met het hijsen van de RMS-vlag. Honderden RMS-aanhangers plaatsten de RMS-vlag in Kudamati. Daarna werden enkele FKM-activisten door de politie naar het Hoofdbureau van Politie van Maluku opgebracht. ----------- Deze gebeurtenis wekte de woede van pro-NKRI-groepen van de moslimzijde. De NKRI-groepen namen onmiddellijk actie, waardoor er weer een conflict uitbrak waarbij slachtoffers vielen. Er werden tientallen doden geregistreerd aan de kant van de NKRI-aanhangers, in het algemeen als gevolg van beschietingen door het veiligheidsapparaat. Het vallen van zoveel slachtoffers onder NKRI-aanhangers maakte een breed gedragen protest los in de samenleving, van Ambon tot Jakarta toe. De "laat maar waaien"-houding van het veiligheidsapparaat komt in sterke mate voort uit de strategie, die wordt gehanteerd om te verhinderen dat de RMS-massa's provocaties uitvoeren. ----------- Het hijsen van de RMS-vlag wordt inderdaad uitgelegd als niet anders dan een verzetsactie tegen de legitieme soevereiniteit van de NKRI. Maar het veiligheidsapparaat is gedwongen terughoudend te zijn met het schieten op RMS-aanhangers. ---------- "Dit is een onderdeel van het scenario van het zich afscheiden van Maluku. RMS-ers hopen dat de TNI/POLRI het geweervuur op RMS-aanhangers richt. Als dat zou gebeuren dan zou dat een aanleiding zijn om een verzoek te doen om een VN-interventie ", zei een woordvoerder van de politie. -------- Voorstel voor een Confederatie. -------- Het voorstel om op het internationale niveau Maluku en Papua met elkaar te verbinden in een CONFEDERATIE VAN DE REPUBLIEKEN MALUKU EN PAPUA stamt al vanaf 1998 uit een marathononderzoek in Nederland en Vanuatu, twee landen die de separatistische bewegingen van de RMS en het OPM logistieke ondersteuning bieden. Het basisconcept is dat Maluku en Papua niet van elkaar gescheiden mogen worden, beide volken horen bij de Melanesische volkerengemeenschap. Deze kwestie berust op het samenvoegen van de concepten van de Morgenstervlag (Papua) en de Regenboogvlag (Maluku). Nadat er ongeveer 15 keer in Vanuatu een bijeenkomst over deze zaak is gehouden, is er overeengekomen dat alle landen van het Pacific Forum diplomatieke toegang verlenen aan aanhangers van het concept van de Maluku-Papua zelfstandigheid, inbegrepen de uitgifte van een paspoort. ----------- Aan bijna alle bijeenkomsten in Vanuatu deden ook Maluku en Papua mee. Maar behalve de kwestie van de vlag was het meest klemmende probleem, dat er voor de oprichting van CONFEDERATIE VAN DE REPUBLIEKEN MALUKU EN PAPUA nog geen Moluks maatschappelijk orgaan bestaat vanwege het feit dat in Ambon het Communale Conflict was uitgebroken. -------- Hoewel er vanaf 1998 in Nederland al "Molukse Volksmissie" bestond, als een middel tot voorbereiding van een MOLUKS NATIONAAL CONGRES, is het de Molukkers in Nederland tot nu toe nog niet gelukt de vorming van een MOLUKS NATIONAAL CONGRES van de grond te krijgen. ----------- Ondertussen was het in 1998 de OPM al wel gelukt om een Volkscongres op poten te zetten. Dit Volkscongres had voor de twee separatistische bewegingen een hoogtepunt moeten worden onder het mom van het rechtzetten van de geschiedenis. HET IS DUIDELIJK DAT HIER DE RMS IN ONTWIKKELING ACHTER LIGT OP DE OPM. --------- Daarom zouden in gelijke tred met de rijping van de situatie in Papua, die op dit moment verhit is als gevolg van een Australische provocatie, de activiteiten van de RMS-ers eigenlijk moeten worden aangescherpt. ZIJ MOETEN HET KLAARSPELEN OM HET VEILIGHEIDSAPPARAAT TE PROVOCEREN TOT REPRESSIEF GEDRAG, DAT DIRECT TOT INTERNATIONALE REACTIES ZOU LEIDEN. --------- Maar dat is mislukt, omdat de RMS – manoeuvres, gebruik makend van de zwaktes van de NKRI in de reformatieperiode, alleen maar horizontale conflicten tot gevolg hadden, en niet hebben geleid tot repressie van het veiligheidsapparaat. Wat in feite gebeurde is dat er gevechten uitbraken tussen NKRI-milities en separatisten. --------- Welnu, om het doel van hun provocaties te bereiken gingen ze er steeds door met op elke RMS-verjaardag vlaghijsingen uit te voeren, in de hoop dat dit tot chaos zou leiden, waarin RMS-ers het slachtoffer zouden worden van militair geweld. Er was zelfs sprake van dat om deze situatie aan te scherpen de Nederlandse regering RMS-ers bijeenbracht om ze in gereedheid te brengen om naar Maluku teruggebracht te worden. ---------- Op dit moment zijn er ongeveer 128.000 Nederlandse burgers van Molukse afkomst. Zij zullen worden klaargestoomd om een MOLUKS NATIONAAL CONGRES te ondersteunen, dat vóór het jaar 2009 gerealiseerd moet worden. -------- Deze situatie lijkt precies op die van de Oost-Timorezen, die in de tijd voor het referendum in 1999, als gevolg waarvan deze provincie van de NKRI is losgemaakt, uit Australië naar Oost-Timor terugkeerden. ---------- DE RMS EN DE DIPLOMATIE VAN DE RI IN HET BUITENLAND. Van de Redactie. ----------- Aanstaande 25 april is de Proclamatiedag van de Republiek der Zuid-Molukken. Gewoonlijk worden speciaal op deze dag door RMS-sympathisanten RMS-vlaggen gehesen, zowel in het geheim als openlijk, om de geboortedag van deze separatistische beweging te herdenken. -------- In het licht van de ervaringen in Abepura, Papua (vijf mensen van het Indonesische veiligheidsapparaat doodgeslagen door Papuaburgers, SGM)zal het veiligheidsapparaat duidelijk geen verliezen willen incasseren, ook niet met betrekking tot de verjaardag van de bovengenoemde RMS. --------- Op dit moment voert het veiligheidsapparaat extra veiligheidsmaatregelen uit, waaronder het in de gaten houden van buitenlanders, die in bovengenoemde provincie activiteiten ontplooien. ------------ Dit is allemaal vanzelfsprekend dat dit gebeurt. De regering wil behalve een herhaling van de gebeurtenissen in Abepura, zeker ook niet nog eens die bloedige gebeurtenissen zoals die een paar jaar geleden in Ambon hebben plaatsgevonden. ------- De RMS is de naam van een beweging die op 25-4-1950 door Soumokil is opgericht. De RMS-proclamatie heeft plaatsgevonden nadat Nederland Indonesië erkend had als een soevereine staat. Her waren uiteindelijk Molukkers die loyaal waren aan Nederland die de RMS hebben geproclameerd.. ----------- Feitelijk zijn separatistische bewegingen de gewoonste zaak van de wereld en komen ze frequent voor in verschillende gebieden in de wereld. Maar de kwestie in dit verband is, hoe de staat de opkomst van een separatistische beweging kan indammen. Dat kan alleen maar gedaan worden door middel van diplomatie, binnenslands en in het buitenland. --------- Het geval van het geven van verblijfsvergunningen aan 42 van de 43 Indonesische asielzoekers uit de provincie Papua door de Australische regering is een goed voorbeeld van inmenging van een vreemd land (lees Australië) in de binnenlandse aangelegenheden van Indonesië. ---------- Het is mogelijk dat de momenten van de verhitte situatie in Abepura, en het verstrekken van protectionistische visa door Australië aan 42 Indonesische staatsburgers uit Papua, ook door de bovengenoemde RMS-sympathisanten benut kunnen worden. Om te voorkomen dat dit gebeurt zijn er verschillende beleidslijnen, die door de regeringen uitgezet dienen te worden. In de eerste plaats is het noodzakelijk dat de activiteiten van de staatsveiligheidsdiensten geïntensiveerd zullen worden, vooral in de conflictgebieden, zodat het opkomen van een separatistische beweging bijtijds kan worden geregistreerd. -------- In de tweede plaats moeten in het beleid sociale harmonie, menselijke toenadering en rechtvaardigheid een meer prominente plaats krijgen, vooral in gebieden die als gevolg van de aanwezigheid van bovengenoemde separatistische bewegingen, in een crisissituatie verkeren. --------- Waarom brengen we deze zaak naar voren? Een repressieve houding zou niet nodig moeten zijn om bovengenoemde bewegingen uit te schakelen. Zo'n houding zou níet fout zijn als de integriteit van de NKRI wordt bedreigd. Maar deze benadering is ook nodig omdat loyalisme aan separatistische bewegingen, altijd ontstaat waar er sprake is van een toestand van onrecht, en ook als er een welzijnskloof tussen mensen bestaat. Welnu, als deze problemen uit de weg kunnen worden geruimd, dan kunnen ze ook niet door mensen die loyaal zijn aan het separatisme, worden opgeblazen. ---------- In de derde plaats moet er aandacht besteed worden aan de buitenlandse diplomatie. Het moet worden toegegeven dat in verschillende zaken, zowel in de behandeling van de kwestie Oost-Timor (dat zich uiteindelijk van Indonesië heeft afgescheiden), Atjeh en Papua, de diplomatie van de regering in AL deze gevallen is tekortgeschoten. Daarom moet de Indonesische diplomatie onmiddellijk een goede opknapbeurt gegeven worden, zodat op zijn minst de buitenlandse steun aan de separatistische bewegingen in Indonesië verlaagd wordt. Bovendien is het nodig dat er door middel van diplomatieke activiteit een hard beleid uitgevoerd wordt tegen landen die de separatistische bewegingen steunen. --------- Het beleid van de regering van Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tegenover de Australische regering, door het afgeven van verklaringen van ontevredenheid over het Australische beleid, is in deze zin een juist beleid. ---------- In dit verband zijn er hierover door SBY de volgende verklaring afgelegd: -------- "De Indonesische regering wil goede betrekkingen aanknopen met andere landen, die de soevereiniteit en de waardigheid van een staat niet compromitteren. Indonesië neemt echter GEEN tolerante houding aan tegenover wat voor elementen dan ook, ook al komen die uit Australië, die steun geven aan separatistische bewegingen in Indonesië. Dit is de grondhouding van het Indonesisch beleid". SBY zei dit met nadruk. ----------- ZO MOET DE INDONESISCHE REGERING TE WERK GAAN! -------- Bron: Correspondentie met FKM-kringen; WASPADA ALIANSI RMS-OPM. ---------- NB: Hieronder de transcriptie van de oorspronkelijke Indonesische tekst van dat gedeelte, waarin wordt uitgelegd dat het soms nodig is om moslims te doden om de RMS de wind uit de zeilen te nemen: ---------- "Tak kapok dengan ulahnya mengibarkan bendera RMS, pengikut Alex Manuputty kembali merayakan HUT RMS pada 25 April 2004. Ratusan pendukung RMS memancangkan bendera RMS di Kudamati. Kemudian, beberapa aktivisnya diarak polisi ke Markas Polda. ----------- Peristiwa ini segera menimbulkan amarah kelompok pro-NKRI yang muslim. Lalu terjadi konflik dengan kelompok NKRI yang memicu jatuhnya korban. Tercatat puluhan korban tewas di pihak pendukung NKRI yang umumnya justru karena tembakan yang dilepaskan aparat . -------- Jatuhnya banyak korban di kalangan massa pendukung NKRI itu menimbulkan protes luas masyarakat dari Ambon hingga Jakarta. Sikap "pembiaran" yang dilakukan aparat keamanan seolah memberi kesan bahwa mereka tidak netral dalam konflik ini. Mangapa? Menurut analisis intelijen, aksi "pembiaran" oleh aparaat itu lebih disebabkan strategi yang dilakukan untuk menghindari provokasi massa RMS. Pengibaran bendera RMS memang tidak dapat ditafsirkan lain kecuali mencerminkan pembangkangan terhadap wilayah kedaulatan hukum NKRI. ---------- Namun aparat seperti terkekang untuk tidak melakukan penembakan ke pihak pendukung RMS. "Ini bagian dari skenario lepasnya Maluku yang mengharapkan adanya letupan senjata aparat TNI dan Polri terhadap pendukung RMS. Bila itu terjadi maka ada alasan internasional untuk mengundang masuk PBB", katanya. ----------- Tot zover het citaat, SGM.

Timor voor de Timorezen.

Timor voor de Timorezen. (Timor for the Timorese) Groningen, 17-9-2006 Het kolonialisme heeft in Melanesië veel overhoop gehaald. Grenzen zijn getrokken dwars door nationale gebieden heen: Papua(W. Papua en PNG), Solomons Eil.(Solomons Eil. en Bougainville-Noord-Solomons), Timor(O.Timor en W. Timor). En alsof dat nog niet genoeg is, is nu de NKRI druk bezig in het door haar gekoloniseerde deel van Melanesië de provincies op te splitsen(Maluku(N. Maluku en Maluku) en W. Papua(W. Papua-Jayapura en W. Irian Jaya-Manokwari). In Timor zijn er groepen die dit niet langer meer accepteren. Om de scheefgegroeide historische lijnen weer recht te trekken, streven ze naar een staat met de veelbetekenende naam Groot-Timor. Een nieuwe kopzorg voor de Indonesische Eenheidsstaat, die zo erg gefixeerd is op zijn territoriale integriteit. Zie onderstaand artikel. Selamat Berdjuang. ----------- Indonesische Leger voorbereid op Stichting Staat Groot-Timor. TEMPO INTERAKTIF; 16-5-2006 ------ Reporter: Jems de Fortuna. ---------- Kupang:Er wordt in het District Belu, in het grensgebied van de Provincie NTT(Nusa Tenggara Timur-Kupang)weer gepraat over de stichting van de Staat Groot-Timor. Het Nationale Leger van Indonesië(TNI)neemt deze zaak zeer serieus en is van plan om in het zuidelijke deel van het District Belu twee compagnie-eenheden te stationeren. Dit gebied is naar wordt vermoed het centrum van de beweging van die wil strijden voor de oprichting van deze nieuwe staat. De Commandant van het Militaire Ressort 161 WIRASAKTI Kupang, Kolonel van de Infanterie, APJ Noch Bola, heeft dit bevestigd en daaraan toegevoegd dat er al langere tijd sprake is van een Staat Groot-Timor. "De TNI staat er klaar voor om krachtig op te treden tegen hen die achter dit plan tot oprichting van zo'n staat zitten. Voor ons is er geen compromis mogelijk. Als er mensen zijn die een dergelijke invloed op burgers te hebben, dan zullen we daar een eind aan maken", zei Bola afgelopen dinsdag met nadruk. De voormannen van deze beweging worden er sterk van verdacht opzettelijk te worden bespeeld door tegenstanders van de stationering van de twee TNI-compagnieën in het zuidelijke deel van het District Belu ter beveiliging van het grensgebied. Volgens Bola zijn er mensen die er zenuwachtig van worden dat hun bewegingen in de gaten gehouden worden. "De Indonesische Eenheidsstaat is het waard om voor te sterven. Wie probeert de territoriale integriteit van de NKRI aan te tasten zullen uitgeroeid worden. Mensen die praten over de oprichting van een Staat Groot-Timor, en daarvoor ook plannen smeden, zijn bezig met het graven van hun eigen graf", zei Bola. Al vanaf het jaar 2001 wordt er veel gesproken over de Staat Groot-Timor. Verscheidene activisten zijn door het veiligheidsapparaat ondervraagd over hun vermoede betrokkenheid bij deze beweging. De TNI beschuldigt de aanstichters ervan van separatisme. Enkele bronnen zeggen dat de activisten voor een Groot-Timorese Staat deels uit Oost-Timor komen, en dikwijls de opvangkampen van ex-Timorese burgers in het gebied van Belu bezoeken. Zij beïnvloeden de locale bevolking en uit Oost-Timor afkomstige vluchtelingen om actief aan hun beweging deel te nemen. ------------- Bron: www.geocities.com/batoegadjah ; TNI ANTISIPASI BERDIRINYA NEGARA TIMOR RAYA.

13.5.06

Atjehers herdenken RMS-Proclamatie.

Atjehers herdenken RMS-Proclamatie. (Acehans commemmorate RMS-Proclamation) --------- Groningen, 11-5-2006 ----------- Na 56 jaar herdenking van de RMS-Proclamatie is in Nederland het enthousiasme verflauwd, heeft de teleurstelling toegeslagen en het volk is moe van de strijd. Dringende verzoeken van de RMS-leiders in Tanah Air Maluku worden beantwoord met een show van passiviteit. We weten nauwelijks meer hoe we RMS-strijd weer op de been kunnen krijgen. -------- Toch zegt de Vice-President van de RMS-Regering i.B. mr. J. Wattilete: "Een vrij Maluku is dichterbij dan ooit". En je kunt zeggen wat je wilt, maar hij spreekt geen onzin. Alle tekenen wijzen in die richting. De RMS-vlag wordt officieel gehesen in Vanuatu-Pacific, en de RMS-Proclamatie wordt nu ook herdacht door onze moslimvrienden in de strijd, de Atjehers. ---------- Zie onderstaande bijdrage van een leider van de Atjehse vrijheidsstrijd. De schrijver gebruikt Indonesische bronnen, waarin overigens de feiten wel schijnen te kloppen. Wel is het opvallend, dat zijn verhaal helemaal toegespitst is op dr. Chr. Soumokil. De Zuid-Molukken Raad, die in de Proclamatietekst zo’n centrale rol speelt, komt er niet aan te pas. Dat zou wel eens aan de bron kunnen liggen. ------------ In het artikel wordt duidelijk hoe perfect de timing van de RMS-Proclamatie is geweest. De bewondering van de Atjehse schrijver voor dr. Soumokil straalt af van zijn artikel. Maar leest U het alstublieft zelf maar. Selamat Berdjuang, --------------- FEITEN, BEWIJZEN EN GESCHIEDENIS VAN DE ANNEXATIE DOOR SOEKARNO VAN DE RMS, DIE ALS DEEL VAN DE DEELSTAAT OOST-INDONESIË GEPROCLAMEERD IS OP ------------------ 25-4-1950. Stockholm-Zweden; 25-6-2006 Van: Ahmad Sudirman Bismillaahirrahmaanirrahiim (In de Naam van Allah de Goedertierene). Assalamu’alaikum wr wbr (Vrede zij met U). ------------------- EEN ONDERZOEKSACTIE NAAR DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN, DIE HAAR ONAFHANKELIJKHEID VAN DE DEELSTAAT OOST-INDONESIË HEEFT GEPROCLAMEERD OP 25 APRIL 1950, EN DIE VERVOLGENS DOOR DE RI-JAVA-JOGJA ONDER DE VOET IS GELOPEN. ---------- Op deze dag, 25 April 2006, heeft het Hoofd van Politie van de Republiek Indonesië, Generaal van Politie Sutanto, zijn ondergeschikten de opdracht gegeven om Ambon te beveiligen, en om RMS-vlaggen op te speuren, en waar nodig neer te halen, zoals die is aangebracht tegen de muur van het Algemene Ziekenhuis Dr. Haulussy in Kudamati, Ambon, en die is gehesen in de Leeuwensteeg (Lorong Gang Singa) in Belakang Soya, Ambon-Stad. ---------- Zeker weten, dat mensen die de geschiedenis niet goed kennen en niet weten waarom precies de RMS op 25-4-1950 is geproclameerd, in slaap gesust worden door de muziek van de geschiedschrijving à la Soekarno en zijn unitaristische kliek van de RI-Java-Jogja. --------- Hieronder zet Ahmad Sudirman nog eens een korte beschrijving op papier over de geschiedenis van de Zuid-Molukken, die op 25-4-1950, als Gewest van de Deelstaat Oost-Indonesië(NIT) van de Verenigde Staten van Indonesië(RIS) door Dr. Chr. Soumokil is geproclameerd tot Republiek der Zuid-Molukken(RMS). --------- Wij hopen dat wij met deze RMS-geschiedenis in een notendop meer duidelijkheid kunnen verschaffen, en de ogen kunnen openen voor die dingen die door Soekarno en zijn unitaristische RI-Java-Jogja-aanhangers zijn uitgehaald, en waarover ze het Ambonese volk en de andere volkeren in het Nusantara-gebied, zand in de ogen hebben gestrooid. ----------- Het is duidelijk te zien dat tot op dit moment van de zijde van President Susilo Bambang Yudhoyono nog steeds hetzelfde politieke beleid gevoerd wordt, met name op het gebied van orde en veiligheid, als dat al door Soekarno in het verband van de RIS en de RI is gevoerd, met name het opslokken en annexeren van de deelstaten van de RIS, op basis van de Noodwet Nr. 11, 1950, inzake de Wijziging van de Federale RIS-structuur, welke noodwet is afgekondigd op 8-3-1950. ----------- Welnu, deze wet Nr. 11, 1950, is door Soekarno als President van de RIS gebruikt als een middel om de deelstaten van de RIS, waaronder de Deelstaat Oost-Indonesië(NIT), waar het Gewest Zuid-Molukken deel van uitmaakte, in te pikken en te annexeren. ----------- De Deelstaat Oost-Indonesië is in het leven geroepen op 15 juli 1946, op de Conferentie Malino, in Zuid-Sulawesi, waaraan werd deelgenomen door afgevaardigden van de gewesten West-Kalimantan, Zuid-Kalimantan, Oost-Kalimantan, Bangka-Billiton, Riouw, Zuid-Sulawesi, Minahassa, Menado (zonder Minahassa), Bali, Lombok, Timor, Sangihe-Talaud, Noord-Molukken, Zuid-Molukken, Papua. Op de Conferentie is er gesproken over de planning van de vorming van staten, die deelstaten zouden moeten worden van een federale staat(Bron: 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 103). Daarna werd er ter uitwerking van de besluiten van de Malino Conferentie, op 24-12-1946 in Den Pasar, Bali, een vervolgconferentie gehouden, die bekend staat als de Den Pasar Conferentie. Op de Den Pasar Conferentie is de Deelstaat Oost-Indonesië(NIT) opgericht, en als President van Oost-Indonesië werd toen Sukawati aangenomen. (Bron: 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 129). ----------- Daarna werd de NIT als een soevereine staat, waarvan ook het Gewest Zuid-Molukken deel uitmaakte, door de RI erkend op 22-1-1948 als het resultaat van het Akkoord van Linggadjati van 25-3-1947, dat ondertekend was door Sutan Sjahrir, Mr. Mohahammed Roem, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, A.K. Gani. Prof. Schermerhorn, Dr. Van Mook en van Poll. In dit akkoord werd de RI als deelstaat opgenomen; de RI bestond de facto uit de gebieden Sumatra, Java en Madoera. De RI en Nederland zou dan samen aan de staatkundige opbouw van de Verenigde Staten van Indonesië gaan werken, onder de naam RIS, met de RI als een van de deelstaten. De RIS en Nederland zouden ook een Indonesisch-Nederlandse Unie oprichten, met de Koningin van Nederland aan het hoofd. (Bron: 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara, 1986, hal. 119, 138, 174). -------- Vervolgens heeft op 18-2-1948, in het kader van de samenwerking tussen de twee staten (NIT en RI, SGM), een parlementaire missie van de NIT onder leiding van de parlementsvoorzitter Arnold Mononutu, Jogjakarta bezocht, waar zij werd ontvangen door de President van de RI, Soekarno. ----------- Op 14-12-1949 heeft op het adres Pengangsaan Timur 56, Jakarta, de ondertekeningplechtigheid van de RIS-Grondwet plaatsgevonden door afgevaardigden van de 16 deelstaten van de RIS, en op 27-12-1949 hebben Koningin Juliana, Premier Willem Drees en de Minister van Overzeese Gebiedsdelen Luitenant A.M.J.A Sassen enerzijds, en de voorzitter van de RIS-delegatie, Mohammed Hatta anderzijds, hun handtekeningen gezet onder het document van de erkenning van de RIS door Nederland. Dit is gebeurd op een officiële plechtigheid ter erkenning van RIS(Bron:30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 251). --------- Welnu, en vanaf deze datum 27-12-1949 is Soekarno begonnen om via allerlei tactieken en strategieën de deelstaten van de RIS via de bek van de RI-staat, oftewel de RI-Java-Jogja, op te slokken en te annexeren. ---------- Zoals hierboven reeds uiteengezet, gebruikte Soekarno als juridische basis hiervoor de Noodwet Nr. 11, 1950, inzake de Wijziging van de Staatstructuur van de RIS. Deze wet werd door Soekarno gebruikt als een middel om de deelstaten van de RIS op te slokken en te annexeren, waaronder de deelstaat NIT, waar het Gewest Zuid-Molukken deel van uitmaakte. ---------- Het is duidelijk dat Dr. Chr. Soumokil, de voormalige Procureur-Generaal van de NIT lucht kreeg van deze tactieken en strategieën van inpikken en annexeren van de deelstaten van de RIS. Op 25 april 1950 proclameerde dr. Chr. Soumokil in Ambon de Republiek der Zuid-Molukken. En scheidde zich af van de RIS-deelstaat, de NIT. -------- Het is dus duidelijk dat anderhalve maand na de inwerkingtreding van de Noodwet Nr. 11, 1950, inzake de Wijziging van de Staatsstructuur van de RIS op 8-3-21950, Soumokil op 25-4-1950 in Ambon de Republiek der Zuid-Molukken heeft geproclameerd, los van de RIS-deelstaat NIT. ---------- En het is uiteindelijk, op19-5-1950, echt de waarheid gebleken, dat de NIT opgeslokt is door de bek van de RI-staat, oftewel de RI-Jawa-Jogja. Dat is aan het licht gekomen tijdens een overleg van de NIT met de Deelstaat Oost-Sumatra, die in deze zaak een afvaardiging naar de Federale RIS-Regering gestuurd om zich tegenover de RI-Regering op te stellen. --------- Alleen waren al vóór de annexatie van de NIT door de RI door Soumokil op 25-4-1950, de Zuid-Molukken bevrijd, en was het gewest nu een staat met de naam Republiek der Zuid-Molukken, die onafhankelijk was van de RIS-deelstaat NIT. -------- Maar van de zijde van Soekarno en de RIS/RI, werd de bevrijding van de Zuid-Molukken op 25-4-1950 door Soumokil, waardoor de RMS-staat onafhankelijk werd van de RIS-deelstaat NIT, gezien als opstandig gedrag tegen de RIS. ----------- De volgende stap die door Soekarno werd gezet was op 14-7-1950, een maand voordat de RIS werd ontbonden en werd omgevormd tot RI-Java-Jogja, de Indonesische Eenheidsstaat(NKRI). Hij stuurde toen het Indonesische leger(ABRI/TNI) naar de Molukken, die landden bij Laha, op Buru, Tanimbar, de Kei Eilanden en Aru om de troepen van Soumokil te bestrijden. In het begin van de maand november 1950 viel Ambon in handen van het Indonesische leger. Dit gebeurde op bevel van Soekarno uit naam van de RIS/RI.( Bron:30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 38). --------- Hoewel Ambon al in handen van Soekarno met zijn ABRI/TNI gevallen was, zetten de volgelingen van Soumokil de strijd voort in de vorm van een guerilla, tot 2-12-1963 Soumokil op het eiland Ceram gevangen genomen werd en op 21-4-1964 berecht door een Speciaal Hoger Militair Gerechtshof, en veroordeeld tot de doodstraf (Bron:30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 239). ---------- Hieruit is duidelijk te zien dat Soekarno met zijn RIS het Gewest Zuid-Molukken heeft geannexeerd, maar dat het Gewest Zuid-Molukken zich op 25-4-1950 onafhankelijk heeft verklaard van de (Deel-) staat Oost-Indonesië, een paar weken voordat de annexatie van de NIT door de RI met handtekeningen werd bevestigd, namelijk op 19-5-1950. Waar is het Recht op Zelfbeschikking van Gewesten binnen de NIT gebleven, zoals gegarandeerd door de Den Pasar Conferentie? ------------------------ Dus juridisch gezien is het heel duidelijk dat Soekarno met zijn RI ofwel RI-Java-Jogja de RIS heeft gebruikt als een middel om het Gewest Zuid-Molukken te in te pikken/annexeren, terwijl dit gewest al de jure en de facto zelfstandig was, onafhankelijk van de RIS-Deelstaat NIT. ------------- Welnu, met bovenstaande uitleg is het logisch dat wij hopen dat het hele Ambonese volk, maar ook de hele bevolking van de RI, zich niet langer laat bedriegen met inhoudloze verhaaltjes en liedjes over de heldendaden van Soekarno, die nog steeds in ere worden gehouden om de bevolking van de RI te laten horen, die al zo erg in slaap gewiegd is met de giftige verhalen van het soort Soekarno en zijn RI-Java-Jogja, dat zich verstopt heeft achter de RIS. ----------------- Voor hen die hierover hun mening willen geven, stuurt U die alstublieft naar het mailadres: ahmad@dataphone.se , zodat ik daar ook kennis van kan nemen, en voor hen die tijd hebben om mijn artikelen te lezen, die betrekking hebben op het Islamitische Kalifaat(Transnationale Islamitische Staat met Syriah, SGM) en de wetten van Medina, raadpleegt U dan alstublieft de website: www.dataphone.se/~ahmad . -------------- Alleen aan Allah vragen wij hulp en ondersteuning; Alleen aan Allah vragen wij om ons de weg te wijzen. Wassalam (De hartelijke Groeten) Ahmad Sudirman. -------- Bron: www.ambon.com ; FAKTA, BUKTI & SEJARAH SOEKARNO MENCAPLOK RMS YANG DIPROKLAMASIKAN 25 APRIL 1950 YANG SETERUSNYA DITELAN RI-JAWA-YOGYA.

11.5.06

Moluccas, Kalimantan risk new conflicts

6 May, 2006 INDONESIA --------- Moluccas, Kalimantan risk new conflicts --------- Experts at an international meeting about peace in the region voiced a warning: to avert the threat, the government should tackle unresolved problems of discrimination and growing poverty. Ambon (AsiaNews/JP) – Conflicts between ethnic and religious communities in the Indonesian provinces of the Moluccas and Kalimantan could re-ignite if the government does not tackle problems of social injustice and tensions in the area. The warning comes from an expert, Thung Ju Lan of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI). Last week, the expert took part in an international meeting on peace in these provinces. Thung said beneath relative calm, unrest simmered in the Moluccas and Kalimantan: the reasons that sparked earlier conflicts remain unresolved problems. "The sectarian conflict in the Moluccas has had its main roots in a weak government, a widening gap between rich and poor, and injustice," he said. Thung said the widening economic gap between local people and migrants could fuel fresh fighting in the Moluccas. That gap is linked to the continued exploitation of forest and mining resources, and segregation between Muslims and non-Muslims. Christianity, another participant at the meeting, comes from Ambon. She said: “Segregation has frequently caused misunderstanding between the two communities. Local elections have frequently sparked conflicts as politicians fight for support from communities of different faiths and ethnic backgrounds.” She said recent regional autonomy had brought about meaningful changes in local governance. "Jakarta has disbursed so much money for the province, but the poor remain poor while the rich are getting richer." Thung, who undertook research about conflicts in the Moluccas and west Kalimantan between 2002 and 2004, said the latter was in the same boat. Here, the local government ignored the main problems that ignited the inter-ethnic conflict between ethnic Dayaks, a group of ethnic Malays and Madurese migrants from Java. “Dayak and Malay people attacked Madurese people because the latter were trying to control the business sector, after other sectors had been dominated by the bureaucracy and security authorities and foreign companies.” Violence exploded in west Kalimantan between 1996 and 1997 and then again in 1999. The most serious incidents took place in February 2001, when at least 500 Madurese were killed in the city of Sampit in Kalimantan. Thung said the government and bureaucracy had to reform themselves to prevent the two provinces from seeking independence in the future. "The two provinces have been in need of leaders of integrity who treat people equally regardless of their ethnic, racial and religious backgrounds. Bureaucratic reform has to be carried out by recruiting the best people. Segregation must end; legal certainty should be upheld and security authorities must maintain their neutrality.”

"Mr.Dr. SOUMOKUL PEMBELA KEBENARAN"

"Mr.Dr. Chr.S.R. SOUMOKIL ADALAH PAHLAWAN KEBENARAN" --------- Siapakah sesungguhnya, Mr.Dr. SOUMOKIL itu? Apakah beliau adalah seorang penjahat atau seorang asing, ataukah, beliau adalah seorang berwarga negara RI dan NKRI? Camkanlah. ---------- Dapatkah beliaupun disamakan dengan Soekarno dan Soeharto yang berasal dari RI dan NKRI? Apa hubungan sesungguhnya antara SOUMOKIL dengan SOEKARNO yang menyebabkan kehidupannya, terancam dalam pelaksanaan hukuman mati sesuai dengan KUHAP RI 1958? --------- Sejak kapankah, Mr.Dr. SOUMOKIL dan para anggota Pemerintahan RMS berwarga negara RI dan NKRI? Dan atas dasar hukum yang manakah, anggota Pemerintahan RMS diwajibakan menjadi warga negara RI dan NKRI? ----------- Mungkinkah, saudara semuanya, telah membacakan internet Ambon com massage no. 42240 atau 42273 yang artinya Defacto and de Jure. Dan ini membuktikan bahwa, derajad dan kondisi RI dan NKRI benar benar adalah ilegal. Untuk itu, tak ada sedikitpun kemungkinannya mendapatkan kewarganegaraannya. Bagaiamana mungkin memperoleh kewarganegaraan yang menjamin dari satu negara yang berstatus KRIMINIL dan ILEGAL? -------- "Bangsa Bangsa Kriminil" -------- Seandainya, pemerintah RI dan NKRI terlibat dalam katagori bangsa bangsa KRIMINI, maka dengan sedirinya, Mr.Dr. SOUMOKIL bersama semua anggota pemerintahan RMS, tidak akan mungkin, menjadi serta tunduk pada system pemerintahan KRIMINIL dan ILEGAL. Baca internet Ambon com massage no. 42362 dan 42346. -------- Sejauh mana, pemerintah RI dan NKRI tidak mematuhi ketentuan dan peraturan international, maka sejauh itu pula, system pemerintahan ini, benar benar adalah kriminil dan ilegal. Internet Ambon com massage no. 42416 dan 42381. ------- "SOUMOKIL MENGIKUTI TELADAN PATTIMURA" -------- Mr.Dr. SOUMOKIL mengikuti teladan Pattimura, yang kemudian diikuti oleh para generasi penerusnya, sesuai dengan UUDS RMS 1950 dan dapat terbaca pada internet Ambon com massage no. 42429. ---------- Patriot patriot RMS mengikuti teladan para pahlawan sejatinya, dalam membela dan mempertahankan harga diri bangsanya dari ancaman para kriminil, bandit, terroris dan bangsa bangsa ilegal. ---------- Kedudukan pemerintahan RI dan NKRI dalam territorial integriteit RMS adalah benar benar ilegal. Untuk itu, walaupun Soumokil dan Pattimura, rela mengorbankan dirinya, asal saja, rakyat dan anak cucunya dapat mengikuti teladan mereka. ---------- Patttimura dan Soumokil dibunuh oleh para algojo algojo rakus dan penipu dari Belanda dan Indonesia, adalah semata karena system kriminil dan ilegalnya haruslah disembunyikan dari pandangan umum. Mereka mencoba meyakinkan semua orang dari seluruh lapisan masyarakat dan negara negara lainnya, bahwa, Pattimura dan SOUMOKIL adalah Pengacau atau rebelen. --------- Pattimura dan Soumokil yang adalah anak asli bangsa Maluku, menjadi rebelen bagi Belanda dan Indonesia di Maluku. Apa landasan kebenaran dan keadilan yang dapat digunakan sebagai hakekat hukum bagi tuduhan kriminil dan ilegal ini? ---------- Dapatkah, status dari Soumokil dan Pattimura yang adalah TOKOH TOKOH BANGSA MALUKU SEJATI dinyatakan melawan hukum international, sehubungan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1559? Kami memintakan pertanggungjawab Secjend. PBB Dr. Kofi Annan untuk perbuatan kriminil dan ilegal ini. ---------- Oleh karena dengan perbuatan kriminil dan ilegal ini, kami Rakyat RMS dari tahun 1950 sampai dengan hari ini, dinyatakan bersalah terhadap para kriminil dan ilegal yang kini berkuasa dalam territorial integritei kami. --------- Sebenarnya, pemerintah RI dan NKRI haruslah berani mengakui semua bentuk kejahatannya sebagai akibat dari kriminil dan ilegal, karena tidak ada satu ketentuan kecil yang bagaimanapun dari system hukum yang manapun didunia ini, dapat membenarkan status NKRI yang asal mulanya dari Proklamasi Penyamun 17 augustus 1945 dan Likwidasi 17 augustus 1950. --------- Seandainya, perjuangan Bangsa Maluku dari sejak masuknya bangsa bangsa Kriminil diawan abad 17 adalah mendapat pembelaan ketat dan bantuan dari system pemerintahan JAWA, mungkinkah semua itu dapat diperhitungkan. -------- Malah pada tanggal 15 oktober 1945, Soekarno mengeluarkan Pernyataan Perang melawan Bangsa Belanda, Indo Eropean dan Bangsa Maluku. Lalu dimanakah, dan dengan jalan apa lagi, kita dinyatakan sebagai bagian dari RI dan NKRI atau Soekarno? Baca internet Ambon com massage no. 34403, 42240, 41899, 41025,40672, 41254, 41295, 41068, 41079 yang artinya, TNI dan POLRI terlibat dalam kasus kasus kriminil international. ----- PROKLAMSI PENYAMUN DAN LIKWIDASI ------- 17 augustus 1945, adalah benar hari proklamasi Penyamun yang mendesak kemauannya, untuk sesegra mungkin, kemerdekaannya diproklamirkan pada pukul 9 dinihari di jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta oleh Soekarno dan Hatta. -------- Syangnya, tindakan sewenang wenang ini, dimasukan dalam sejarah sebagai bagian terpenting, seakan hal ini adalah suatu faktor penting dalam sejarah. Model kriminil dan kebodohan para pemuka pemuka RI mencoba membodohi semua orang agar dapat mengakui system kebodohannya sebagai suatu mechanisme politik yang pasti. Baca internet Ambon com massage no. 40394, 40292 terlebih lagi no. 39587 dan 39405 yang artinya, proklamasi penyamun. ----- "PATRIOT RMS dan RAKYTNYA DIHUKUM" -------- Apa sebab para Patriot dan Rakyat RMS dihukum dengan penggunaan hukum kriminil dan ilegal? Kepada ketua Pengadilan negeri Ambon, ketua Pengadilan Tinggi di Ambon, kepada ketua Kejaksaan negeri di Ambon, -------- apa sebab Para pejuang Kedaulatan RMS dinyatakan bersalah dengan ketentuan hukum kriminil dan ilegal yang dikenal dengan sebutan KUHAP dan UUD 1945? Bukankah, kedudukan pemerintah RI dan NKRI dalam territorial Integriteit RMS, benar benar adalah ilegal? -------- Lalu bagaimana mungkin, komposisi ilegal ini, digunakan untuk menghukum Rakyat Bangsa Maluku yang benar benar adalah legal statusnya sesuai dengan pengakuan Pangadilan Tingggi Amsrterdam dan President Dewan Keamanan PBB Dr. Waren Austin ditahun 1950? -------- Bukankah, dengan adanya berkuasa pemerintah RI dan NKRI dalam territorial integriteit RMS bertentangan dengan semua ketentuan hukum international, teristimewa lagi Resolusi Dewan Keamanan PBBB no. 1559? --------- Perjuangan RMS adalah kelanjutan dari Para Pahlawan Bangsa. Baca internet Ambon com massage no. 42381. -------- Mr. L. WERINUSSA -------- Mr. L. Werinussa yang pernah ditangkap dan dianiaya oleh POM ABRI di Batu Gajah Ambon 1988 sambil dikurung dalam kurungan kegelapan berbulan bulan lamanya, kemudian diinterogasi oleh Letkol PM ABRI MAHULETTE yang dengan ganasnya, memperlihatkan status kebesarannya, menindak Mr. L. Werinussa dengan tuduhan bahwa, saudara adalah pengacau dalam negara NKRI. -------- Letkol Mahulette ini, dia telah terbiasa dengan mengkhianati bangsanya, sehingga untuk mendapatkan sedikit rasa kebenaran dalam dirinya, tidak ada lagi. Dan hal ini bukan hanya kepada letkol TNI Mahulette, tapi ada banyak anak anak bangsa yang dengan senang hati ingin mengkhianati bangsanya sendiri. -------- Maka pada tanggal 30 april berlalu, dibawa Pimpinan Tertinggi Pemerintahan RMS di Australia Sydney, Mr. L. Werinussa dengan didukung ribuan masa penduduk Australia, berdemonstrasi dan Counsulat RI yang ada di Sydney memintakan Mr. L. Werinussa untuk berdialog dengannya. --------- Mr. L. Werinussa pada dasarnya, tetap memintakan pertanggungjawab Pemerintah RI dan NKRI sehubungan dengan berkuasanya dalam territorial integriteit RMS adalah salah dan bertentangan dengan semua ketentuan hukum yang berlaku, teristimewa lagi pada Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1559. ----------- Untuk itu, pemerintah RI dan NKRI serta semua kegiatannya, haruslah keuar dari territorial integriteit RMS. Maka jelaslah kepada kita semua bahwa Perjuangan Mr. Werinussa bersama semua Rakyat RMS di Australia dan diseluruh muka bumi ini, adalah patriot patriot atau penerus Pahlawan Kapitang Pattimura atau Mr.Dr. Soumokil. -------- Untuk itu, pemerintah RI dan NKRI haruslah membebaskan semua para pejuang kedaulatan RMS dari semua tahanan kiriminil dan ilegal RI dan NKRI -------- Para pejuang RMS tidak sedikitpun me4lakukan tindakan tindakanmelawan hukum dari system pemerintahan RI dan NKRI. Malah terbalik. Pemerintah RI dan NKRI yang bertindak bertentangan dengan semua ketentuan hukum yang berlaku. --------- Untuk itu, Pemerintah RI dan NKRI haruslah tunduk dan taat kepada semua peraturan international, bila mau dihargai orang lain. Merdeka, merdeka, merdeka,,,,,,,,,,,,,,,,,. -------- Dari BPPKRMS dan terimalah salam kebangsaan kami "Mena Muria"

INDONESIA ELECTED MEMBER OF UN HUMAN RIGHTS COUNCIL

ANTARA News May 10 13:06 --------- INDONESIA ELECTED MEMBER OF UN HUMAN RIGHTS COUNCIL -------- New York (ANTARA News) - Indonesia has been elected one of 47 members of the newly formed UN Human Rights Council in the first election held at the UN General Assembly here on Tuesday. A total of 63 countries nominated for 47 seats in the council whose resolution was passed by the UN General Assembly on March 15. The election was led by President of the UN General Assembly Jan Eliasson. Indonesia, along with India, the Philippines and Bahrain got a one-year membership that will expire in 2007. They can be re-elected for another term. Under the new council structure, 47 members are elected to the council with a number of allocations based on regional group representation. The other Asian countries selected to sit on the council are Bangladesh, Japan, Malaysia, Pakistan, South Korea, China, Jordan, Saudi Arabia and Sri Lanka. Thirteen of the remaining 34 seats are designated for Africa, six for Eastern Europe, eight for Latin America and the Caribbean, and seven for the Western and Other groups. The African countries selected to sit on the council are Ghana, Zambia, Senegal, South Africa, Mali, Mauritania, Morocco, Gabon, Djibouti, Cameroon, Tunisia, Nigeria and Algiers. Brazil, Argentina, Mexico, Peru, Guatemala, Uruguay, Cuba and Ecuador became representatives for Latin America and the Caribbean. Germany, France, Britain, Switzerland, the Netherlands, Finland, and Canada were meanwhile elected for the Western and other groups. While Poland, Czech, Romania, Ukraine, Azerbaijan and the Russian Federation represented Eastern Europe. Indonesian Permanent Representative to the UN Rezlan Ishar Jenie said the outcome reflected the international community`s appreciation toward and trust in Indonesia`s role in improving and protecting human rights globally. "This also serves as the recognition of progress achieved by Indonesia in its democratization efforts and respect for human rights in the life of statehood and nationhood," he added. As a member of the newly-formed council, he said, Indonesia would stick to its commitment to playing a constructive role in ensuring it to work more effectively than its predecessor, the Human Rights Commission. Indonesia, he added, would continue to play its important role in formulating the framework of the council, mainly in translating the agreed principles in its operation. The council will be based in Geneva, Switzerland, and have its first meeting on June 19. The Council will have an annual three sessions for not less than 10 weeks.